Tiskové středisko

DACHSER Czech Republic - management

Díky pokrokovým obchodním konceptům se společnost DACHSER v průběhu několika minulých desetiletí vyvinula v jednoho z předních světových poskytovatelů logistických služeb. Inovativní přístup společnosti stojí na spolupráci jednotlivých obchodních jednotek DACHSER Business Units, které vytvářejí stabilní ekonomické pilíře a nabízejí celé portfolio logistických služeb, stejně jako na spolupráci zkušených manažerů.  

Ti sdílejí společné základní hodnoty a cíle a za svůj hlavní cíl považují posílení společnosti s ohledem na budoucí potřeby a na podporu další expanze společnosti DACHSER. Kombinace jejich odborných znalostí a závazků v podnikání udržitelným způsobem zaručuje dlouhodobou ziskovost a budoucí životaschopnost společnosti DACHSER.   

Struktura správní rady společnosti DACHSER je popsána na našich korporátních webových stránkách.

Thomas Krüger - Managing Director Air & Sea Logistics EMEA

Thomas Krüger, narozen v roce 1964, působí v DACHSER od roku 2004 a od června 2016 je výkonným ředitelem EMEA EMEA od společnosti Business Unit Air & Sea Logistics. Mezi ně patří Evropa, Blízký východ, Afrika a zejména Německo a západní Evropa, které také působí jako regionální ředitel. Thomas Krüger je v této pozici přímo podřízen Jochen Müllerovi, Air Operations & Sea Logistics (COO Air & Sea Logistics).

Jeho úkoly zahrnují poskytování kontaktů manažerům zemí, stabilizaci výsledků zemí s nimi, rozvoj rozvojového potenciálu a koordinaci potřeb regionů a zemí s korporátními jednotkami. Thomas Krüger dále řídí komunikaci s ostatními obchodními jednotkami ASL APAC a AMERICAS.

Jan Pihar - Managing Director European Logistics Czech Republic

Jan Pihar spojil svou profesní kariéru s logistikou. Je generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti DACHSER Czech Republic. Jan Pihar vystudoval fakultu managementu a ekonomiky Vysokého učení technického v Brně. Po absolvování vysoké školy se zúčastnil studijního výměnného programu v USA. Do společnosti DACHSER nastoupil v roce 2004, kdy stál u zakládání společnosti DACHSER v Břeclavi. Zde poté čtyři roky působil jako jednatel a vedoucí pobočky. V roce 2008 byl jmenován General Managerem pobočky DACHSER Kladno, největší pobočky společnosti v České republice. Od ledna 2019 působí Jan Pihar na pozici generálního ředitele společnosti DACHSER v České republice.