Kariéra Mediaroom

Naše poradenství - na cestě k vyšší efektivitě v logistice

Klíčovou dovedností zaměstnanců DACHSER Contract Logistics je individuální navrhování řešení dodavatelského řetězce přesně podle potřeb zákazníků.  Naši odborníci s pomocí rozsáhlých znalostí produktů, průmyslu a trhu navrhnou optimální a udržitelné koncepty logistiky pro vaši společnost a uvedou je do provozu. Cílem všech konceptů je významně zlepšovat logistickou bilanci našich zákazníků.

Dokonalá logistika napříč inteligentními toky zboží

Naši odborníci jsou s vámi v každé fázi projektu - od počátečních diskusí až po uvedení projektu do fáze implementace a běžného provozu. S mnohaletými odbornými zkušenostmi jsou schopni vyvinout strukturované procesy dosahující logistické dokonalosti.    

Takto navržená systémová řešení šetří čas a personální náklady, které můžete využít na jiných místech svého podnikání. Můžete být flexibilnější a současně optimalizovat své logistické procesy, strukturu nákladů a výkonnost firmy. To zajišťuje nejvyšší úroveň efektivity a hospodárnosti a také vysokou výkonnost logistických procesů.   

Abychom dokázali vyvinout efektivní integrovaná řešení, prověřují naši odborníci celkový stav vaší logistiky. Doprovází vás během výběrových řízení, optimalizují vaše stávající logistické a výrobní koncepty a také navrhují nové.

Výhody našich poradenských služeb

  • Inteligentní kombinace osvědčených a vyzkoušených komponentů, které jsou dokonale vhodné pro vaše individuální logistické požadavky   
  • Vysoce efektivní procesy podporované IT systémy v celém globálním dodavatelském řetězci   
  • Profesionální řízení projektů  
  • Efektivní řízení procesů globálního dodavatelského řetězce