Kariéra Mediaroom

Bezpečnost celního odbavení - uchopte celní předpisy pevně do svých rukou

V rámci boje proti mezinárodnímu terorismu celní orgány značně zpřísnily legislativu. Kromě jiného vyžadují od společností, aby předem podávaly informace s daty k proclení prostřednictvím partnerských programů, jako je C-TPAT, které klasifikují společnosti jako spolehlivé partnery. Pomáháme vám importovat vaše zásilky rychleji do požadované země, kde my, jako držitel certifikace, máme kontaktní osoby u celních orgánů.

Export do USA podléhá přísným bezpečnostním opatřením

S mnoha embargy v boji proti mezinárodnímu terorismu jsou obzvláště v USA nasazeny rozsáhlé celní bariéry pro importy. Ty chrání stát před jistými osobami a organizacemi a snaží se anulovat finanční zdroje teroristických skupin. To znamená, že zakázané společnosti, země a jednotlivci jsou v USA uvedeny na „černé listině“. Seznam teroristických skupin naleznete v Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 a tzv. „Nařízení o Talibánu“ naleznete v Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001.

Bezpečnost celního řízení společnosti DACHSER

  • Zkušení zaměstnanci s pravidelným intenzivním školením   
  • Mnoho let zkušeností s vývozní dokumentací DVZ (Importer Security Filing)   
  • Certifikát AEO (Oprávněný hospodářský subjekt) od července 2008   
  • Hladké odbavení vašich importů do USA   
  • Přímý kontakt s místními kontaktními osobami

Bez splnění „Pravidla 10+2“ se do USA nedostane žádné zboží

Důkladné prověření vašeho exportu je nedílnou součástí zpřísněných bezpečnostních předpisů v USA. Ověření vašeho zboží je založeno na předložení vývozní dokumentace DVZ. Na základě tzv. „Pravidla 10+2“ musí být celním orgánům USA elektronicky odesláno deset definovaných položek – alespoň 24 hodin předtím, než loď opustí výchozí přístav. Na chybné, pozdní nebo chybějící podání se vztahuje pokuta 2 500 až 5 000 USD. Obzvláště v případě chybějícího podání se vystavujete riziku, že vaše zásilka bude podrobena časově náročné celní kontrole v přístavu v USA, kterou je nutno uhradit.

Jako držitel AEO usnadníme vaše importy

Abychom bezpečně zdokumentovali váš import pro americké celní orgány, poskytneme vám podporu na několika úrovních. Navíc využíváte výhod dobré pověsti naší společnosti. Status držitele AEO (Oprávněný hospodářský subjekt) usnadňuje relevantní bezpečnostní celní kontroly. Tak zajišťujeme konzistentní mezinárodní dodavatelský řetězec pro vaše zboží.

Plynulá přeprava zboží do USA

Jsme pro vás rovněž tím správným partnerem, pokud jde o vyřizování formalit. Jako registrovaný „podavatel“ dokumentace pracuje společnost DACHSER jménem mnoha klientů od roku 2009. Naši zaměstnanci jsou důvěrně seznámeni s předpisy a procesy celních orgánů USA do posledního detailu. Při přenosu dat používáme webovou platformu testovanou celními orgány USA k bezpečnému předání údajů o vaší zásilce. 

S našimi službami vaše dovážené zboží dorazí bezpečně do USA. Naše profesionální rutinní práce s úřady umožňuje hladce zvládnout veškeré obchody v USA a vylučuje jakákoliv nepříjemná překvapení od samého počátku. Postaráme se o předložení potřebné dokumentace také v případě, že k přepravě své zásilky použijete jiné poskytovatele služeb. Vaše kontaktní osoba v místní pobočce společnosti DACHSER vám ráda poskytne další podrobnosti.