Doporučené články

2
Tiskové zprávy 03/30/2020
Skupina DACHSER oznámila nové představenstvo pro budoucnost společnosti

Bernhard Simon, CEO, a jeho zástupce Michael Schilling, COO Road Logistics, po 31 letech úzké spolupráce na operativních řídicích pozicích ve společnosti DACHSER vstoupí v roce 2021 do dozorčí rady tohoto mezinárodního logistického providera. Bernhard Simon se pak stane předsedou této dozorčí rady. Novým CEO rodinné společnosti DACHSER bude od 1. ledna 2021 Burkhard Eling, který je členem představenstva již od roku 2013 jako CFO.

Číst
Tiskové zprávy 03/23/2020
Nový Branch Manager DACHSER České Budějovice

DACHSER Czech Republic oznámil personální změnu ve vedení své pobočky na jihu Čech. Na pozici vedoucího pobočky DACHSER České Budějovice byl jmenován Peter Papan. Je odpovědný za další rozvoj pobočky a zákaznického portfolia.

Číst
Novinky 03/18/2020
DACHSER rozšiřuje prémiový produkt charterových letů do a z Číny

Mezinárodní logistický provider DACHSER spustil další vlnu programu své prémiové služby leteckého spojení charterovými lety do Číny a zpět. Chartery jsou naplánované předběžně do konce března. Od 21. března přidá DACHSER USA ke stávajícímu charteru ještě nové spojení mezi Chicagem a Frankfurtem.

Číst
Informace z trhu 03/18/2020
Obecná opatření v souvislosti s tématem Covid-19

Poté, co mnoho zemí zavedlo omezení veřejného života a některé uzavřely své hranice (v současné době pro osobní dopravu), jsme v důsledku současné koronavirové situace konfrontováni s řadou náročných výzev. Z důvodu opatření, která mají zabránit šíření viru, čelí DACHSER omezením doručování v některých regionech nebo některým příjemcům (např. gastronomie a maloobchod s výjimkou základního zboží). Jsme proto závislí na součinnosti s našimi zákazníky.

Chtěli bychom požádat naše zákazníky, aby nám k přepravě předávali pouze ty zásilky, u kterých je zaručeno, že zboží bude příjemcem převzato. Pokud nemůžeme doručit zásilky z důvodu omezení v cílové oblasti nebo uzavření podniku, vrátíme již přijaté zásilky odesílateli za poplatek v co nejkratší době. Další zásilky do těchto oblastí nebo ke konečným příjemcům již nebudou přijaty. Tímto opatřením se snažíme zabránit možným rizikům a časovým ztrátám v zájmu všech.

V případě potřeby samozřejmě nabízíme i individuální možnosti dočasného skladování v kontraktní logistice. Pro rezervaci skladovacích kapacit bychom chtěli požádat naše zákazníky, aby nás kontaktovali. Litujeme nepříjemností, které to může způsobit, ale považujeme za naši povinnost poukázat na všechny možné scénáře.

Naše týmy po celém světě zůstávají s našimi zákazníky v kontaktu. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na svou kontaktní osobu v příslušné pobočce společnosti DACHSER,  projednat konkrétní situaci a přijmout další opatření pro vaše zásilky.

Všechny zprávy o aktuální situaci naleznete i nadále na našich webových stránkách.

Číst

DACHSER Česká republika

Informace z trhu 04/03/2020
Nová aktualizace: Omezení přepravy v důsledku koronavirové pandemie v Evropě

V přiloženém souboru naleznete aktuální omezení přepravy, která platí v Evropě. Z těchto omezení jsou vyloučeny přepravy potravin. Tento dokument bude pravidelně aktualizován.

Poskytovatel softwaru Sixfold nabízí bezplatnou mapu, díky které mohou přepravní společnosti a řidiči nákladních vozidel sledovat aktuální čekací doby na evropských hranicích a v případě potřeby provést odpovídající přípravu: https://covid-19.sixfold.com/

Novinky 04/02/2020
Nové číslo DACHSER magazínu je zde!

Šampaňské - na celém světě prakticky neexistuje žádný jiný nápoj, který by vyzařoval tolik šarmu, luxusu a radosti ze života. A není to jen výroba tohoto vznešeného nápoje, která vyžaduje velkou péči. Také přeprava z vinice až do regálů nebo na exkluzivní akce vyžaduje kvalitní logistiku.

Informace z trhu 04/01/2020
Aktuální omezení přepravy v důsledku koronavirové pandemie v Evropě

V přiloženém souboru naleznete aktuální omezení přepravy, která platí v Evropě. Z těchto omezení jsou vyloučeny přepravy potravin. Tento dokument bude pravidelně aktualizován.


Poskytovatel softwaru Sixfold nabízí bezplatnou mapu, díky které mohou přepravní společnosti a řidiči nákladních vozidel sledovat aktuální čekací doby na evropských hranicích a v případě potřeby provést odpovídající přípravu: https://covid-19.sixfold.com/

Informace z trhu 03/31/2020
Palivový příplatek 04/2020

DACHSER Czech Republic a.s. stanovuje pro měsíc duben 2020 palivový příplatek ve výši 11 %. Postup výpočtu palivového příplatku si můžete prohlédnout v souboru níže.

Informace z trhu 03/30/2020
Aktuální omezení přepravy v důsledku koronavirové pandemie v Evropě

V přiloženém souboru naleznete aktuální omezení přepravy, která platí v Evropě. Z těchto omezení jsou vyloučeny přepravy potravin. Tento dokument bude pravidelně aktualizován.


Poskytovatel softwaru Sixfold nabízí bezplatnou mapu, díky které mohou přepravní společnosti a řidiči nákladních vozidel sledovat aktuální čekací doby na evropských hranicích a v případě potřeby provést odpovídající přípravu: https://covid-19.sixfold.com/

Informace z trhu 03/30/2020
DACHSER European Logistics - váš spolehlivý partner v dobrých i špatných dobách

Jsme rádi, že vám můžeme sdělit, že navzdory obrovským výzvám způsobených krizí COVID-19 evropská logistická síť společnosti DACHSER nadále funguje se svou obvyklou vysokou spolehlivostí, aby zajistila vaše důležité obchodní požadavky.

Rodinná společnost DACHSER udělala vše pro to, aby dodržela své závazky ohledně poskytovaných služeb za dohodnutých podmínek.

Abychom zajistili nepřetržité dodávky zboží v celé Evropě, přijali jsme rozsáhlá opatření a jsme si plně vědomi obrovské odpovědnosti, kterou máme za logistiku vaší společnosti a za společnost obecně. Stejně jako všechny společnosti v našem odvětví čelíme velkým výzvám a vznikají další náklady. Vzhledem k tomu, že téměř všechna průmyslová odvětví a zákazníci společnosti DACHSER čelí podobné situaci, chtěli bychom vám dát jasný signál, že společnost DACHSER zůstává vašimi partnery:

DACHSER znamená stabilitu a spolehlivost i v obtížných dobách. Nebudeme proto zavádět „příplatek COVID-19“. Místo toho deklarujeme náš závazek vůči vám, a proto budeme v současné době dodržovat naše dohodnuté sazby pro vnitrostátní a mezinárodní sběrnou službu.

Rádi bychom s vámi spolupracovali ještě těsněji na vývoji řešení současných a nadcházejících výzev. Kromě toho věříme, že můžeme počítat s vaší flexibilitou při případných změnách dodacích lhůt nebo úrovni určitých služeb, pokud to bude nutné, jakož i s vaší spolehlivostí při dodržování dohodnutých platebních podmínek založených na naší vzájemné důvěře a spolupráci.

Stůjme při sobě i v této náročné době!

 

Číst
Informace z trhu 03/27/2020
Aktuální omezení přepravy v důsledku koronavirové pandemie v Evropě

V přiloženém souboru naleznete aktuální omezení přepravy, která platí v Evropě. Z těchto omezení jsou vyloučeny přepravy potravin. Tento dokument bude pravidelně aktualizován.
Poskytovatel softwaru Sixfold nabízí bezplatnou mapu, díky které mohou přepravní společnosti a řidiči nákladních vozidel sledovat aktuální čekací doby na evropských hranicích a v případě potřeby provést odpovídající přípravu: https://covid-19.sixfold.com/

Informace z trhu 03/19/2020
Aktuální omezení přepravy v důsledku koronavirové pandemie v Evropě

V přiloženém souboru naleznete aktuální omezení přepravy, která platí v Evropě. Z těchto omezení jsou vyloučeny přepravy potravin.
Poskytovatel softwaru Sixfold nabízí bezplatnou mapu, díky které mohou přepravní společnosti a řidiči nákladních vozidel sledovat aktuální čekací doby na evropských hranicích a v případě potřeby provést odpovídající přípravu: https://covid-19.sixfold.com/

Informace z trhu 03/16/2020
Koronavirová pandemie: Dopad na provozní operace v USA

Jak je známo z tiskových zpráv, americké úřady s účinností od 13. března 2020, 23:59 hod. přijaly opatření, které zakazuje vstup do Spojených států amerických všem návštěvníkům z Evropy. Kromě toho již existuje zákaz vstupu pro návštěvníky z některých asijských zemí.

To vede k velkému počtu zrušených letů na trasách mezi Evropou a USA. Tato zrušení letů se dotýkají nejen cestujících, ale představují i významnou část nákladní kapacity, a proto mají obrovský dopad na dostupný nákladový prostor a sazby za přepravu.

Náš tým odborníků i nadále intenzivně pracuje na alternativních možnostech a letových trasách, které nám umožní přepravit urgentní náklad. Snažíme se poskytnout našim zákazníkům prioritní přístup k dostupným kapacitám. Stejně jako v případě úspěšné implementace našeho charterového programu mezi Čínou a Německem nyní prověřujeme podobná řešení pro přepravu mezi Německem a USA.

Naše týmy po celém světě s vámi zůstávají v kontaktu, ale neváhejte kontaktovat svého obchodního zástupce společnosti DACHSER a projednat s ním konkrétní situaci, pokud by bylo třeba přijmout další opatření pro vaše zásilky.

Číst
Informace z trhu 03/13/2020
COVID-19: Stanovisko k aktuální situaci šíření nemoci

Tímto oznámením informuje společnost DACHSER o preventivních opatřeních k zabránění šíření nemoci COVID-19 v rámci organizace DACHSER a o aktuálním stavu operativních činností a rovněž o možných dopadech na zásilky našich zákazníků.

V rámci koncernu DACHSER jsme s ohledem na situaci zavedli specifická opatření a směrnice pro chování. K těm patří například zřízení centrálního managementu hlášení, pravidelné hodnocení situace a stanovení dalších kroků v souladu se situací. Navíc jsme na základě stávajícího managementu hygienických opatření v různých oblastech (osobní, provozní a procesní hygiena) tato opatření rozšířili a zintenzivnili.

Vedle těchto interních opatření respektuje společnost DACHSER aktuální úřední předpisy a zavádí nová příslušná preventivní opatření. V případě omezení pro jednotlivé lokality máme plány opatření pro zachování provozu naší sítě.

Pro bezproblémový chod jsme odkázáni na spolupráci se všemi zúčastněnými stranami v rámci dodavatelského řetězce. To se týká mj. i spolupráce s řidiči kamionů, aby také oni mohli dodržovat rozšířené hygienické předpisy. Zapojili jsme tedy řidiče v plném rozsahu do našeho managementu hygienických opatření a na všechna pracoviště jsme dali k dispozici prostředky na dezinfekci rukou.

Děláme vše, abychom zachovali dodavatelský řetězec našich zákazníků a předešli zpoždění zásilek. Pokud by nastal nějaký negativní dopad na dodavatelské řetězce díky kontrolám, výpadkům letů apod., pak budeme hledat alternativní cesty pro zasílání zboží. V této souvislosti bychom také chtěli upozornit na to, že doby zpracování zásilek se mohou prodloužit. Myslíme si však, že díky opatřením, která jsme dosud zavedli, jsme dobře připraveni na zvládnutí aktuální situace. K tomu je zásadní stále udržovat úzkou spolupráci s našimi zákazníky.

Pokud máte dotazy týkající se vaší zásilky, obraťte se na vašeho obchodního zástupce společnosti DACHSER.

Číst
Ukázat více

DACHSER Corporate

Informace z trhu 04/02/2020
New update: Current loading restrictions in Europe due to Covid-19

In the following you will find the current loading restrictions that apply to Europe (see download). Food transports are excluded from this. This document here will be updated on a regular basis.

With the free map of the software provider Sixfold, transport companies and truck drivers can view the current waiting times at European borders and make appropriate preparations if necessary: https://covid-19.sixfold.com/

Tiskové zprávy 04/02/2020
DACHSER organizes transportation by block train along the New Silk Road

BASF entrusted its long-standing logistics provider DACHSER to handle a first block train to China. The train of 42 containers carrying BASF products arrived in the Chinese city of Xi´an. DACHSER took take care of all organizational aspects—including coordination with train operator RTSB GmbH, customs clearance, and distribution of the goods in China.

Číst
2
Novinky 04/02/2020
Opportunities for the courageous

What will the future bring? Where are we headed? What compass guides us? It’s the beginning of a new decade, and a time to look ahead. DACHSER CEO Bernhard Simon talks about the family-owned company’s responsibility to future generations.

Číst
Informace z trhu 04/01/2020
New update: Current loading restrictions in Europe due to Covid-19

In the following you will find the current loading restrictions that apply to Europe (see download). Food transports are excluded from this. This document here will be updated on a regular basis.

With the free map of the software provider Sixfold, transport companies and truck drivers can view the current waiting times at European borders and make appropriate preparations if necessary: https://covid-19.sixfold.com/

Jdi na

Číst více

Informace z trhu 10/17/2019
Incoterms 2020

Nová verze Incoterms nabude účinnosti 1. ledna 2020 a bude zahrnovat řadu změn. Dodací podmínky vydané Mezinárodní obchodní komorou upravují základní povinnosti kupujícího a prodávajícího v mezinárodním obchodu, jako je přechod vlastnictví mezi prodávajícím a kupujícím, dělba přepravních nákladů a přechod rizika ve smyslu odpovědnosti za ztrátu a poškození zboží a náklady na pojištění.

Incoterms 2020 se ještě více přizpůsobí současným globálním obchodním praktikám, proto je nová verze  viditelně orientovaná na praktickou stránku mezinárodního obchodu. Cílem revize bylo, aby byla ustanovení Incoterms uživatelsky přívětivější. Jejich prezentace byla revidována, aby uživatelům usnadnila výběr příslušné podmínky. Kromě toho se změnilo pořadí podmínek a ke každé podmínce byly přidány uživatelské pokyny.

Pokud jde o obsah, došlo k významným změnám oproti Incoterms 2010, zejména v následujících bodech:

  • Různé úrovně pojistného krytí u CIF a CIP: Stejně jako v minulosti je prodávající i nadále povinen v Incoterms 2020 uzavřít pojištění dopravy na vlastní náklady v podmínce CIF (Cost Insurance Freight) a CIP (Carriage Insurance Paid). Na rozdíl od Incoterms 2010 však obě podmínky nyní stanovují různé minimální úrovně krytí cargo pojištění dle klasifikace ICC (Institute Cargo Clauses). Minimální krytí, které je třeba dodržet při dohodnutí podmínky CIF zůstává nezměněno. Cargo pojištění, které má prodávající uzavřít, musí nadále odpovídat alespoň krytí v souladu s klauzulí ICC (C) nebo podobnými doložkami (krytí vyjmenovaných rizik). Je-li dohodnuta podmínka CIP, musí nyní prodávající poskytnout pojistné krytí v souladu s klauzulí ICC (A) (krytí všech rizik). Podmínky CIF i CIP umožňují smluvním stranám dohodnout se na pojistném krytí, které se od tohoto liší.
  • Zahrnutí požadavků souvisejících s bezpečností: Požadavky týkající se bezpečnosti přepravy zboží byly nyní zahrnuty do pravidel A 4 a A 7 každé doložky Incoterms 2020. Stejně jako u jiných podmínek Incoterms je třeba poznamenat, že podmínky Incoterms se přímo vztahují pouze na smluvní strany kupní smlouvy a nejsou předmětem přepravní smlouvy.
  • Incoterms 2020 obsahuje ustanovení pro přepravu vlastními dopravními prostředky u podmínek Free Carrier (FCA), Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU), and Delivered Duty Paid (DDP).
  • Pro zboží prodávané na základě podmínky FCA (Free Carrier) a určené k námořní kontejnerové dopravě stanovuje FCA do budoucna novou možnost. Kupující a prodávající se mohou dohodnout, že kupující dá pokyn svému přepravci, aby po naložení zboží vydal prodávajícímu konosament (Bill of Lading). Zároveň je prodávající povinen předat tento konosament kupujícímu. To se obvykle provádí prostřednictvím zúčastněných bank.
  • Přejmenování DAT na DPU (Delivered at Place Unloaded). Podle podmínky DAT Incoterms 2010 prodávající dodal zboží, jakmile bylo vyloženo z dopravního prostředku na „terminálu“. Podle poznámek k Incoterms 2010 však termín „terminál“ neměl být chápán z technického hlediska, ale znamenalo to jakékoli místo vykládky. Tato skutečnost byla v Incoterms 2020 zohledněna přejmenováním předchozí podmínky DAT na DPU (Delivered at Place Unloaded) pro větší přehlednost. To znamená, že v budoucnu může být jakékoli dohodnuté místo místem určení.

Incoterms platí mezi smluvními stranami (národně i mezinárodně) kupní smlouvy, ale neomezují zvláštní práva a povinnosti v rámci tohoto smluvního vztahu. Na základě takto zaručené jednotné definice je třeba se vyhnout následným problémům s výkladem nebo nesrovnalostmi mezi smluvními stranami. Je třeba poznamenat, že Incoterms vzhledem ke své povaze jako ustanovení typu Všeobecných obchodních podmínek nepředstavují zákonná ustanovení, a proto se stávají právně závaznými pouze tehdy, pokud byly účinně dohodnuty mezi stranami kupní smlouvy prostřednictvím odpovídajícího odkazu (pro Incoterms 2020, to je možné i před 1.1 2020). Bez ohledu na to mají v jednotlivých případech protichůdná zákonná ustanovení stále přednost před podmínkami Incoterms.

Incoterms revidovalo 500 odborníků z více než 40 zemí.

Tyto doložky jsou uznávány po celém světě a používají se ve více než 30 různých jazycích.

2
Novinky 12/11/2018
Hudební nástroje pod taktovkou DACHSERU

Obrovské tympány, harfa nebo kontrabasy. I to může tvořit obsah exportní zásilky. A pokud jede na koncert velký orchestr, zaplní hudební nástroje celý kamion. DACHSER Czech Republic takovou přepravu zrealizoval pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Na 80 hudebníku se vydalo z Prahy na koncert do německého Wiesbadenu a svoje nástroje svěřili do rukou zkušeného logistika.

Číst
Tiskové zprávy 06/26/2018
DACHSER rozšiřuje nabídku námořních sběrných kontejnerů

Mezinárodní logistický provider DACHSER zavádí další nové linky námořní sběrné služby, tzv. LCL kontejnery. Jako evropský lídr ve sběrné službě disponuje DACHSER hustou logistickou sítí pozemních přeprav, na kterou je napojena i síť sběrné služby v oblasti námořních přeprav (LCL). V letošním roce plánuje DACHSER spustit dalších 26 LCL spojení a u šesti stávajících destinací zvýší frekvenci pravidelných odplutí ze 14 dnů na jeden týden. Nové LCL služby budou zavedeny i z další čínské destinace přímo do České republiky.

Číst
2
Novinky 12/11/2018
Radost z jízdy

Společnost Puky dostává na svých kolech do pohybu děti všech věkových kategorií. Aby se nabídka jízdních kol dostala k dětem a jejich rodičům po celé Evropě, spoléhá tradiční výrobce dětských kol již 10 let na logistiku společnosti DACHSER.

Číst
Tiskové zprávy 04/04/2019
DACHSER v Ostravě se přestěhuje do nových prostor

Mezinárodní logistický provider DACHSER Czech Republic podepsal smlouvu o výstavbě logistického centra na míru s developerskou společností CTP Invest. Ta pro DACHSER postaví v parku CTPark Ostrava v Hrabové novou skladovou a administrativní budovu o celkové rozloze 3 900 m2.

Číst
Novinky 02/08/2019
DACHSER na prvním místě ve sběrné službě

V nejnovějším žebříčku „Top 100 in Logistics“ udržel mezinárodní logistický provider DACHSER svoji pozici na prvním místě ve sběrné službě v Německu a o jednu příčku se posunul v celkovém hodnocení německého trhu – nyní je logistickou společností se třetím největším obratem.

Číst
2
Novinky 05/23/2019
DACHSER se zaměřuje na vzdělávání svých zaměstnanců

Mezinárodní logistický provider DACHSER Czech Republic investuje do vzdělávání svých zaměstnanců. Společnost v České republice zaměstnává téměř 600 lidí, každý z nich má vlastní vzdělávací plán a projde každý rok řadou školení a kurzů. Jen za poslední rok činily vzdělávací a školicí aktivity 18 000 hodin. Letošní investice do know-how zaměstnanců představuje ve srovnání s rokem 2018 dvojnásobek a je daleko nad rámec povinných kurzů předepsaných českou legislativou.

Číst
Tiskové zprávy 11/05/2018
DACHSER Hradec Králové se přestěhoval do nových prostor

Mezinárodní logistický provider DACHSER se přestěhoval do nových skladových a administrativních prostor v Hradci Králové. Na celkové ploše 4 760 metrů čtverečních logistických a kancelářských ploch bude královéhradecká pobočka společnosti poskytovat široké spektrum logistických služeb včetně skladování, konsolidace zboží pro regionální a dálkové přepravy i kontraktní logistiky.

Číst
Novinky 05/23/2019
Dlouhodobé partnerství je jedna z největších hodnot

Radomír Němec vede pobočku DACHSER Ostrava od roku 2013. Podařilo se mu nastartovat její další rozvoj a dnes stojí pobočka na prahu stěhování do zcela nových prostor s větší skladovou i překládkovou kapacitou. Povídali jsme si s ním o tom, jaká k tomu vedla cesta a jak se žije a pracuje na severu Moravy.

Číst
Tiskové zprávy 01/10/2019
DACHSER vsází na lithium-iontové technologie

Mezinárodní logistický provider DACHSER oznámil, že plánuje nahradit veškerou svoji pozemní manipulační techniku v Evropě, která čítá přibližně 6 000 kusů, technikou na energeticky úsporné lithium-iontové baterie. Stát se tak má do konce roku 2022.

Číst