Kariéra Mediaroom

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás (dále jen „společnost Dachser“ nebo „společnost“) velmi důležitá. Zpracování osobních údajů, jako jsou jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, vždy probíhá v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení GDPR) a odpovídajícími místními ustanoveními, které pro společnost platí.

Cílem tohoto prohlášení je informovat vás o typu, rozsahu a účelu našeho shromažďování vašich osobních údajů. Dále bychom vás chtěli informovat o vašich právech. Pokud vám budeme chtít na našich stránkách nebo jinde nabídnout speciální služby a pokud v tomto ohledu nebudeme mít pro nutné zpracování osobních údajů jiný právní základ, požádáme vás o příslušný souhlas.

1. Odpovědné oddělení

Za dodržování zákona na ochranu údajů odpovídá:

DACHSER SE
Thomas-Dachser-Strasse 2
87439 Kempten
Německo

Tel.: +49-831-5916 0
Fax: +49-831-5916-1312
info@dachser.com 
www.dachser.de

Kontaktní údaje pracovníka pro ochranu údajů společnosti DACHSER SE:

DACHSER SE
Data Protection Officer
Thomas-Dachser-Str. 2
87439 Kempten

data.protection@dachser.com

2. Zaznamenávání obecných údajů a dat

Tyto stránky při každé návštěvě zaznamenávají různé obecné údaje a informace, které se ukládají v protokolových souborech na serveru. Zaznamenávat můžeme následující: (1) typ a verzi používaného prohlížeče, (2) používaný operační systém, (3) internetová stránka, ze které jste na naše stránky přišli (tzv. referenční), (4) sub-stránky, které přes přístupový systém odkazují na naše stránky, (5) datum a čas přístupu na internet, (6) IP adresa, (7) poskytovatel připojení a (8) další podobná data a informace, které slouží nouzové reakci v případě útoku na naše IT systémy.

Pomocí těchto obecných dat a informací nemůže společnost Dachser určit vaši totožnost. Nedochází k žádnému vytváření profilů. Tyto informace potřebujeme spíše proto, abychom mohli na svých stránkách publikovat aktuální a optimalizovaný obsah, případně reklamu, abychom mohli zaručit trvalé fungování našich informačních systémů a technologie našich stránek a abychom byli připraveni poskytnout potřebné informace odpovědným úřadům v případě vyšetřování kybernetického útoku.

Společnost Dachser analyzuje tato anonymně zaznamenávaná data a informace na statistickém základě s cílem zvýšit ochranu údajů a zabezpečení dat v naší společnosti. Anonymní data ukládáme v protokolových souborech na serveru odděleně od všech poskytnutých osobních údajů. Právním základem pro dočasné uchovávání údajů a protokolových souborů je čl. 6 par. 1 f) nařízení GDPR.

3. Zpracování údajů při prvním kontaktu

Kontaktovat nás můžete pomocí formuláře na našich stránkách nebo na e-mailové adrese uvedené v Impressum. Pokud nás jednou z těchto cest kontaktujete, společnost Dachser automaticky ukládá osobní údaje, které jí sdělíte. Takové dobrovolně předané údaje se ukládají za účelem vyřízení vaší žádosti/dotazu, případně abychom vás mohli kontaktovat.

Společnost Dachser SE přiděluje žádosti/dotazy a vyměňuje si související osobní údaje s technicky odpovědnou společností skupiny Dachser, obvykle místní pobočkou odpovídající původu autora žádosti/dotazu, která je zpracovává a používá. Například žádosti/dotazy a příslušné údaje ze stránek ve Švýcarsku (www.dachser.com/ch) se vyměňují s národní pobočkou ve Švýcarsku (Dachser Spedition AG). V této souvislosti je možné, že se data vyměňují také se třetími zeměmi, např. USA.

Právním základem zpracování dat pro uzavření nebo plnění smlouvy je čl. 6 par. 1 b) nařízení GDPR a ve všech ostatních případech čl. 6 par. 1 f) nařízení GDPR. Právním základem pro převody dat do třetích zemí je čl. 49 par. 1 b) nařízení GDPR.

4. Přihlášení k odběru našeho newsletteru

Na stránkách společnosti Dachser mají uživatelé možnost registrovat se pro odběr pravidelného newsletteru společnosti (např. „eLetter“). Osobní údaje zaznamenávané při registraci pro odběr jsou uvedeny na obrazovce k vyplnění.

V newsletteru společnost Dachser pravidelně poskytuje svým zákazníkům a obchodním partnerům informace o inovacích našich služeb a výroby, aktuální tisková prohlášení, informace o našich značkách nebo aktuálním obsahu našich stránek. Newsletter lze v podstatě dostávat, pouze pokud (1) daná osoba má platnou e-mailovou adresu a (2) daná osoba se zaregistruje pro odběr. Z legislativních důvodů je na registrovanou adresu dané osoby nejprve odeslán e-mail, který zajišťuje dvoustupňové potvrzení zájmu o odběr. Jedná se o kontrolu, zda vlastník e-mailové adresy autorizuje zasílání newsletteru. Právním základem zasílání zpravodaje je čl. 6 par. 1 a) nařízení GDPR.

Po registraci k odběru newsletteru si uložíme IP adresu poskytovatele internetového připojení dané osoby a také datum a čas registrace. Zaznamenávání těchto údajů je nutné k pozdější identifikaci (možného) zneužití e-mailové adresy dané osoby, a tedy také k právní ochraně společnosti Dachser. V kontextu zasílání newsletteru platí, že jako součást zpracování pověřuje společnost Dachser společnost Atrivio GmbH, Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten, zaznamenáváním, zpracováním, použitím a/nebo uchováváním dat.

Osobní údaje získané v rámci registrace pro zasílání newsletteru se využívají výhradně za následujícími účely:

Rozesílání newsletteru

Doporučení a reklama

Struktura potřeb newsletteru

Tematické sestavování newsletteru podle zájmů odběratelů

Pokud je to pro provoz služby nebo potřeby registrace nutné, odběratelé newsletteru mohou být dále informováni e-mailem, např. při změnách dané nabídky nebo úpravách technických modifikací.

Souhlas s uchováváním osobních údajů, který nám registrací pro odběr poskytujete, lze kdykoli odvolat. Příslušný odkaz se nachází v každém vydání newsletteru. Dále je kdykoli možné registraci zrušit přímo u společnost Dachser, stačí odeslat příslušné upozornění (kontaktní údaje jsou uvedeny pod číslem 1).

5. Sledování newsletteru

Náš newsletter obsahuje sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafický soubor zabudovaný do e-mailu posílaného v HTML formátu, který zprostředkovává záznamy a analýzy protokolového souboru. To znamená, že lze provádět statistickou analýzu úspěšnosti online marketingu. Pomocí sledovacích pixelů společnost Dachser určuje, zda a kdy příslušná osoba e-mail otevřela a na které odkazy v e-mailu přešla.

Osobní údaje zaznamenávané pomocí sledovacích pixelů z e-mailů zpravodaje se ukládají a vyhodnocují za účelem optimalizace rozesílání zpravodajů a přiblížení jejich obsahu zájmům adresátů. Uživatelé mohou vlastní vyjádření souhlasu vydaného pomocí dvojité kontroly kdykoli odvolat. Po odvolání souhlasu budou osobní údaje smazány. Zrušení registrace odběru se automaticky považuje za zrušení souhlasu.

6. Soubory cookies

Tyto stránky používají soubory cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se umisťují a ukládají do počítačového systému. Společnost Dachser jejich pomocí přináší návštěvníkům uživatelsky příjemné služby, které by bez nich nebylo možné poskytovat. Soubory cookies nám umožňují rozeznat uživatele našich stránek. Například uživatelé, kteří povolují používání souborů cookies, nemusí při každé návštěvě zadávat své přihlašovací údaje, protože ty jsou již uloženy v příslušném souboru cookies v jejich systému.

Naše stránky používají technologii společnosti etracker GmbH, Erste Brunnenstrasse 1, 20459 Hamburg (www.etracker.com). Data se zaznamenávají a ukládají za optimalizačními a marketingovými účely. Tato data se používají k vytvoření uživatelských profilů pod pseudonymem. Lze k tomu využívat i souborů cookies. Soubory cookies umožňují rozeznávat internetové prohlížeče. Data získávaná pomocí technologií etracker se používají k identifikaci návštěvníků stránek osobně a nekombinují se s osobními údaji nositele pseudonymu, aniž by k tomu daná osoba vydala výslovný souhlas. Nedochází k žádnému vytváření profilů. Shromažďování a ukládání dat lze kdykoli odmítnout (neplatí zpětně).

Opt-out

Umísťování souborů cookies lze kdykoli odmítnout pomocí odpovídajících nastavení vašeho internetového prohlížeče. Již umístěné soubory cookies lze pomocí prohlížeče nebo jiného souboru kdykoli vymazat. Tuto možnost nabízejí všechny standardní internetové prohlížeče. Pokud ovšem odmítnete ukládání souborů cookies, nebudou vám za určitých podmínek plně k dispozici všechny funkce našich stránek. Právním základem zpracovávání osobních údajů pomocí souborů cookies je čl. 6 par. 1 f) nařízení GDPR.

7. eLogistics

Společnost Dachser na svých stránkách nabízí služby nástroje eLogistics. Jednou ze základních funkcí portálu eLogistics je online výpočet nákladů na dopravu, registrace přepravních objednávek a sledování zásilek.

Společnost Dachser SE přiděluje žádosti/dotazy a vyměňuje si související osobní údaje s technicky odpovědnou společností skupiny Dachser, obvykle místní pobočkou odpovídající původu autora žádosti/dotazu, která je zpracovává a používá. Například žádosti/dotazy a příslušné údaje ze stránek ve Švýcarsku (www.dachser.com/ch) se vyměňují s národní pobočkou ve Švýcarsku (Dachser Spedition AG). V této souvislosti je možné, že se data vyměňují také se třetími zeměmi, např. USA. Uživatelé mohou aplikace eLogistics používat s individuální registrací i bez ní. V případě registrace místní pobočka po úspěšném ověření uživatele aktivuje. Registrovaní uživatelé mají více možností využití než neregistrovaní, to znamená, že mohou využívat více služeb. Osobní údaje, které jsou při tomto procesu předávány společnosti Dachser, jsou uvedeny v polích pro vyplnění při registraci.

Účelem používání těchto údajů při využití nástroje eLogistics je výhradně poskytování výše uvedených služeb navíc. Právním základem zpracování dat pro uzavření nebo plnění smlouvy je čl. 6 par. 1 b) nařízení GDPR a ve všech ostatních případech čl. 6 par. 1 f) nařízení GDPR. Právním základem pro převody dat do třetích zemí je čl. 49 par. 1 b) nařízení GDPR.

8. Google Maps

Na našich stránkách využíváme služby Google Maps. To znamená, že přímo na stránkách můžeme zobrazovat interaktivní mapy a umožnit vám jejich jednoduché a snadné používání.

Společnost Google ovšem tímto prostřednictvím získává informaci, že jste navštívili odpovídající podstránku našich stránek. Dále platí, že dochází k převodu dat uvedených pod číslem 2. K tomu dochází bez ohledu na to, zda společnost poskytuje uživatelský účet Google, přes který jste přihlášení, nebo zda se žádný takový účet nepoužívá. Pokud jste přihlášeni na Google, data se automaticky přidělují k vašemu účtu. Pokud toto přidělení k profilu Google odmítáte, musíte se před stisknutím tlačítka odhlásit. Společnost Google ukládá vaše data jako uživatelský profil a používá je pro účely zobrazování reklamy, průzkumů trhu a/nebo úpravy struktur svých stránek. Takové vyhodnocení se provádí (i u nepřihlášených uživatelů) zejména proto, aby bylo možné poskytovat odpovídající reklamu a informovat další uživatele sociální sítě o vaší činnosti na našich stránkách. Vytvoření uživatelského profilu máte právo odmítnout, ale musíte kvůli tomu kontaktovat přímo Google. Další informace o účelech a rozsahu shromažďování a zpracování dat pluginem poskytovatele služeb naleznete v prohlášení o ochraně soukromí daného poskytovatele.

Právním základem zpracovávání osobních údajů při použití nástroje Google Maps je čl. 6 par. 1 f) nařízení GDPR. Přenos osobních údajů do USA probíhá v souladu s evropsko-americkým programem Privacy Shield podle článku 45 par. 1 nařízení GDPR, jehož signatářem je i společnost Google.

9. Pluginy sociálních sítí

Na svých stránkách používáme také pluginy sociálních sítí Facebook, Twitter, YouTube, Xing a LinkedIn. Využíváme je zejména proto, abyste mohli sdílet obsah našich stránek s ostatními uživateli těchto sítí nebo je mohli na náš obsah odkázat. Příslušného poskytovatele poznáte podle loga nebo počátečního písmene.

Při návštěvě našich stránek nejprve žádné osobní údaje poskytovateli pluginu neposkytujeme. Pokud ovšem kliknete na odpovídající pole, vaše osobní údaje jsou odeslány přímo poskytovateli daného pluginu, který je za určitých podmínek zpracovává ve třetích zemích, např. USA. Po kliknutí na pole pluginu se otevře nové okno prohlížeče a objeví se stránka poskytovatele příslušné sociální sítě. Přenos dat poskytovateli pluginu probíhá bez ohledu na to, zda máte na jeho sociální síti účet či nikoli. Po přihlášení u poskytovatele pluginu budou vaše data, zaznamenaná u nás, převedena přímo na účet, který máte s poskytovatelem pluginu.

Nemáme žádný vliv na typ ani rozsah dat, která se po použití pluginu shromažďují a zpracovávají, ani neznáme úplný rozsah shromažďování dat, účel zpracování nebo dobu uchování. Podle informací poskytovatele pluginu převáděná data zahrnují informace o vašem prohlížeči, navštívených stránkách a datum a čas vaší návštěvy. Poskytovatelé pluginů tyto informace zpracovávají například za účelem vytvoření uživatelského profilu nebo osobní úpravě zobrazované reklamy. Vytvoření uživatelského profilu máte právo odmítnout, ale musíte kvůli tomu kontaktovat přímo odpovídajícího uživatele pluginu. Další informace naleznete přímo na stránkách poskytovatelů těchto služeb a v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

Právním základem zpracovávání osobních údajů přes pluginy sociálních sítí je čl. 6 par. 1 f) nařízení GDPR. Přenos osobních údajů do USA probíhá v souladu s evropsko-americkým programem Privacy Shield podle článku 45 par. 1 nařízení GDPR, jehož signatáři jsou i Facebook, Twitter, LinkedIn a Google.

10. Přenos dat třetím stranám

Přístup k osobním údajům je technicky možný také pro poskytovatele služeb a smluvní dodavatele, kteří se podílí na provozu našich stránek. Tito externí poskytovatelé služeb mají povinnost využívat osobní údaje pouze za účelem poskytování vyžadovaných služeb, případně za dalšími účely výhradně podle našich pokynů.

Za účely uvedenými v tomto prohlášení převádí naše společnost vaše osobní údaje společnostem skupiny Dachser a rozesílá je odpovídajícím národním pobočkám. Společnosti skupiny se nacházejí i mimo Evropskou unii a mimo Evropský hospodářský prostor. Společnost odpovídá za vaši informovanost o právech vás jako dotčené osoby v rámci platných zákonů na ochranu informací. Veškeré dotazy nebo stížnosti ohledně svých osobních údajů adresujte společnosti Dachser. Další společnosti skupiny DACHSER, které také zpracovávají vaše osobní údaje, s námi na vyřízení takových dotazů nebo stížností spolupracují.

Pokud jste nám k tomu neposkytli výslovný souhlas nebo převod není nutný k naplnění smluvních závazků vám jako uživatelům stránek, kromě výše uvedených převodů dat, vaše osobní údaje nepřenášíme, neprodáváme ani nenabízíme třetím stranám.

11. Doba uchování údajů

Délka uchovávání osobních údajů se řídí odpovídající zákonnou lhůtou. Jakmile lhůta vyprší a dané údaje již nejsou potřeba k naplnění uzavřené smlouvy, běžně je mažeme.

Pokud již nemáme platný důvod pro uchování nebo termín určený evropskými regulačními úřady či jiným příslušným orgánem vypršel, osobní údaje jsou obvykle zablokovány nebo smazány podle zákonných ustanovení.

12. Vaše práva

Pokud jsou naplněny uvedené podmínky článků 15–21 nařízení GDPR ve vztahu ke společnosti DACHSER, máte jako příslušná osoba právo uplatnit práva zde uvedená. Jedná se o právo na informace (čl. 15 nařízení GDPR), opravu (čl. 16 nařízení GDPR), vymazání (čl. 17 nařízení GDPR), omezení zpracování (čl. 18 nařízení GDPR), přenos (čl. 20 nařízení GDPR) a právo vznést námitku / odmítnutí (čl. 21 a 22 nařízení GDPR). Dále máte podle čl. 77 nařízení GDPR právo podat stížnost u odpovídajícího orgánu dohledu.

Informace

Informace k ochraně osobních údajů podle článku 13 a 14 GDPR

Stáhnout