zpět
Informace z trhu

DACHSER European Logistics - váš spolehlivý partner v dobrých i špatných dobách

Jsme rádi, že vám můžeme sdělit, že navzdory obrovským výzvám způsobených krizí COVID-19 evropská logistická síť společnosti DACHSER nadále funguje se svou obvyklou vysokou spolehlivostí, aby zajistila vaše důležité obchodní požadavky.

Rodinná společnost DACHSER udělala vše pro to, aby dodržela své závazky ohledně poskytovaných služeb za dohodnutých podmínek.

Abychom zajistili nepřetržité dodávky zboží v celé Evropě, přijali jsme rozsáhlá opatření a jsme si plně vědomi obrovské odpovědnosti, kterou máme za logistiku vaší společnosti a za společnost obecně. Stejně jako všechny společnosti v našem odvětví čelíme velkým výzvám a vznikají další náklady. Vzhledem k tomu, že téměř všechna průmyslová odvětví a zákazníci společnosti DACHSER čelí podobné situaci, chtěli bychom vám dát jasný signál, že společnost DACHSER zůstává vašimi partnery:

DACHSER znamená stabilitu a spolehlivost i v obtížných dobách. Nebudeme proto zavádět „příplatek COVID-19“. Místo toho deklarujeme náš závazek vůči vám, a proto budeme v současné době dodržovat naše dohodnuté sazby pro vnitrostátní a mezinárodní sběrnou službu.

Rádi bychom s vámi spolupracovali ještě těsněji na vývoji řešení současných a nadcházejících výzev. Kromě toho věříme, že můžeme počítat s vaší flexibilitou při případných změnách dodacích lhůt nebo úrovni určitých služeb, pokud to bude nutné, jakož i s vaší spolehlivostí při dodržování dohodnutých platebních podmínek založených na naší vzájemné důvěře a spolupráci.

Stůjme při sobě i v této náročné době!

 

Kontakt Lenka Demlova