Kariéra Mediaroom

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás (dále jen „společnost Dachser“ nebo „společnost“) velmi důležitá. Zpracování osobních údajů, jako jsou jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, vždy probíhá v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení GDPR) a odpovídajícími místními ustanoveními, které pro společnost platí.

Cílem tohoto prohlášení je informovat vás o typu, rozsahu a účelu našeho shromažďování vašich osobních údajů. Dále bychom vás chtěli informovat o vašich právech. Pokud vám budeme chtít na našich stránkách nebo jinde nabídnout speciální služby a pokud v tomto ohledu nebudeme mít pro nutné zpracování osobních údajů jiný právní základ, požádáme vás o příslušný souhlas.

Práva subjektu údajů a hlášení porušení ochrany osobních údajů

Svá práva jako subjekt údajů – např. právo na informace, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku – můžete uplatnit online zde. Porušení ochrany osobních údajů, jako je neoprávněný přístup, zveřejnění, zpracování nebo ztráta osobních údajů, můžete nahlásit online zde.

1. Odpovědné oddělení

Za dodržování zákona na ochranu údajů odpovídá:

DACHSER SE
Thomas-Dachser-Strasse 2
87439 Kempten
Německo

Tel.: +49-831-5916 0
Fax: +49-831-5916-1312
info@dachser.com 
www.dachser.de

Kontaktní údaje pracovníka pro ochranu údajů společnosti DACHSER SE:

DACHSER SE
Data Protection Officer
Thomas-Dachser-Str. 2
87439 Kempten

data.protection@dachser.com

2. Zaznamenávání obecných údajů a dat

Tyto stránky při každé návštěvě zaznamenávají různé obecné údaje a informace, které se ukládají v protokolových souborech na serveru. Zaznamenávat můžeme následující: (1) typ a verzi používaného prohlížeče, (2) používaný operační systém, (3) internetová stránka, ze které jste na naše stránky přišli (tzv. referenční), (4) sub-stránky, které přes přístupový systém odkazují na naše stránky, (5) datum a čas přístupu na internet, (6) IP adresa, (7) poskytovatel připojení a (8) další podobná data a informace, které slouží nouzové reakci v případě útoku na naše IT systémy.

Pomocí těchto obecných dat a informací nemůže společnost Dachser určit vaši totožnost. Nedochází k žádnému vytváření profilů. Tyto informace potřebujeme spíše proto, abychom mohli na svých stránkách publikovat aktuální a optimalizovaný obsah, případně reklamu, abychom mohli zaručit trvalé fungování našich informačních systémů a technologie našich stránek a abychom byli připraveni poskytnout potřebné informace odpovědným úřadům v případě vyšetřování kybernetického útoku.

Společnost Dachser analyzuje tato anonymně zaznamenávaná data a informace na statistickém základě s cílem zvýšit ochranu údajů a zabezpečení dat v naší společnosti. Anonymní data ukládáme v protokolových souborech na serveru odděleně od všech poskytnutých osobních údajů. Právním základem pro dočasné uchovávání údajů a protokolových souborů je čl. 6 par. 1 f) nařízení GDPR.

3. Zpracování údajů při prvním kontaktu

Kontaktovat nás můžete pomocí formuláře na našich stránkách nebo na e-mailové adrese uvedené v Impressum. Pokud nás jednou z těchto cest kontaktujete, společnost Dachser automaticky ukládá osobní údaje, které jí sdělíte. Takové dobrovolně předané údaje se ukládají za účelem vyřízení vaší žádosti/dotazu, případně abychom vás mohli kontaktovat.

Společnost Dachser SE přiděluje žádosti/dotazy a vyměňuje si související osobní údaje s technicky odpovědnou společností skupiny Dachser, obvykle místní pobočkou odpovídající původu autora žádosti/dotazu, která je zpracovává a používá. Například žádosti/dotazy a příslušné údaje ze stránek ve Švýcarsku (www.dachser.com/ch) se vyměňují s národní pobočkou ve Švýcarsku (Dachser Spedition AG). V této souvislosti je možné, že se data vyměňují také se třetími zeměmi, např. USA.

Právním základem zpracování dat pro uzavření nebo plnění smlouvy je čl. 6 par. 1 b) nařízení GDPR a ve všech ostatních případech čl. 6 par. 1 f) nařízení GDPR. Právním základem pro převody dat do třetích zemí je čl. 49 par. 1 b) nařízení GDPR.

4. Přihlášení k odběru našeho newsletteru

Na stránkách společnosti Dachser mají uživatelé možnost registrovat se pro odběr pravidelného newsletteru společnosti (např. „eLetter“). Osobní údaje zaznamenávané při registraci pro odběr jsou uvedeny na obrazovce k vyplnění.

V newsletteru společnost Dachser pravidelně poskytuje svým zákazníkům a obchodním partnerům informace o inovacích našich služeb a výroby, aktuální tisková prohlášení, informace o našich značkách nebo aktuálním obsahu našich stránek. Newsletter lze v podstatě dostávat, pouze pokud (1) daná osoba má platnou e-mailovou adresu a (2) daná osoba se zaregistruje pro odběr. Z legislativních důvodů je na registrovanou adresu dané osoby nejprve odeslán e-mail, který zajišťuje dvoustupňové potvrzení zájmu o odběr. Jedná se o kontrolu, zda vlastník e-mailové adresy autorizuje zasílání newsletteru. Právním základem zasílání zpravodaje je čl. 6 par. 1 a) nařízení GDPR.

Po registraci k odběru newsletteru si uložíme IP adresu poskytovatele internetového připojení dané osoby a také datum a čas registrace. Zaznamenávání těchto údajů je nutné k pozdější identifikaci (možného) zneužití e-mailové adresy dané osoby, a tedy také k právní ochraně společnosti Dachser. V kontextu zasílání newsletteru platí, že jako součást zpracování pověřuje společnost Dachser společnost Atrivio GmbH, Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten, zaznamenáváním, zpracováním, použitím a/nebo uchováváním dat.

Osobní údaje získané v rámci registrace pro zasílání newsletteru se využívají výhradně za následujícími účely:

Rozesílání newsletteru

Doporučení a reklama

Struktura potřeb newsletteru

Tematické sestavování newsletteru podle zájmů odběratelů

Pokud je to pro provoz služby nebo potřeby registrace nutné, odběratelé newsletteru mohou být dále informováni e-mailem, např. při změnách dané nabídky nebo úpravách technických modifikací.

Souhlas s uchováváním osobních údajů, který nám registrací pro odběr poskytujete, lze kdykoli odvolat. Příslušný odkaz se nachází v každém vydání newsletteru. Dále je kdykoli možné registraci zrušit přímo u společnost Dachser, stačí odeslat příslušné upozornění (kontaktní údaje jsou uvedeny pod číslem 1).

5. Sledování newsletteru

Náš newsletter obsahuje sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafický soubor zabudovaný do e-mailu posílaného v HTML formátu, který zprostředkovává záznamy a analýzy protokolového souboru. To znamená, že lze provádět statistickou analýzu úspěšnosti online marketingu. Pomocí sledovacích pixelů společnost Dachser určuje, zda a kdy příslušná osoba e-mail otevřela a na které odkazy v e-mailu přešla.

Osobní údaje zaznamenávané pomocí sledovacích pixelů z e-mailů zpravodaje se ukládají a vyhodnocují za účelem optimalizace rozesílání zpravodajů a přiblížení jejich obsahu zájmům adresátů. Uživatelé mohou vlastní vyjádření souhlasu vydaného pomocí dvojité kontroly kdykoli odvolat. Po odvolání souhlasu budou osobní údaje smazány. Zrušení registrace odběru se automaticky považuje za zrušení souhlasu.

6. Soubory cookies

Tyto stránky používají soubory cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se umisťují a ukládají do počítačového systému. Společnost Dachser jejich pomocí přináší návštěvníkům uživatelsky příjemné služby, které by bez nich nebylo možné poskytovat. Soubory cookies nám umožňují rozeznat uživatele našich stránek. Například uživatelé, kteří povolují používání souborů cookies, nemusí při každé návštěvě zadávat své přihlašovací údaje, protože ty jsou již uloženy v příslušném souboru cookies v jejich systému.

Umísťování souborů cookies lze kdykoli odmítnout pomocí odpovídajících nastavení vašeho internetového prohlížeče. Již umístěné soubory cookies lze pomocí prohlížeče nebo jiného souboru kdykoli vymazat. Tuto možnost nabízejí všechny standardní internetové prohlížeče. Pokud ovšem odmítnete ukládání souborů cookies, nebudou vám za určitých podmínek plně k dispozici všechny funkce našich stránek. Právním základem zpracovávání osobních údajů pomocí souborů cookies je čl. 6 par. 1 f) nařízení GDPR.

7. Nástroj eTracker pro webovou analýzu

Poskytovatel této webové stránky využívá služeb společnosti etracker GmbH z Hamburku, Německo (www.etracker.com) k analýze údajů o využívání. Společnost etracker standardně nevyužívá žádné soubory cookie. Pokud výslovně odsouhlasíte analytické soubory cookie (statistické soubory cookie), budou používány takové soubory cookie, které umožňují statistickou analýzu využívání stránek jejich návštěvníky a rovněž zobrazení reklamy nebo obsahů individualizovaných pro příslušného zákazníka. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány internetovým prohlížečem na koncovém zařízení uživatele. Soubory cookie neobsahují žádné informace umožňující identifikaci uživatele.

Údaje získané pomocí nástroje etracker budou z pověření poskytovatele této webové stránky zpracovávány a ukládány společností etracker výhradně v Německu, takže podléhají přísným německým a evropským zákonům a standardům o ochraně osobních údajů. Nástroj etracker byl v tomto ohledu podroben nezávislému auditu a získal certifikát pečeti kvality v oblasti ochrany údajů ePrivacyseal.

Zpracování údajů probíhá na základě zákonných ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) (oprávněný zájem) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naším zájmem ve smyslu GDPR (oprávněným zájmem) je optimalizace naší on-line nabídky a naší webové prezentace. Protože je pro nás důležité zachování soukromí návštěvníků našich stránek, jsou údaje, které případně umožňují vztažení ke konkrétní osobě, jako např. IP adresa, přihlašovací charakteristiky nebo charakteristiky zařízení, co nejdříve anonymizovány nebo pseudonymizovány. Jiné využívání, slučování s jinými údaji nebo předávání údajů třetím osobám se neprovádějí.

Pomocí nastavení „do not Track“ v internetovém prohlížeči budete z trackingu rovněž automaticky vyloučeni.

Vůči výše popsanému zpracování vašich osobních údajů můžete kdykoli vznést námitku.

Opt-out

Další informace ohledně ochrany osobních údajů u společnosti etracker najdete zde.

8. eLogistics

Společnost Dachser na svých stránkách nabízí služby nástroje eLogistics. Jednou ze základních funkcí portálu eLogistics je online výpočet nákladů na dopravu, registrace přepravních objednávek a sledování zásilek.

Společnost Dachser SE přiděluje žádosti/dotazy a vyměňuje si související osobní údaje s technicky odpovědnou společností skupiny Dachser, obvykle místní pobočkou odpovídající původu autora žádosti/dotazu, která je zpracovává a používá. Například žádosti/dotazy a příslušné údaje ze stránek ve Švýcarsku (www.dachser.com/ch) se vyměňují s národní pobočkou ve Švýcarsku (Dachser Spedition AG). V této souvislosti je možné, že se data vyměňují také se třetími zeměmi, např. USA. Uživatelé mohou aplikace eLogistics používat s individuální registrací i bez ní. V případě registrace místní pobočka po úspěšném ověření uživatele aktivuje. Registrovaní uživatelé mají více možností využití než neregistrovaní, to znamená, že mohou využívat více služeb. Osobní údaje, které jsou při tomto procesu předávány společnosti Dachser, jsou uvedeny v polích pro vyplnění při registraci.

Účelem používání těchto údajů při využití nástroje eLogistics je výhradně poskytování výše uvedených služeb navíc. Právním základem zpracování dat pro uzavření nebo plnění smlouvy je čl. 6 par. 1 b) nařízení GDPR a ve všech ostatních případech čl. 6 par. 1 f) nařízení GDPR. Právním základem pro převody dat do třetích zemí je čl. 49 par. 1 b) nařízení GDPR.

9. Google Maps

Na našich stránkách využíváme služby Google Maps. Provozovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. To znamená, že přímo na stránkách můžeme zobrazovat interaktivní mapy a umožnit vám jejich jednoduché a snadné používání.

Společnost Google ovšem tímto prostřednictvím získává informaci, že jste navštívili odpovídající podstránku našich stránek. Dále platí, že dochází k převodu dat uvedených pod číslem 2. K tomu dochází bez ohledu na to, zda společnost poskytuje uživatelský účet Google, přes který jste přihlášení, nebo zda se žádný takový účet nepoužívá. Pokud jste přihlášeni na Google, data se automaticky přidělují k vašemu účtu. Pokud toto přidělení k profilu Google odmítáte, musíte se před stisknutím tlačítka odhlásit. Společnost Google ukládá vaše data jako uživatelský profil a používá je pro účely zobrazování reklamy, průzkumů trhu a/nebo úpravy struktur svých stránek. Takové vyhodnocení se provádí (i u nepřihlášených uživatelů) zejména proto, aby bylo možné poskytovat odpovídající reklamu a informovat další uživatele sociální sítě o vaší činnosti na našich stránkách. Vytvoření uživatelského profilu máte právo odmítnout, ale musíte kvůli tomu kontaktovat přímo Google. Další informace o účelech a rozsahu shromažďování a zpracování dat pluginem poskytovatele služeb naleznete v prohlášení o ochraně soukromí daného poskytovatele.

Právním základem zpracovávání osobních údajů při použití nástroje Google Maps je čl. 6 par. 1 f) nařízení GDPR. Přenos osobních údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Evropské komise. Detaily najdete zde a zde.

Více informací o zpracování osobních údajů najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

10. Pluginy sociálních sítí

Na svých stránkách používáme také pluginy sociálních sítí Facebook, Twitter, YouTube, Xing a LinkedIn. Využíváme je zejména proto, abyste mohli sdílet obsah našich stránek s ostatními uživateli těchto sítí nebo je mohli na náš obsah odkázat. Příslušného poskytovatele poznáte podle loga nebo počátečního písmene.

Při návštěvě našich stránek nejprve žádné osobní údaje poskytovateli pluginu neposkytujeme. Pokud ovšem kliknete na odpovídající pole, vaše osobní údaje jsou odeslány přímo poskytovateli daného pluginu, který je za určitých podmínek zpracovává ve třetích zemích, např. USA. Po kliknutí na pole pluginu se otevře nové okno prohlížeče a objeví se stránka poskytovatele příslušné sociální sítě. Přenos dat poskytovateli pluginu probíhá bez ohledu na to, zda máte na jeho sociální síti účet či nikoli. Po přihlášení u poskytovatele pluginu budou vaše data, zaznamenaná u nás, převedena přímo na účet, který máte s poskytovatelem pluginu.

Nemáme žádný vliv na typ ani rozsah dat, která se po použití pluginu shromažďují a zpracovávají, ani neznáme úplný rozsah shromažďování dat, účel zpracování nebo dobu uchování. Podle informací poskytovatele pluginu převáděná data zahrnují informace o vašem prohlížeči, navštívených stránkách a datum a čas vaší návštěvy. Poskytovatelé pluginů tyto informace zpracovávají například za účelem vytvoření uživatelského profilu nebo osobní úpravě zobrazované reklamy. Vytvoření uživatelského profilu máte právo odmítnout, ale musíte kvůli tomu kontaktovat přímo odpovídajícího uživatele pluginu. Další informace naleznete přímo na stránkách poskytovatelů těchto služeb a v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů při použití Social Plugins je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Při využívání služeb jako Facebook, Twitter, YouTube a LinkedIn může docházet k přenášení údajů do třetích zemí, např. do USA. V těchto případech dbáme na přiměřenou úroveň ochrany údajů, abychom splňovali ustanovení evropského práva. To se v normálním případě děje za pomoci standardních smluvních doložek Evropské komise, popř. dalších vhodných záruk.

11. Přenos dat třetím stranám

Přístup k osobním údajům je technicky možný také pro poskytovatele služeb a smluvní dodavatele, kteří se podílí na provozu našich stránek. Tito externí poskytovatelé služeb mají povinnost využívat osobní údaje pouze za účelem poskytování vyžadovaných služeb, případně za dalšími účely výhradně podle našich pokynů.

Za účely uvedenými v tomto prohlášení převádí naše společnost vaše osobní údaje společnostem skupiny Dachser a rozesílá je odpovídajícím národním pobočkám. Společnosti skupiny se nacházejí i mimo Evropskou unii a mimo Evropský hospodářský prostor. Společnost odpovídá za vaši informovanost o právech vás jako dotčené osoby v rámci platných zákonů na ochranu informací. Veškeré dotazy nebo stížnosti ohledně svých osobních údajů adresujte společnosti Dachser. Další společnosti skupiny DACHSER, které také zpracovávají vaše osobní údaje, s námi na vyřízení takových dotazů nebo stížností spolupracují.

Pokud jste nám k tomu neposkytli výslovný souhlas nebo převod není nutný k naplnění smluvních závazků vám jako uživatelům stránek, kromě výše uvedených převodů dat, vaše osobní údaje nepřenášíme, neprodáváme ani nenabízíme třetím stranám.

12. Doba uchování údajů

Délka uchovávání osobních údajů se řídí odpovídající zákonnou lhůtou. Jakmile lhůta vyprší a dané údaje již nejsou potřeba k naplnění uzavřené smlouvy, běžně je mažeme.

Pokud již nemáme platný důvod pro uchování nebo termín určený evropskými regulačními úřady či jiným příslušným orgánem vypršel, osobní údaje jsou obvykle zablokovány nebo smazány podle zákonných ustanovení.

13. Vaše práva

Pokud jsou naplněny uvedené podmínky článků 15–21 nařízení GDPR ve vztahu ke společnosti DACHSER, máte jako příslušná osoba právo uplatnit práva zde uvedená. Jedná se o právo na informace (čl. 15 nařízení GDPR), opravu (čl. 16 nařízení GDPR), vymazání (čl. 17 nařízení GDPR), omezení zpracování (čl. 18 nařízení GDPR), přenos (čl. 20 nařízení GDPR) a právo vznést námitku / odmítnutí (čl. 21 a 22 nařízení GDPR). Dále máte podle čl. 77 nařízení GDPR právo podat stížnost u odpovídajícího orgánu dohledu.

14. Google Ads

Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve výsledcích vyhledávače Google, pokud uživatelé zadají určité vyhledávací výrazy (klíčová slova). Google Ads je služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.5. Službu Google Ads používáme k měření počtu návštěv, které přišly na naše webové stránky prostřednictvím zobrazení reklamy ve vyhledávači Google, a k vyhodnocování klíčových slov, které vedly k zobrazení naší reklamy. Sledování návštěvnosti se provádí výhradně pomocí nástroje pro analýzu webu etracker bez použití cookies, který shromažďuje pouze statistické údaje. Nepoužíváme funkci remarketingu, proto se vám po návštěvě našich webových stránek nebude zobrazovat žádná další reklama. 

Právním základem pro toto zpracování údajů je náš oprávněný zájem na optimalizaci naší online nabídky a marketingových aktivit. 

Proti výše uvedenému zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku.
 

Oznámení o ochraně osobních údajů v obchodním vztahu

Informace k ochraně osobních údajů podle článku 13 a 14 GDPR

1. Pojmy
Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti DACHSER Czech Republic a.s. a DACHSER s.r.o. vychází z pojmů použitých evropským zákonodárcem při přijetí Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Chtěli bychom Vás proto odkázat na pojmy uvedené ve článku 4 GDPR. GDPR je k dispozici na následující adrese:

2. Jméno a adresa správce odpovědného za zpracování
Správcem ve smyslu GDPR, ostatních zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a jiných ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů je: 

DACHSER Czech Republic a.s.
a
DACHSER s.r.o., obě společnosti se sídlem Huťská 272, 272 01 Kladno, Česká republika, Tel.: +420 312 291 811, Fax: +420 312 291 840, E-mail: DACHSER.CZECH@DACHSER.COM, Webové stránky: www.dachser.cz

3. Všeobecné informace ke zpracování osobních údajů

3.1 Rozsah zpracování osobních údajů
Zpracováváme osobní údaje našich obchodních partnerů pouze v případě, kdy je to nezbytné pro jednání k uzavření smlouvy nebo k provedení našich zakázek, a tím ke splnění smlouvy. Po splnění smluvních povinností zpracováváme osobní údaje pouze na základě uděleného souhlasu. Výjimkou jsou případy, když je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, nebo pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany.

3.2 Nakládání s osobními údaji
Zpracovávání osobních údajů je zásadně zakázáno, ledaže zákonná norma výslovně dovoluje nakládat s těmito údaji. Osobní údaje je povoleno podle GDPR zpracovávat:

 • při existujícím smluvním vztahu se subjektem údajů,
 • během uzavírání nebo plnění smlouvy se subjektem údajů,
 • pokud subjekt údajů udělil souhlas.

3.3. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Pokud si pro zpracování osobních údajů opatříme souhlas subjektu údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Při zpracování osobních údajů, které jsou zapotřebí ke splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. To platí také pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů nutné ke splnění právní povinnosti, která se vztahuje na naší společnost, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Jestliže je zpracování nutné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby a zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad prvně uvedeným zájmem, slouží jako právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

3.4. Kategorie skupin subjektů údajů a jejich údaje
K výkonu obchodní činnosti a splnění s tím souvisejících povinností jsou k dispozici, pokud je to nutné, následující kategorie údajů:

 • Údaje zákazníků a jejich kontaktních osob a údaje zaslané zákazníky, které se týkají jejich zákazníků, pokud jsou zapotřebí k provedení zakázky a péči o zákazníky.
 • Údaje poskytovatelů služeb, dodavatelů a jejich kontaktních osob, pokud jsou nutné ke splnění zakázky vůči zákazníkům, poskytovatelům služeb a dodavatelům.

Při používání osobních údajů a stanovení rozsahu shromažďování těchto údajů jsou dodržována základní pravidla práva na informační sebeurčení a další zásady ochrany osobních údajů, jako zejména preventivní zásada zákazu, účelové omezení, transparentnost, informační a oznamovací povinnost, zásada obejít se pokud možno bez údajů a minimalizace údajů a práva na opravu, zablokování, výmaz a námitku.

Zpracování osobních údajů se provádí v rámci platných právních předpisů. Přitom je třeba dodržovat také zvláštní podmínky pro zpracování zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR. Zásadně se smí zpracovávat a používat pouze takové informace, které jsou nutné ke splnění provozních úkolů a bezprostředně souvisí s účelem zpracování.

Pokud budou třetí osoby požadovat informace o subjektech údajů, budou poskytnuty bez souhlasu subjektu údajů pouze v případě existence takové zákonné povinnosti nebo existuje-li legitimní zájem společnosti odůvodňující předání údajů a není pochyb o identitě žadatele.

3.5. Příjemce osobních údajů 
Osobní údaje budou poskytnuty třetím osobám výlučně za účelem splnění Vámi požadovaných logistických služeb, které se účastní na plnění smlouvy, jako např. dceřiné společnosti, obchodní partneři, subdodavatelé. Osobní údaje osob účastnících se na poskytování logistické služby se případně poskytnou objednavateli logistické služby (např. doklad o doručení).

Zejména neprodáme Vaše osobní údaje třetím osobám ani je nebudeme jinak nabízet.

3.6. Předávání osobních údajů do třetích zemí
Předávání osobních údajů do třetích zemí se uskuteční výlučně ke splnění logistických služeb, kterými budeme pověřeni. Ve smyslu minimalizace údajů se předávají tuzemským a zahraničním společnostem koncernu DACHSER a externím poskytovatelům služeb pouze údaje nutné k zaslání a doručení zboží zákazníkům objednavatelů. Předávání osobních údajů do třetí země bez přiměřené úrovně ochrany osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, která byla uzavřena mezi subjektem údajů a správcem. 

3.7. Externí poskytovatelé služeb / zpracování zakázek / údržba
S externími poskytovateli služeb existují, pokud je to zapotřebí, smlouvy podle článku 28 GDPR nebo standardní smluvní doložky EU.

3.8. Koncept IT bezpečnosti
Nad rámec přijatých technických a organizačních opatření vyhotovila společnost DACHSER na základě základního významu bezpečnosti informací navíc odpovídající interní směrnice. 

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) centrály IT společnosti DACHSER je od roku 2011 certifikovaný podle ISO 27001.

3.9. Výmaz osobních údajů a doba uložení
Osobní údaje subjektu údajů budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine důvod pro jejich uložení. K uložení může kromě toho docházet v případech, kdy tak bylo stanoveno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje. Zablokování nebo výmaz osobních údajů se provedou také v případě, že uplyne doba pro jejich uložení předepsaná právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, ledaže bude existovat potřeba dalšího uložení osobních údajů pro uzavření nebo splnění smlouvy

4. Práva subjektu údajů
Jestliže jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a vůči správci máte následující práva: 

4.1. Právo na přístup
Můžete od správce požadovat potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány.

Pokud jsou osobní údaje, které se Vás týkají, zpracovávány, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci, popř. kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 • existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, práva na omezení zpracování správcem nebo práva na námitku proti tomuto zpracování,
 • existence práva podat stížnost u dozorového úřadu,
 • všechny dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Máte právo požadovat informaci o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požadovat, abyste byli informováni o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR, které se vztahují na předávání.

4.2. Právo na opravu
Máte vůči správci právo na opravu a/nebo doplnění, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, nepřesné nebo neúplné. Správce musí opravu provést bez zbytečného odkladu.

4.3. Právo na omezení zpracování
Za následujících předpokladů můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají:

 • popíráte-li přesnost osobních údajů, které se Vás týkají, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 • jestliže je zpracování protiprávní a odmítnete-li výmaz osobních údajů a místo toho žádáte o  omezení jejich použití,
 • správce osobní údaje pro účely zpracování již nepotřebuje, Vy je ovšem potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
 • pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a ještě není ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Jestliže bylo zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, omezeno, mohou být tyto osobní údaje – s výjimkou jejich uložení – zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Jestliže jste dosáhl omezení zpracování podle výše uvedeného, budete správcem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

4.4. Právo na výmaz

4.4.1 Povinnost k výmazu
Můžete po správci požadovat, aby osobní údaje, které se Vás týkají, bez zbytečného odkladu vymazal, a správce je povinen tyto údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • Osobní údaje, které se Vás týkají, již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zapracování.
 • Vznesete podle čl. 21 odst. 1 GDPR námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete podle čl. 21 odst. 2 GDPR námitku proti zpracování.
 • Osobní údaje, které se Vás týkají, byly zpracovány protiprávně.
 • Výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, je nutný ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 • Osobní údaje, které se Vás týkají, byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

4.4.2 Informace třetím osobám
Jestliže správce zveřejnil osobní údaje, které se Vás týkají, a je podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že Vy jako subjekt údajů žádáte, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

4.4.3 Výjimky
Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace,
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a dále čl. 9 odst. 3 GDPR,
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování, nebo
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

4.5. Právo být informován
Pokud jste uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování vůči správci, je správce povinen sdělit všem příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, tuto opravu nebo výmaz údajů nebo omezení zpracování, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí..

Správce Vás informuje o těchto příjemcích, pokud to budete požadovat.

4.6. Právo na přenositelnost údajů
Máto právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že

 • zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2
 • písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu tohoto práva máte dále právo na to, aby osobní údaje, které se Vás týkají, byly předány přímo jedním správcem správci druhému, pokud je to technicky proveditelné. Tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na přenositelnost údajů se neuplatní na zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

4.7. Právo vznést námitku
Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR; platí to také pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Správce již nebude zpracovávat osobní údaje, které se Vás týkají, ledaže prokáže závazné oprávněné důvody pro zpracování převažující nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Jestliže jsou osobní údaje, které se Vás týkají, zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing; to platí také pro profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Jestliže vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje, které se Vás týkají, pro tyto účely již zpracovávány.

Můžete v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti – aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES – uplatňovat své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací. 

4.8. Právo na odvolání souhlasu podle práva pro ochranu osobních údajů 
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlasu podle práva pro ochranu osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

4.9. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Neplatí to v případě, pokud je rozhodnutí

 • nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a správcem,
 • povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů nebo
 • založeno na Vašem výslovném souhlasu.

Tato rozhodnutí se ovšem neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) GDPR a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů..

V případech uvedených v bodě (1) a (3) výše provede správce vhodná opatření pro ochranu Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

4.10. Právo na stížnost u dozorového úřadu
Aniž je dotčen jiný správní nebo soudní opravný prostředek, přísluší vám právo na stížnost u dozorového úřadu, zejména ve členském státě místa vašeho pobytu, vašeho pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se budete domnívat, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje GDPR.

Dozorový úřad, u něhož byla stížnost podána, bude informovat stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 GDPR.