Doporučené články

Novinky 01/07/2021
DACHSER zabezpečuje logistiku vakcín v Berlíně

Mezinárodní logistický provider DACHSER začal se spuštěním vakcinace proti onemocnění COVID-19 v Německu organizovat v Berlíně logistiku vakcín. Na základě pověření berlínského senátu DACHSER zabezpečuje skladování chladicích boxů s vakcínami a jejich distribuci do vakcinačních center, nemocničních lékáren a k mobilním vakcinačním týmům.

Číst
Tiskové zprávy 01/05/2021
Burkhard Eling se ujímá pozice CEO skupiny DACHSER

S účinností od 1. ledna 2021 se Burkhard Eling stal Chief Executive Officerem (CEO) a tiskovým mluvčím představenstva mezinárodní logistické skupiny DACHSER. Povede oddělení Corporate Strategy, Human Resources a Marketing, které také zahrnuje Corporate Key Account Management a Corporate Governance & Compliance. Burkhard Eling přebírá pozici po Bernhardu Simonovi, který se stane předsedou dozorčí rady této rodinné společnosti v polovině roku 2021.

Číst
Tiskové zprávy 11/18/2020
DACHSER bude zavážet Prahu nákladními elektrokoly

Mezinárodní logistický provider DACHSER Czech Republic startuje pilotní projekt zásobování centra Prahy pomocí nákladních elektrokol. Bude využívat nově založený mikrohub Depot.Bike u stanice metra Florenc. Společnost navazuje na bohaté zkušenosti s alternativním způsobem doručování na poslední míli v centrech velkých evropských metropolí, jako jsou Paříž, Malaga či Stuttgart a další. Od pilotního projektu si slibuje otestování využití nákladních elektrokol v reálném pražském provozu s ohledem do budoucna, kdy by mohlo dojít k regulaci vjezdu nákladních vozidel do centra Prahy.

Číst
Tiskové zprávy 11/12/2020
DACHSER ─ 90 let v logistice

Mezinárodní logistický provider DACHSER letos slaví 90. let od svého založení. Z původně malé přepravní firmy se stal globálním poskytovatelem logistických služeb s působností ve 44 zemích po celém světě. Je stále rodinnou společností se strategií udržitelného rozvoje. Angažuje se v aplikovaném výzkumu a již několik desetiletí je doslova průkopníkem inovací v logistice.

Číst

DACHSER Česká republika

Informace z trhu 01/15/2021
Čínský Nový rok: Dopad na logistiku

V roce 2021 připadá čínský Nový rok na 12. února. Jedná se o nejvýznamnější z tradičních čínských svátků, také označovaný jako jarní festival, kde lidé oslavují začátek nového roku se svými rodinami. Týdenní státní svátek má dopady na globální dodavatelské řetězce.

Následující informace poskytují přehled některých klíčových faktů o festivalu a jeho možných dopadech na logistiku.

Data a klíčová fakta

 • 12. února 2021 je začátkem čínského nového roku (rok buvola).
 • Čínský státní svátek začíná 11. února a končí 17. února, což znamená, že většina firem, včetně poboček DACHSER v Číně, bude uzavřena do 18. února.
 • Továrny a výrobní závody bývají uzavřeny delší dobu. Výroba se může pozastavit již týden před čínským Novým rokem, některé továrny obnoví výrobu až měsíc poté.
 • Dlouhá dovolená umožňuje pracovníkům v metropolích cestovat do svého rodného města za svými příbuznými, i když letos to kvůli pandemii nemusí být pravidlem.

Dopad na dodavatelský řetězec

 • Prodloužená dovolená v Číně může vést ke zpoždění vašich zásilek až o jeden měsíc.
 • Kvůli výše uvedenému uzavření výrobních závodů nebude po dobu alespoň jednoho týdne v Číny žádná produkce. I když se továrny postupně znovu rozběhnou, plný provoz nebude okamžitě obnoven.
 • Rovněž bude ovlivněna produkce v jiných asijských zemích, protože některé výrobní díly pocházejí z Číny nebo tam probíhají montážní procesy.
 • Většina přepravců se snaží zajistit dostatečné zásoby před jarním festivalem, což vede k velkým objemům přeprav před svátky; i po skončení festivalu bude nějakou dobu trvat, než se podmínky na trhu normalizují.

Abyste se vyhnuli zpožděním, velmi doporučujeme, abyste rezervace provedli v dostatečném předstihu. Ve společnosti DACHSER vám naši logističtí odborníci mohou pomoci při společném plánování. Proberte s námi vaše potřeby a my zjistíme, co je nejlepší pro udržení chodu vašeho dodavatelského řetězce během čínského Nového roku.

Číst
Informace z trhu 01/07/2021
Německo zavedlo uhlíkovou daň

Nový zákon o obchodování s emisemi pohonných hmot (BEHG) vstoupil v Německu v platnost 1. ledna 2021. Společně s novým národním systémem obchodování s emisemi (nEHS) jsou hlavními složkami balíčku opatření na ochranu klimatu německé spolkové vlády. Nový zákon sebou přináší zvýšení cen emisí oxidu uhličitého (CO2) vypuštěného do ovzduší nad rámec systému obchodování s emisemi v EU s cílem dosáhnout změn v chování spotřebitelů, které povedou ke snížení emisí skleníkových plynů.

Benzín, nafta, topný olej a plyn jsou od nového roku zdaněny poplatkem za CO2 a tyto náklady jsou přeneseny na spotřebitele. Od 1. ledna 2021 činí dopad na náklady za litr nafty 0,07 EUR (netto) a v příštích letech se bude nadále zvyšovat. To sebou přináší i zvýšené náklady pro společnost DACHSER. Přesto se budeme snažit pomocí inteligentní logistiky udržet náklady našich zákazníků na co nejnižší úrovni.

Číst
Informace z trhu 01/06/2021
Brexitová dohoda odsouhlasena – celní řízení od 1. ledna 2021

Dne 24. 12. 2020 bylo mezi EU a Velkou Británií dosaženo dohody o budoucí spolupráci a obchodu.  

Podstatným bodem je, že mezi EU a Spojeným královstvím se na dodávky zboží z obou oblastí nevybírají žádná cla. To však neznamená, že administrativní “celní odbavení” bude odstraněno. Znamená to, že všechny dokumenty a informace týkající se cel musí být zákazníkem předloženy předem a teprve po uvolnění zásilky celním týmem DACHSER, může být zásilka přijata k odeslání.

Vezměte, prosím, na vědomí, že od 1. ledna 2021 toto platí pro všechny zásilky mezi EU a Spojeným královstvím; netýká se pouze zásilek z EU do Severního Irska. Především by měl být předložen doklad  o preferenčním původu zboží. Nejdůležitější informace pro vývozce a dovozce naleznete níže v tomto dokumentu.

Informace z trhu 12/29/2020
Palivový příplatek 01/2021

DACHSER Czech Republic a.s. stanovuje pro měsíc leden 2021 palivový příplatek ve výši 7 %. Výše palivového příplatku se přímo odvíjí od průměrných cen pohonných hmot uváděných Českým statistickém úřadem. Postup výpočtu palivového příplatku naleznete v souboru níže.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na svého obchodního zástupce společnosti DACHSER.

Novinky 12/18/2020
„Pro nás je to nový začátek, ne rozloučení“

Od 1. ledna se do dozorčí rady rodinné společnosti DACHSER připojí CEO společnosti DACHSER Bernhard Simon a jeho zástupce Michael Schilling, COO Road Logistics. Novému týmu představenstva v čele s Burkhardem Elingem předávají vysoce stabilní a odolnou společnost. Níže Bernhard Simon hovoří o změnách na nejvyšší úrovni vedení společnosti DACHSER.

Číst
Novinky 12/17/2020
DACHSER odbavil 100. charterový let letošního roku

Na začátku prosince zorganizoval mezinárodní logistický provider DACHSER v rámci své divize Air & Sea Logistics svůj stý charterový let v tomto roce.  Nákladní letadlo obsloužilo trasu Frankfurt–Šanghaj jako součást dedikované charterové služby. Společnost tímto způsobem cíleně vytvořila kapacity pro letecké zásilky na nejdůležitějších leteckých trasách mezi Asií, Evropou a USA.

Číst
Novinky 12/16/2020
Nové číslo DACHSER magazínu je tady!

Blížící se konec roku mnozí z nás využívají k ohlédnutí a zamyšlení nad uplynulými dvanácti měsíci, ale také k přípravě na nové výzvy, které máme před sebou. A přesně takovým obsahem je naplněn i náš letos poslední DACHSER magazín.

2
Novinky 12/15/2020
Dynamická síť

Toto platí pro komplexní logistické sítě: čím těsněji jsou jednotlivé huby propojeny, tím robustnější jsou sítě a o to větší je jejich flexibilita, kterou mohou nabídnout zákazníkům ve všech sektorech – dokonce i v době krize. Určité huby přejímají dodatečné, vysoce funkční, konsolidační role – u DACHSERU se takové logistické uzly nazývají Eurohuby.

Číst
2
Novinky 12/14/2020
Směrem k udržitelné společnosti: stále více nestátních neziskových organizací se angažuje po celém světě

V éře globalizace hrají stále důležitější roli mezinárodní nevládní organizace a nestátní neziskové organizace (NGO). Partnerství společnosti DACHSER s organizací terre des hommes podporující děti ukazuje, jak může společnost dlouhodobě podporovat nevládní neziskové projekty.

Číst
Tiskové zprávy 12/10/2020
DACHSER zahájil provoz nové pobočky ve Finsku

DACHSER před nedávnem spustil provoz nového logistického terminálu ve Finsku. Otevřením prvního překládkového skladu ve městě Kerava poblíž Helsinek rozšířil DACHSER své služby na finském trhu.

Číst
Ukázat více

DACHSER Corporate

Novinky 01/18/2021
DACHSER becomes a member of DWV

On January 1, 2021, DACHSER joined the German Hydrogen and Fuel Cell Association (DWV), a lobbying group that has been advocating the rapid deployment of hydrogen as an energy source and promoting fuel-cell technology since 1996. DACHSER will also participate in DWV’s HyLogistics cluster.

Číst
Informace z trhu 01/14/2021
Chinese New Year: Impact on logistics

In 2021, Chinese New Year falls on February 12, it is the biggest festival in China where people celebrate the beginning of a new year with their families. The week-long national public holiday has consequences on global supply chains. 

The following information provides an overview of some key facts of the festival and its possible impacts on logistics.

Dates and key facts

 • February 12, 2021 marks the start of the Chinese New Year (the year of Ox).
 • Chinese national holiday begins on February 11 and ends on February 17, meaning that most of the businesses, including DACHSER branches in China, will be closed and resumes on February 18.
 • Factories and manufacturing sites used to be closed for a longer period of time. Production might pause already one week before Chinese New Year, some factories will only resume one month after.
 • The long holiday allows workers in the city to travel back to their hometown for a family reunion, though it might not be the case this year due to the pandemic.

Impact on supply chain

 • Extensive holidays in China can lead to delays to your shipments for up to one month.
 • Due to the abovementioned closing period of manufacturing industries, there will be no productions from China for at least a week. Even though factories will be restarting gradually, operations will not resume to full swing immediately.
 • Productions from other countries in Asia will also be impacted as some parts might come from China or the assembling processes are done there.
 • Most shippers will stock up inventories that are sufficient to cover the Chinese New Year period, this leads to a pre-holiday cargo rush; it will also take some time after the festival to normalize the market conditions.

To avoid unnecessary price hikes and delays, it is strongly recommended to place bookings well in advance. At DACHSER, our logistics experts can help you to plan together. Feel free to discuss with us about your needs and we can work out the best to maintain your supply chain uninterrupted throughout the Chinese New Year.

Číst
Informace z trhu 01/13/2021
Adverse weather conditions in Spain

Due to the Filomena storm that has affected all Spain in recent days and especially the Community of Madrid, we inform you of the following restrictions:

Road Transport:

 • Traffic restrictions for heavy vehicles imposed by the DGT (partially open on some roads).
 • Restrictions on access to industrial estates due to accumulation of snow and vehicles.
 • Difficulty in collections, deliveries and shipments to other delegations. Journeys to and from Madrid may suffer significant delays.
 • Difficulties in distribution activities throughout the week, mainly in the branch in Madrid.
 • Temporary reduction of long-distance routes between delegations.

Air Transport

 • MAD airport starts operating slowly but suffers long delays due to canceled flights.
 • Handling personnel are severely restricted and therefore air cargo operations start to run very slowly.
 • Customs operations are giving priority to express shipments.
 • Road access to and from Madrid suffer significant restrictions.
 • During this week, the alert is still active due to very low temperatures (in some places below -10ºC), so we still expect strong restrictions and incidents in all transport and distribution services.

If you have any questions, please contact your local contact at the respective DACHSER branch.

Číst
Novinky 01/12/2021
First DACHSER block train from China to Europe

Logistics provider DACHSER organized its first block train from China to Germany. Carrying fifty 40-foot containers (FEU), the train reached Ludwigshafen, Germany, in late December.

Číst
Jdi na

Číst více

Informace z trhu 10/17/2019
Incoterms 2020

Nová verze Incoterms nabude účinnosti 1. ledna 2020 a bude zahrnovat řadu změn. Dodací podmínky vydané Mezinárodní obchodní komorou upravují základní povinnosti kupujícího a prodávajícího v mezinárodním obchodu, jako je přechod vlastnictví mezi prodávajícím a kupujícím, dělba přepravních nákladů a přechod rizika ve smyslu odpovědnosti za ztrátu a poškození zboží a náklady na pojištění.

Incoterms 2020 se ještě více přizpůsobí současným globálním obchodním praktikám, proto je nová verze  viditelně orientovaná na praktickou stránku mezinárodního obchodu. Cílem revize bylo, aby byla ustanovení Incoterms uživatelsky přívětivější. Jejich prezentace byla revidována, aby uživatelům usnadnila výběr příslušné podmínky. Kromě toho se změnilo pořadí podmínek a ke každé podmínce byly přidány uživatelské pokyny.

Pokud jde o obsah, došlo k významným změnám oproti Incoterms 2010, zejména v následujících bodech:

 • Různé úrovně pojistného krytí u CIF a CIP: Stejně jako v minulosti je prodávající i nadále povinen v Incoterms 2020 uzavřít pojištění dopravy na vlastní náklady v podmínce CIF (Cost Insurance Freight) a CIP (Carriage Insurance Paid). Na rozdíl od Incoterms 2010 však obě podmínky nyní stanovují různé minimální úrovně krytí cargo pojištění dle klasifikace ICC (Institute Cargo Clauses). Minimální krytí, které je třeba dodržet při dohodnutí podmínky CIF zůstává nezměněno. Cargo pojištění, které má prodávající uzavřít, musí nadále odpovídat alespoň krytí v souladu s klauzulí ICC (C) nebo podobnými doložkami (krytí vyjmenovaných rizik). Je-li dohodnuta podmínka CIP, musí nyní prodávající poskytnout pojistné krytí v souladu s klauzulí ICC (A) (krytí všech rizik). Podmínky CIF i CIP umožňují smluvním stranám dohodnout se na pojistném krytí, které se od tohoto liší.
 • Zahrnutí požadavků souvisejících s bezpečností: Požadavky týkající se bezpečnosti přepravy zboží byly nyní zahrnuty do pravidel A 4 a A 7 každé doložky Incoterms 2020. Stejně jako u jiných podmínek Incoterms je třeba poznamenat, že podmínky Incoterms se přímo vztahují pouze na smluvní strany kupní smlouvy a nejsou předmětem přepravní smlouvy.
 • Incoterms 2020 obsahuje ustanovení pro přepravu vlastními dopravními prostředky u podmínek Free Carrier (FCA), Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU), and Delivered Duty Paid (DDP).
 • Pro zboží prodávané na základě podmínky FCA (Free Carrier) a určené k námořní kontejnerové dopravě stanovuje FCA do budoucna novou možnost. Kupující a prodávající se mohou dohodnout, že kupující dá pokyn svému přepravci, aby po naložení zboží vydal prodávajícímu konosament (Bill of Lading). Zároveň je prodávající povinen předat tento konosament kupujícímu. To se obvykle provádí prostřednictvím zúčastněných bank.
 • Přejmenování DAT na DPU (Delivered at Place Unloaded). Podle podmínky DAT Incoterms 2010 prodávající dodal zboží, jakmile bylo vyloženo z dopravního prostředku na „terminálu“. Podle poznámek k Incoterms 2010 však termín „terminál“ neměl být chápán z technického hlediska, ale znamenalo to jakékoli místo vykládky. Tato skutečnost byla v Incoterms 2020 zohledněna přejmenováním předchozí podmínky DAT na DPU (Delivered at Place Unloaded) pro větší přehlednost. To znamená, že v budoucnu může být jakékoli dohodnuté místo místem určení.

Incoterms platí mezi smluvními stranami (národně i mezinárodně) kupní smlouvy, ale neomezují zvláštní práva a povinnosti v rámci tohoto smluvního vztahu. Na základě takto zaručené jednotné definice je třeba se vyhnout následným problémům s výkladem nebo nesrovnalostmi mezi smluvními stranami. Je třeba poznamenat, že Incoterms vzhledem ke své povaze jako ustanovení typu Všeobecných obchodních podmínek nepředstavují zákonná ustanovení, a proto se stávají právně závaznými pouze tehdy, pokud byly účinně dohodnuty mezi stranami kupní smlouvy prostřednictvím odpovídajícího odkazu (pro Incoterms 2020, to je možné i před 1.1 2020). Bez ohledu na to mají v jednotlivých případech protichůdná zákonná ustanovení stále přednost před podmínkami Incoterms.

Incoterms revidovalo 500 odborníků z více než 40 zemí.

Tyto doložky jsou uznávány po celém světě a používají se ve více než 30 různých jazycích.

Tiskové zprávy 10/03/2019
Pobočka DACHSER Ostrava otevírá provoz v novém logistickém terminálu

Mezinárodní logistický provider DACHSER se v Ostravě přestěhoval do nových prostor. Nový logistický terminál pobočky DACHSER Ostrava v CTParku Ostrava Hrabová disponuje skladovými a administrativními prostorami o celkové rozloze 3 900 m2 a v současné době zaměstnává 25 lidí.

Číst
Tiskové zprávy 11/05/2018
DACHSER Hradec Králové se přestěhoval do nových prostor

Mezinárodní logistický provider DACHSER se přestěhoval do nových skladových a administrativních prostor v Hradci Králové. Na celkové ploše 4 760 metrů čtverečních logistických a kancelářských ploch bude královéhradecká pobočka společnosti poskytovat široké spektrum logistických služeb včetně skladování, konsolidace zboží pro regionální a dálkové přepravy i kontraktní logistiky.

Číst
Tiskové zprávy 04/04/2019
DACHSER v Ostravě se přestěhuje do nových prostor

Mezinárodní logistický provider DACHSER Czech Republic podepsal smlouvu o výstavbě logistického centra na míru s developerskou společností CTP Invest. Ta pro DACHSER postaví v parku CTPark Ostrava v Hrabové novou skladovou a administrativní budovu o celkové rozloze 3 900 m2.

Číst
2
Novinky 12/11/2018
Hudební nástroje pod taktovkou DACHSERU

Obrovské tympány, harfa nebo kontrabasy. I to může tvořit obsah exportní zásilky. A pokud jede na koncert velký orchestr, zaplní hudební nástroje celý kamion. DACHSER Czech Republic takovou přepravu zrealizoval pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Na 80 hudebníku se vydalo z Prahy na koncert do německého Wiesbadenu a svoje nástroje svěřili do rukou zkušeného logistika.

Číst
Tiskové zprávy 06/26/2018
DACHSER rozšiřuje nabídku námořních sběrných kontejnerů

Mezinárodní logistický provider DACHSER zavádí další nové linky námořní sběrné služby, tzv. LCL kontejnery. Jako evropský lídr ve sběrné službě disponuje DACHSER hustou logistickou sítí pozemních přeprav, na kterou je napojena i síť sběrné služby v oblasti námořních přeprav (LCL). V letošním roce plánuje DACHSER spustit dalších 26 LCL spojení a u šesti stávajících destinací zvýší frekvenci pravidelných odplutí ze 14 dnů na jeden týden. Nové LCL služby budou zavedeny i z další čínské destinace přímo do České republiky.

Číst
2
Novinky 12/11/2018
Radost z jízdy

Společnost Puky dostává na svých kolech do pohybu děti všech věkových kategorií. Aby se nabídka jízdních kol dostala k dětem a jejich rodičům po celé Evropě, spoléhá tradiční výrobce dětských kol již 10 let na logistiku společnosti DACHSER.

Číst
Novinky 02/08/2019
DACHSER na prvním místě ve sběrné službě

V nejnovějším žebříčku „Top 100 in Logistics“ udržel mezinárodní logistický provider DACHSER svoji pozici na prvním místě ve sběrné službě v Německu a o jednu příčku se posunul v celkovém hodnocení německého trhu – nyní je logistickou společností se třetím největším obratem.

Číst
Novinky 05/23/2019
Dlouhodobé partnerství je jedna z největších hodnot

Radomír Němec vede pobočku DACHSER Ostrava od roku 2013. Podařilo se mu nastartovat její další rozvoj a dnes stojí pobočka na prahu stěhování do zcela nových prostor s větší skladovou i překládkovou kapacitou. Povídali jsme si s ním o tom, jaká k tomu vedla cesta a jak se žije a pracuje na severu Moravy.

Číst
2
Novinky 05/23/2019
DACHSER se zaměřuje na vzdělávání svých zaměstnanců

Mezinárodní logistický provider DACHSER Czech Republic investuje do vzdělávání svých zaměstnanců. Společnost v České republice zaměstnává téměř 600 lidí, každý z nich má vlastní vzdělávací plán a projde každý rok řadou školení a kurzů. Jen za poslední rok činily vzdělávací a školicí aktivity 18 000 hodin. Letošní investice do know-how zaměstnanců představuje ve srovnání s rokem 2018 dvojnásobek a je daleko nad rámec povinných kurzů předepsaných českou legislativou.

Číst