Kariéra Mediaroom

Připraveni na Brexit

Náš projektový tým pro Brexit vytvořil základy pro dobře fungující a bezpečnou logistickou síť do a z Velké Británie. Nicméně, mnoho společností, které jsou závislé na hladkém průběhu přeprav jejich zboží, stále mají v otázkách Brexitu co dohánět. Aby bylo možné zajistit plynulý pohyb zboží, je nutné se věnovat přípravám již nyní.

Připraveni na Brexit
Připraveni na Brexit

Hodiny tikají: za několik málo týdnů bude Brexit realitou. Přesto v této záležitosti potřebujeme křišťálovou kouli, abychom byli schopni předvídat výsledky nynějších jednání. A přestože EU a Velká Británie společně tvrdě pracují na dosažení dohody i po nesplněném původním termínu, stále nejsou na dohled žádná konkrétní řešení, na která by se dalo spolehnout. Jedinou jistotou je, že ekonomické vztahy mezi EU a UK se od 1. 1. 2020 promění na trvalo. V tuto chvíli se vyjednávání stále soustřeďují na dohodu o volném obchodu (FTA). Zatím je tu jiný aktuálně zvažovaný scénář, ve kterém by strany uzavíraly individuální dílčí dohody, které by pokrývaly různé sektory obchodování s EU. Ať už bude výsledkem FTA nebo dílčí dohody, startovní pozice firem bude mnohem příznivější než v případě tvrdého Brexitu. Nicméně, žádná z vyjednávaných možností nezaručuje firmám obchodování bez překážek. Nevyhnutelně přijdou byrokratické zátěže, které významně zkomplikují obchodování. Celní procedury povedou ke zpožděním v přeshraničním pohybu zboží a budou mít negativní dopad na spolehlivost dodavatelských řetězců. V důsledku nekonečných vyjednávání mezi EU a Velkou Británií stále ještě není jasné, zda dojde k dohodě o snížení celních tarifů.

Celní odbavení musí být vyřízeno před expedicí zboží

Před dvěma lety jsme vytvořili projektový tým pro Brexit, který má všechny dovednosti a odborné znalosti potřebné k zajištění toho, že zboží našich zákazníků bude moci bezpečně cestovat z a do Velké Británie i v roce 2021 a dále. Vzhledem k nejistému pokroku ve vyjednávání museli experti z našeho týmu vypracovat vhodné koncepty a řešení, které pomohou zajistit hladký pohyb zboží bez ohledu na politický výsledek jednání a s uvážením jakékoli představitelné varianty tvrdého nebo měkkého Brexitu. Zároveň jsme rozšířili počet členů našich celních týmů, zejména ve Velké Británii a v Irsku, abychom byli schopni zvládat nárůst práce v oblasti celního odbavení. Vytvořili jsme také nová IT řešení, která našim zákazníkům umožní bezpečně a efektivně zvládat celní procedury. Pro bezpečné a maximálně efektivní zvládání celních procesů je nicméně zásadní aktivní účast našich zákazníků. Pouze budeme-li navzájem spolupracovat, podaří se nám optimalizovat naše činnosti a plnit všechny celní požadavky, aby mohly zásilky v rámci sítě být přepravovány bez jakýchkoli problémů. Důležitou součástí tohoto procesu je předem prováděná kontrola toho, zda zásilka splňuje všechny celní požadavky na dopravu z a do Velké Británie, aby se zabránilo nepředvídanému zadržování zboží na celních úřadech. Bezpečné fungování sítě má zásadní význam pro nás i naše zákazníky.

Správná příprava je klíčová
 • Požádejte o přidělení čísla EORI (Economic Operator Registration Identification) v zemi, kde chcete provádět celní operace. O číslo EORI ve Velké Británii můžete požádat pomocí následujícího odkazu: Zde klikněte pro okamžitou on-line žádost o přidělení čísla EORI.

  Na příslušných lokálních internetových stránkách celní správy můžete požádat o přidělení čísel EORI v EU.
 • Vytvořte obchodní fakturu s uvedením všech informací relevantních pro celní odbavení. Fakturu můžete předem poslat na vaši místní pobočku společnosti DACHSER, kde ji pro vás zkontrolují.
 • Dohodněte se na obchodních podmínkách Incoterms s vaším obchodním partnerem. Všechny relevantní informace o Incoterms naleznete zde.
 • Zde si najděte kód TARIC.
 • Zde si najděte číslo komodity v celním sazebníku UK.
 • Pošlete nám prosím kontaktní údaje o vašem zákazníkovi (dovozci) v zemi určení, včetně jména, e-mailové adresy a telefonního čísla, abychom si s ním mohli vyjasnit celní odbavení v UK.
 • Vyjasněte si prosím s vaším zákazníkem (dovozcem) ve Velké Británii, zda je možné použít zjednodušený postup deklarace (zápis do záznamů deklaranta, EIDR) a zda má zákazník svůj vlastní účet.
 • Používejte pouze obalový materiál, který splňuje standard ISPM 15. Příslušné informace naleznete zde.
 • Dodržujte specifické požadavky na značení určitých produktů. Příslušné informace naleznete zde.
 • S vaším daňovým poradcem si promluvte o daňových požadavcích v zemi odeslání/doručení. Je to důležité zejména v případě použití přepravních podmínek DDP a EXW.
Poznámka: Bez řádného oprávnění pro vás nemůžeme provádět celní odbavení

Abychom za vás mohli řádně provádět celní procedury dovozu a vývozu, potřebujeme k tomu odpovídající oprávnění k celnímu zastupování (CRA), nebo plnou moc (POA). Tato plná moc vytváří právní předpoklad, abychom vás mohli zastupovat vaším jménem před místními celními úřady (zastupování na vaše náklady).

Poznámka: Pošlete nám prosím CRA/POA do 1. ledna 2021, aby nedošlo ke zpoždění v tranzitu. Příslušné formuláře můžete získat na vaší pobočce společnosti DACHSER.

Tato včasná kontrola pomůže zabezpečit plynutý tok vašeho zboží

U každé zásilky kontrolujeme kompletnost dokumentace požadované pro celní odbavení. Tím předcházíme zpožděním v odbavení v důsledku chybějících dokumentů. Abychom mohli vaši zásilku vyřídit, potřebujeme od vás:

 • následující dokumenty: obchodní fakturu / proforma fakturu, dodací list, balicí list
 • Zkontrolujte prosím, zda dokumenty obsahují veškeré důležité náležitosti potřebné pro provedení celního odbavení - srozumitelný a jasný popis zboží, celní kód zboží – TARIC, zemi původu zboží, hrubou a čistou váhu zboží (každé položky), jasně deklarovanou hodnotu zboží (každé položky).
 • Od nových zákazníků navíc potřebujeme kontaktní údaje na dovozce (jméno, e-mail, telefonní číslo); upozorněte prosím vašeho dovozce, že ho bude kontaktovat společnost DACHSER.
Společnost DACHSER vám poskytne tyto služby
 • Aby byl zajištěn hladký celní postup pro zásilky zákazníka, žádáme vás předem o včasné zaslání požadovaných dat a dokumentů.
 • Výrazně jsme posílili náš tým celního oddělení, zejména ve Velké Británii a Irsku, abychom byli schopni pro vás vyřídit celní odbavení.
 • S dostatečným předstihem jsme naplánovali alternativní transportní trasy, včetně zásilek do Irska, v rámci přípravy na možné vážné zahlcení hlavních tras.
 • Používáme nová, interně vyvinutá IT řešení, ve kterých byly vytvořeny bezpečné a efektivní struktury celního odbavení.
 • Abychom byli schopni zvládat další úkoly související s Brexitem, vytvořili jsme interní projektový tým.
 • Pokud budete potřebovat řešení pro skladování ve Velké Británii nebo v EU, kontaktujte prosím vaši pobočku společnosti DACHSER. V případě potřeby je možné i řešení celního skladu.

Následující odkazy poskytují užitečné informace o hlavních tématech a úkolech pro Brexit:

Aktuální vládní informace

Identifikační čísla a mezinárodní standardy

Směrnice pro značení a balení zboží

Brexit Checklist PDF (0,07 MB)