Kariéra Mediaroom

Integrita je otázkou postoje

DACHSER se vždy snažil podnikat a poskytovat své služby způsobem, který je z právního a etického hlediska bezchybný, a proto se snaží zajistit, aby všechny jeho obchodní postupy byly v souladu s příslušnými požadavky. To je neoddělitelně spojeno s každodenním řízením společnosti DACHSER a jejích zaměstnanců.

"Integrita v logistice" je náš způsob, jakým charakterizujeme téma compliance. V první řadě ji popisujeme jako požadavek pro nás, tak pro naše obchodní partnery.

  •  Kombinujeme naše vnitřní hodnoty se skutečným podnikáním
  •  Zajišťujeme udržitelné obchodní vztahy s našimi partnery
  •  Respektujeme očekávání našich zákazníků s tím, že fungujeme v souladu s právními a etickými normami
  •  Vytváříme pevný základ pro důvěryhodnou spolupráci s našimi zákazníky

Společnost DACHSER je přesvědčena, že udržitelně řízený a perspektivní podnik do značné míry závisí na každého, kdo se zapojuje do procesu a chová se bezúhonně. Chceme budovat úspěšné dlouhodobé obchodní vztahy založené na chování, které je čestné, spolehlivé a důvěryhodné.

Integrita v logistice dělá z Dachser spolehlivého partnera pro všechny zákazníky a obchodní partnery. Více o compliance ve společnosti DACHSER se dozvíte zde.

Pokud se chcete stát aktivní součástí v podpoře DACHSER CMS nebo nahlásit potenciálně pochybení, můžete tak učinit na tomto odkazu.

Následující dokumenty lze stáhnout níže:

  • DACHSER Kodex jednání společnosti
  • DACHSER Etický kodex pro obchodní partnery
Etický kodex ZIP (0,62 MB)