Kariéra Mediaroom

Informace o ochraně údajů

Na ochraně vašich osobních údajů nám („společnosti DACHSER“) záleží. Zpracování vašich osobních údajů, jako je vaše jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, probíhá vždy v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a předpisy o ochraně osobních údajů pro danou zemi, které se vztahují na společnost DACHSER. Pokud jsou zmíněna ustanovení GDPR, myslí se v každém případě také odpovídající ustanovení v dalších nařízeních o ochraně údajů specifických pro danou zemi.

V našich zásadách ochrany osobních údajů najdete informace o typu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme. Poskytneme vám také informace o vašich zákonných právech. V případech, kdy vám budeme chtít nabídnout specifické služby prostřednictvím našich webových stránek nebo jinak, a tehdy, když neexistuje právní základ pro zpracování nezbytných údajů v tomto kontextu, získáme váš souhlas.

Práva subjektu údajů a hlášení incidentů týkajících se ochrany osobních údajů

Jako subjekt údajů můžete uplatnit svá práva – jako například právo na informace, opravu, vymazání, omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo vznést námitku – online zde. Incidenty týkající se ochrany údajů, jako je neoprávněný přístup, informace, zveřejnění, zpracování nebo ztráta osobních údajů, můžete nahlašovat online zde.

1. Správce a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Odpovědnou osobou pro účely zákona o ochraně osobních údajů je:

DACHSER SE

Thomas-Dachser-Straße 2

87439 Kempten

Německo

Tel.: +49 831 5916 0

Fax: +49 831 5916-1312

info@dachser.com

www.dachser.de

Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti DACHSER jsou následující:

DACHSER SE

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Thomas-Dachser-Str. 2

87439 Kempten, Německo

data.protection@dachser.com

2. Shromažďování obecných údajů a informací

Tato webová stránka shromažďuje při každém přístupu řadu obecných údajů a informací. Tyto obecné údaje a informace jsou uloženy v protokolových souborech serveru. Zaznamenávat se mohou následující údaje:

(1) používané typy a verze prohlížeče,

(2) operační systém využívaný přistupujícím systémem,

(3) webové stránky, ze kterých se přistupující systém dostává na naše webové                stránky (tzv. referrers),

(4) dílčí webové stránky, ke kterým přistupuje přistupující systém na našich                      webových stránkách,

(5) datum a čas přístupu na webové stránky,

(6) IP adresa (adresa internetového protokolu),

(7) poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému a

(8) další podobné údaje a informace používané k odvrácení nebezpečí v případě           útoků na naše systémy informačních technologií.

Při používání těchto obecných údajů a informací o vás společnost DACHSER nevyvozuje žádné závěry. Nedochází k profilování. Místo toho tyto informace využíváme k tomu, abychom správně poskytovali obsah našich webových stránek, optimalizovali obsah našich webových stránek a také reklamu pro ně, abychom zajistili dlouhodobou životaschopnost našich systémů informačních technologií a technologie našich webových stránek a abychom poskytli státním orgánům informace nezbytné k trestnímu stíhání v případě kybernetického útoku.

Tyto anonymně získané údaje a informace využívá společnost DACHSER statisticky za účelem zvýšení úrovně ochrany a zabezpečení údajů v naší společnosti. Anonymní údaje z protokolových souborů serveru ukládáme odděleně od všech osobních údajů, které poskytujete. Právním základem pro dočasné ukládání údajů a protokolových souborů je čl. 6, odst. 1, řádek f) nařízení GDPR.

3. Zpracování údajů při navázání kontaktu

Můžete se na nás obracet prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na našich webových stránkách nebo prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v informacích o společnosti. Pokud společnost DACHSER prostřednictvím jednoho z těchto kanálů kontaktujete, automaticky uložíme osobní údaje, které poskytnete. Tyto osobní údaje předávané společnosti DACHSER na dobrovolné bázi budou uloženy za účelem zpracování vašeho požadavku anebo možnosti vás kontaktovat.

Společnost DACHSER postupuje dotazy a s nimi spojené osobní údaje ke zpracování a použití kompetentnímu orgánu v rámci skupiny DACHSER Group, obecně národní dceřiné společnosti v zemi žadatele, a s druhým jmenovaným subjektem si údaje vyměňuje. Například dotazy a odpovídající údaje z webových stránek pro Švýcarsko (www.dachser.com/ch) se vyměňují s národní dceřinou společností společnosti DACHSER ve Švýcarsku (DACHSER Spedition AG). V této souvislosti se mohou údaje předávat také národním dceřiným společnostem ve třetích zemích.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6, odst. 1 písm. b) nařízení GDPR a ve všech ostatních případech ochrana oprávněných zájmů podle čl. 6, odst. 1, řádek f) nařízení GDPR. Pro předávání údajů do třetí země je právním základem čl. 49, odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

4. Přihlášení k odběru našeho zpravodaje

Na webových stránkách DACHSER mají uživatelé možnost přihlásit se k odběru zpravodaje DACHSER (např. „eLetter“). Osobní údaje, které se společnosti DACHSER při objednání zpravodaje předávají, uvádí vstupní maska používaná k tomuto účelu.

Společnost DACHSER využívá zpravodaj k tomu, aby pravidelně informovala zákazníky a obchodní partnery o novinkách týkajících se našich služeb a produktů, aktuálních tiskových zpráv, informací o naší značce a obsahu aktuálně uvedeného na našich webových stránkách. Zpravodaj může subjekt údajů odebírat pouze za následujících podmínek:

(1) subjekt údajů má platnou e-mailovou adresu a

(2) subjekt údajů se zaregistruje k odběru zpravodaje. Z právních důvodů bude na každou e-mailovou adresu, kterou subjekt údajů poprvé uvedl pro účely zasílání zpravodaje, zaslán potvrzovací e-mail. Jedná se o postup dvojího souhlasu. Tento potvrzující e-mail slouží jako kontrola, jestli dal vlastník dané e-mailové adresy jako subjekt údajů souhlas k zasílání zpravodaje. Právním základem pro zasílání zpravodaje je čl. 6, odst. 1, řádek a) nařízení GDPR.

Při registraci k odběru zpravodaje ukládáme IP adresu přiřazenou poskytovatelem internetových služeb (ISP) počítačového systému, který používá subjekt údajů v okamžiku registrace, a rovněž datum a čas registrace. Shromažďování těchto údajů je nezbytné k tomu, aby bylo možné později vysledovat (případné) zneužití e-mailové adresy subjektu údajů, a slouží tedy jako právní ochrana pro společnost DACHSER. V kontextu zasílání zpravodaje bude společnost DACHSER ke shromažďování, zpracovávání používání anebo ukládání těchto údajů k tomuto účelu používat adresu Atrivio GmbH, Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten, Německo.

Osobní údaje shromažďované v kontextu předplatného zpravodaje se budou používat výhradně k následujícím účelům:

Zasílání zpravodaje

Poradenství a reklama

Návrh zpravodaje podle požadavků

Sestavování témat zpravodaje způsobem, který odpovídá vašim zájmům

Odběratelé zpravodaje mohou být také informováni e-mailem, pokud je to nezbytné k provozování služby zpravodaje nebo k registraci, například v souvislosti se změnami nabídky zpravodaje nebo změnami technických podmínek.

Souhlas s ukládáním osobních údajů, který nám subjekt údajů ohledně zasílání zpravodaje udělil, lze kdykoli odvolat. Odkaz pro účel odvolání souhlasu je uveden v každém zpravodaji. Kdykoli je také možné přímo zrušit registraci tak, že společnost DACHSER informujete o kontaktních údajích uvedených v části 1.

5. Sledování pomocí zpravodaje

Naše zpravodaje obsahují tzv. „sledovací pixely“. Sledovací pixel je miniaturní obrazový soubor, který se vkládá do e-mailů odesílaných ve formátu HTML s cílem umožnit záznam protokolových souborů a jejich analýzu. To umožňuje statistické vyhodnocení úspěšnosti nebo neúspěšnosti marketingových kampaní online. Na základě zabudovaného sledovacího pixelu může společnost DACHSER sledovat, jestli a kdy subjekt údajů otevřel e-mail a k jakým odkazům v e-mailu subjekty údajů využily přístup.

Takové osobní údaje shromážděné prostřednictvím sledovacích pixelů obsažených ve zpravodajích společnost DACHSER ukládá a vyhodnocuje za účelem optimalizace zasílání zpravodajů a lepšího přizpůsobení obsahu budoucích zpravodajů zájmům subjektu údajů. Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv odvolat prohlášení o souhlasu, které vzniklo samostatně pro tento účel, prostřednictvím postupu dvojího souhlasu. Po odvolání společnost DACHSER tyto osobní údaje vymaže. Zrušení registrace od obdržení zpravodaje si společnost DACHSER automaticky vykládá jako odvolání.

6. Soubory cookie

Tato webová stránka používá soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které se vytvářejí a ukládají v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče. Na základě používání souborů cookie vám společnost DACHSER může poskytovat uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné. Soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Uživatelé webových stránek, které využívají soubory cookie, například nemusí znovu zadávat své přihlašovací údaje při každé návštěvě dané webové stránky, protože o tento úkol se postará webová stránky a soubory cookie uložené v počítačovém systému uživatele.

7. Nástroj etracker pro analýzu webu

Poskytovatel těchto webových stránek využívá k analyzování údajů o použití služby společnosti etracker GmbH z německého Hamburku (www.etracker.com). Ve výchozím nastavení nástroj etracker nevyužívá soubory cookie. Pokud výslovně souhlasíte s nastavením analytických souborů cookie (statistických souborů cookie), používají se soubory cookie, které umožňují statistickou analýzu používání těchto webových stránek návštěvníky a také zobrazení obsahu nebo reklamy, které se k používání vztahují. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči na zařízení uživatele. Soubory cookie nástroje etracker neobsahují informace, které by umožňovaly identifikaci uživatele.

Údaje generované nástrojem etracker se zpracovávají a ukládají výhradně v Německu jménem poskytovatele této webové stránky, a podléhají proto přísným německým a evropským zákonům a předpisům o ochraně osobních údajů. Nástroj etracker byl nezávisle testován, certifikován a byla mu udělena schvalovací pečeť ohledně ochrany osobních údajů ePrivacyseal.

Zpracování údajů se provádí na základě právních ustanovení čl. 6, odst. 1, řádek f) (oprávněný zájem) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naším zájmem ve smyslu GDPR (oprávněným zájmem) je optimalizace naší online nabídky a našich webových stránek. Protože soukromí našich návštěvníků je pro nás důležité, údaje, které by mohly odkazovat na konkrétní osobu, jako je například IP adresa, přihlašovací ID nebo ID zařízení, budou co nejdříve anonymizovány nebo pseudonymizovány. K žádnému jinému použití, kombinaci s jinými údaji ani přenosu třetím stranám nedochází.

Nastavení „Nesledovat“ v prohlížeči vás ze sledování také automaticky vyloučí.

Proti výše uvedenému zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku.

8. Hostování podcastu Podigee

Využíváme službu hostování podcastu Podigee, jejímž poskytovatelem je společnost Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlín, Německo. Pomocí služby Podigee se podcasty nahrávají nebo přenášejí. 

Použití je založeno na našich oprávněných zájmech, tj. na zájmu na bezpečném a efektivním poskytování, analýze a optimalizaci nabídky našeho podcastu podle čl. 6, odst. 1, řádek f) nařízení GDPR. 

Společnost Podigee zpracovává IP adresy a informace o zařízení, aby umožnila stahování/přehrávání podcastů a aby stanovila statistické údaje, jako jsou počty poslechů. Tyto údaje před uložením do databáze společnost Podigee anonymizuje nebo pseudonymizuje, pokud nejsou zapotřebí k poskytování podcastů. 

Další informace a možnosti námitek najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Podigee: https://www.podigee.com/en/about/privacy 

9. DACHSER Platform

Společnost DACHSER nabízí služby prostřednictvím nástroje DACHSER Platform na svých webových stránkách. Mezi hlavní funkce nástroje DACHSER Platform patří online výpočet nákladů na dopravu zboží, zaznamenávání objednávek přepravy a sledování zásilek prostřednictvím služby sledování a vyhledávání.

Společnost DACHSER postupuje registrace ve službě DACHSER Platform a s nimi spojené osobní údaje ke zpracování a použití příslušnému subjektu v rámci skupiny DACHSER Group, zpravidla národní pobočce národní společnosti žadatele, a tyto údaje si s tímto příslušným subjektem vyměňuje. Například registrace a údaje použité k registraci ve službě DACHSER Platform na webových stránkách Švýcarska (www.dachser.com/ch) se vyměňují s národní společností společnosti DACHSER ve Švýcarsku (DACHSER Spedition AG). V této souvislosti se mohou údaje předávat také národním společnostem ve třetích zemích. Aplikace služby DACHSER Platform mohou využívat uživatelé s individuální registrací i bez ní. Po registraci a úspěšném ověření příslušná národní společnost uživatele aktivuje. Registrovaní uživatelé mají k dispozici více přihlašovacích údajů než neregistrovaní uživatelé, tj. registrovaní uživatelé mají přístup k rozsáhlejším službám. Osobní údaje, které se předávají společnosti DACHSER, jsou dány příslušnou vstupní obrazovkou použitou k registraci.

Účelem, ke kterému se využívají údaje při používání služby DACHSER Platform, je výhradně poskytování výše uvedených služeb. Právním základem pro zpracování údajů při přípravě nebo realizaci smluv je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR a ve všech ostatních případech je právním základem ochrana oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Pro předávání údajů do třetí země je právním základem čl. 49 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

10. Nástroj eLogistics

Společnost DACHSER nabízí na svých webových stránkách služby v rámci nástroje eLogistics. Mezi hlavní funkce portálu eLogistics patří online výpočet nákladů na dopravu zboží, záznam objednávek přepravy a sledování zásilek prostřednictvím služby sledování a vyhledávání.

Společnost DACHSER postupuje registrace do služby eLogistics a s nimi spojené osobní údaje ke zpracování a použití kompetentnímu orgánu v rámci skupiny DACHSER Group, obecně národní pobočce dceřiné společnosti v zemi žadatele, a s druhým jmenovaným subjektem si údaje vyměňuje. Například registrace a údaje použité k registraci do služby eLogistics na webových stránkách pro Švýcarsko (www.dachser.com/ch) se tedy vyměňují s národní dceřinou společností společnosti DACHSER ve Švýcarsku (DACHSER Spedition AG). V této souvislosti se mohou údaje předávat také národním dceřiným společnostem ve třetích zemích. Aplikace eLogistics mohou využívat uživatelé s individuální registrací i bez ní. Při registraci aktivuje příslušná národní dceřiná společnost uživatele po úspěšném ověření. Po registraci mají uživatelé k dispozici více přihlašovacích údajů v porovnání s uživateli bez registrace, tj. tito uživatelé mají přístup k rozsáhlejším službám. Osobní údaje, které se předávají společnosti DACHSER, jsou dány příslušnou vstupní maskou použitou k registraci.

Účelem, ke kterému se údaje využívají při přístupu ke službám eLogistics, je výhradně poskytování výše uvedených služeb. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6, odst. 1 písm. b) nařízení GDPR a ve všech ostatních případech ochrana oprávněných zájmů podle čl. 6, odst. 1, řádek f) nařízení GDPR. Pro předávání údajů do třetí země je právním základem čl. 49, odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

11. Google Maps

Tato stránka používá mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („společnost Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. To nám umožňuje zobrazovat přímo na webových stránkách interaktivní mapy a vy pak můžete pohodlně používat funkci mapování.

Při návštěvě webových stránek obdrží společnost Google informaci, že jste otevřeli příslušnou podstránku našich webových stránek. Kromě toho budou předávány údaje uvedené v bodě 2. K tomu dochází bez ohledu na skutečnost, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste přihlášeni, nebo že uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byly tyto údaje k vašemu profilu služby Google přiřazeny, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google ukládá vaše údaje jako profily použití a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu anebo návrhu webových stránek s orientací na poptávku. Takové hodnocení se provádí zejména proto (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni), aby bylo možné poskytovat reklamu orientovanou na poptávku a informovat ostatní uživatele sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Proti vytvoření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, přičemž abyste toto právo mohli uplatnit, musíte kontaktovat společnost Google. Podrobnější informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem pluginu najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů pomocí služby Google Maps je čl. 6, odst. 1, řádek f) nařízení GDPR. Předávání údajů do třetích zemí bez rozhodnutí o přiměřenosti je založeno na uznávaných standardních smluvních doložkách. Podrobnosti najdete zde a zde.

Další informace o zpracování uživatelských údajů najdete v částiZásady ochrany osobních údajů společnosti Google. 

12. Pluginy sociálních sítí

Na našich webových stránkách používáme pluginy sociálních sítí („pluginy“) Facebook, Twitter, YouTube, Xing a LinkedIn. Pluginy používáme zejména proto, abychom vám umožnili sdílet obsah na našich webových stránkách s dalšími uživateli sociálních sítí nebo je na takový obsah nasměrovat. Poskytovatele příslušného pluginu můžete identifikovat podle jeho loga nebo počátečních písmen.

Když navštívíte naše stránky, nepředáme bezprostředně poté poskytovatelům pluginů žádné osobní údaje. Pokud však kliknete na zvýrazněné pole, osobní údaje se přímo od vás přenesou k poskytovateli příslušného pluginu a budou poskytovatelem zpracovány – může k tomu dojít ve třetích zemích, jako je USA. Po kliknutí na pole pluginu se otevře nové okno prohlížeče a objeví se stránka poskytovatele příslušné sociální sítě. Údaje se poskytovateli příslušného pluginu předávají bez ohledu na to, zda máte na sociální síti poskytovatele pluginu účet. Pokud jste k poskytovateli pluginu přihlášeni, vaše údaje shromážděné u nás se přímo přiřadí k vašemu stávajícímu účtu u tohoto poskytovatele pluginu.

Nemáme žádný vliv na typ a rozsah údajů shromažďovaných a zpracovávaných používáním pluginů, ani nejsme obeznámeni s plným rozsahem shromažďování údajů, účely zpracování nebo dobou uchovávání. Podle poskytovatele pluginů zahrnují přenášené údaje mimo jiné informace o vašem prohlížeči, o navštívených webových stránkách a datum a čas návštěvy. Poskytovatelé pluginů zpracovávají tyto informace například za účelem vytváření vašich uživatelských profilů a zobrazování reklamy na vyžádání. Proti vytvoření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, přičemž abyste toto právo vznést námitku mohli uplatnit, musíte kontaktovat příslušného poskytovatele pluginu. Další informace jsou uvedeny na internetových stránkách a v prohlášeních o ochraně údajů příslušných poskytovatelů.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů pomocí pluginů sociálních sítí je čl. 6, odst. 1, řádek f) nařízení GDPR. Při používání služeb nabízených společnostmi Facebook, Twitter, YouTube a LinkedIn mohou být údaje přenášeny do třetích zemí po celém světě, například do USA. V těchto případech zajistíme odpovídající úroveň ochrany údajů, aby byly splněny požadavky evropského práva. To se obvykle provádí pomocí schválených standardních smluvních doložek a dalších vhodných záruk.

13. Přenos údajů třetím stranám

Přístup k osobním údajům je technicky možný pro poskytovatele služeb a smluvní partnery, které využíváme k provozu našich webových stránek. Tito poskytovatelé z řad třetích stran jsou povinni vaše osobní údaje používat pouze k poskytování služeb, které požadujeme, nebo jinak v souladu s našimi pokyny.

Pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů bude společnost DACHSER vaše osobní údaje předávat v rámci skupiny DACHSER Group a postoupí je příslušným národním dceřiným společnostem. Společnosti DACHSER sídlí rovněž mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor. Společnost DACHSER je odpovědná za to, že vás bude v rámci platných zákonů na ochranu osobních údajů informovat o vašich právech subjektu údajů. Své dotazy a stížnosti týkající se vašich osobních údajů můžete adresovat společnosti DACHSER. Ostatní společnosti DACHSER v rámci skupiny DACHSER Group, které také zpracovávají vaše osobní údaje, s námi spolupracují a podporují nás při reakcích na tyto žádosti nebo stížnosti.

Kromě výše uvedených přenosů údajů nebudeme vaše osobní údaje předávat, prodávat ani s nimi obchodovat s třetími stranami, jako jsou jiné společnosti nebo organizace, pokud k tomu nedáte výslovný souhlas, nebo pokud není převod nezbytný ke splnění našich smluvních závazků vůči vám, uživateli webových stránek.

14. Doba uchování údajů

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této doby odpovídající údaje běžně odstraňujeme, za předpokladu, že již nejsou potřeba k plnění smlouvy nebo jejímu vzniku.

Pokud účel uchovávání skončil nebo pokud vypršela doba uchování předepsaná evropskou nebo jinou příslušnou legislativou, budou osobní údaje běžně zablokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

15. Vaše práva

Jako subjekt údajů máte vůči společnosti DACHSER nárok na práva stanovená v článcích 15–21 nařízení GDPR, pokud jsou splněny podmínky v něm uvedené. Jedná se o práva na informace (čl. 15 nařízení GDPR), opravu (čl. 16 nařízení GDPR), vymazání (čl. 17 nařízení GDPR), omezení zpracování (čl. 18 nařízení GDPR), přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení GDPR) a právo vznést námitku (články 21 a 22 nařízení GDPR). Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového orgánu podle čl. 77 nařízení GDPR.

16. Používání služby Google Ads

Služba Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google, když uživatelé do Googlu zadají určité hledané výrazy (cílení podle klíčových slov). Google Ads je služba poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Službu Google Ads používáme k měření počtu návštěv, které na naše webové stránky přišly na základě zobrazení reklam ve vyhledávání Google, a k vyhodnocení toho, které vyhledávané výrazy vedly k umístění našich reklam. Sledování konverzí se provádí výhradně pomocí nástroje etracker pro analýzu webu, který nepoužívá soubory cookie a shromažďuje pouze statistické údaje. Funkci remarketingu nepoužíváme a po návštěvě našich webových stránek od nás nebudete dostávat žádné další reklamy. Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem na optimalizaci naší nabídky online a našich marketingových opatření. Proti výše uvedenému zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku.

17. Používání analytické služby Brightcove Analytics

Pokud byl udělen dobrovolný a kdykoliv odvolatelný souhlas, používáme na některých stránkách za účelem poskytování a přehrávání videí službu „Video Cloud“ společnosti Brightcove Inc., 290 Congress Street, Boston, MA 02142, USA („Brightcove“). Společnost Brightcove přitom přebírá hosting videí a poskytuje i přehrávač, který je na naší webové stránce propojený s videi. Během připojení k serverům společnosti Brightcove (pokud si prohlížíte videa umístěná na naší webové stránce) používá poskytovatel soubory cookie a shromažďuje údaje týkající se zařízení.

Technologie společnosti Brightcove se kromě jiného používají k tomu, aby se prezentovala videa společnosti DACHSER odpovídající danému tématu příslušných webových stránek. Navíc nám analytická služba Brightcove Analytics umožňuje analyzovat přístupy uživatelů k poskytovanému video obsahu, abychom mohli zlepšovat atraktivnost a funkčnost webové stránky. Za tím účelem používá společnost Brightcove soubory cookies a shromažďuje údaje týkající se zařízení (např. informace o prohlížeči), kromě jiného IP adresy uživatelů, kteří si prohlíží poskytovaný video obsah. Tyto údaje se ukládají okamžitě po vyžádání v pseudonymizované a nepersonalizované formě. Společnost Brightcove zásadně neukládá žádné osobní údaje uživatelů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Brightcove najdete na: https://www.brightcove.com/de/legal/privacy

Právním základem používání analytické služby Brightcove Analytics je souhlas podle čl. 6 odst. 1 str.1 písm. a GDPR. Používání služby lze odmítnout prostřednictvím „Nastavení ochrany osobních údajů“, aniž by webová stránka ztratila základní funkce.

Přijali jsme nezbytná opatření v souladu s čl.44 a násl. GDPR, abychom zajistili přiměřenou úroveň ochrany údajů v zemi příjemce.

Oznámení o ochraně osobních údajů v obchodním vztahu

Informace k ochraně osobních údajů podle článku 13 a 14 GDPR

1. Pojmy
Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti DACHSER Czech Republic a.s. a DACHSER s.r.o. vychází z pojmů použitých evropským zákonodárcem při přijetí Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Chtěli bychom Vás proto odkázat na pojmy uvedené ve článku 4 GDPR. GDPR je k dispozici na následující adrese:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679

2. Jméno a adresa správce odpovědného za zpracování
Správcem ve smyslu GDPR, ostatních zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a jiných ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů je: 

DACHSER Czech Republic a.s.
a
DACHSER s.r.o., obě společnosti se sídlem Huťská 272, 272 01 Kladno, Česká republika, Tel.: +420 312 291 811, Fax: +420 312 291 840, E-mail: DACHSER.CZECH@DACHSER.COM, Webové stránky: www.dachser.cz

3. Všeobecné informace ke zpracování osobních údajů

3.1 Rozsah zpracování osobních údajů
Zpracováváme osobní údaje našich obchodních partnerů pouze v případě, kdy je to nezbytné pro jednání k uzavření smlouvy nebo k provedení našich zakázek, a tím ke splnění smlouvy. Po splnění smluvních povinností zpracováváme osobní údaje pouze na základě uděleného souhlasu. Výjimkou jsou případy, když je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, nebo pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany.

3.2 Nakládání s osobními údaji
Zpracovávání osobních údajů je zásadně zakázáno, ledaže zákonná norma výslovně dovoluje nakládat s těmito údaji. Osobní údaje je povoleno podle GDPR zpracovávat:

při existujícím smluvním vztahu se subjektem údajů,

během uzavírání nebo plnění smlouvy se subjektem údajů,

pokud subjekt údajů udělil souhlas.

3.3. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Pokud si pro zpracování osobních údajů opatříme souhlas subjektu údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Při zpracování osobních údajů, které jsou zapotřebí ke splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. To platí také pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů nutné ke splnění právní povinnosti, která se vztahuje na naší společnost, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Jestliže je zpracování nutné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby a zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad prvně uvedeným zájmem, slouží jako právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

3.4. Kategorie skupin subjektů údajů a jejich údaje
K výkonu obchodní činnosti a splnění s tím souvisejících povinností jsou k dispozici, pokud je to nutné, následující kategorie údajů:

Údaje zákazníků a jejich kontaktních osob a údaje zaslané zákazníky, které se týkají jejich zákazníků, pokud jsou zapotřebí k provedení zakázky a péči o zákazníky.

Údaje poskytovatelů služeb, dodavatelů a jejich kontaktních osob, pokud jsou nutné ke splnění zakázky vůči zákazníkům, poskytovatelům služeb a dodavatelům.

Při používání osobních údajů a stanovení rozsahu shromažďování těchto údajů jsou dodržována základní pravidla práva na informační sebeurčení a další zásady ochrany osobních údajů, jako zejména preventivní zásada zákazu, účelové omezení, transparentnost, informační a oznamovací povinnost, zásada obejít se pokud možno bez údajů a minimalizace údajů a práva na opravu, zablokování, výmaz a námitku.

Zpracování osobních údajů se provádí v rámci platných právních předpisů. Přitom je třeba dodržovat také zvláštní podmínky pro zpracování zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR. Zásadně se smí zpracovávat a používat pouze takové informace, které jsou nutné ke splnění provozních úkolů a bezprostředně souvisí s účelem zpracování.

Pokud budou třetí osoby požadovat informace o subjektech údajů, budou poskytnuty bez souhlasu subjektu údajů pouze v případě existence takové zákonné povinnosti nebo existuje-li legitimní zájem společnosti odůvodňující předání údajů a není pochyb o identitě žadatele.

3.5. Příjemce osobních údajů 
Osobní údaje budou poskytnuty třetím osobám výlučně za účelem splnění Vámi požadovaných logistických služeb, které se účastní na plnění smlouvy, jako např. dceřiné společnosti, obchodní partneři, subdodavatelé. Osobní údaje osob účastnících se na poskytování logistické služby se případně poskytnou objednavateli logistické služby (např. doklad o doručení).

Zejména neprodáme Vaše osobní údaje třetím osobám ani je nebudeme jinak nabízet.

3.6. Předávání osobních údajů do třetích zemí
Předávání osobních údajů do třetích zemí se uskuteční výlučně ke splnění logistických služeb, kterými budeme pověřeni. Ve smyslu minimalizace údajů se předávají tuzemským a zahraničním společnostem koncernu DACHSER a externím poskytovatelům služeb pouze údaje nutné k zaslání a doručení zboží zákazníkům objednavatelů. Předávání osobních údajů do třetí země bez přiměřené úrovně ochrany osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, která byla uzavřena mezi subjektem údajů a správcem. 

3.7. Externí poskytovatelé služeb / zpracování zakázek / údržba
S externími poskytovateli služeb existují, pokud je to zapotřebí, smlouvy podle článku 28 GDPR nebo standardní smluvní doložky EU.

3.8. Koncept IT bezpečnosti
Nad rámec přijatých technických a organizačních opatření vyhotovila společnost DACHSER na základě základního významu bezpečnosti informací navíc odpovídající interní směrnice. 

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) centrály IT společnosti DACHSER je od roku 2011 certifikovaný podle ISO 27001.

3.9. Výmaz osobních údajů a doba uložení
Osobní údaje subjektu údajů budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine důvod pro jejich uložení. K uložení může kromě toho docházet v případech, kdy tak bylo stanoveno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje. Zablokování nebo výmaz osobních údajů se provedou také v případě, že uplyne doba pro jejich uložení předepsaná právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, ledaže bude existovat potřeba dalšího uložení osobních údajů pro uzavření nebo splnění smlouvy

4. Práva subjektu údajů
Jestliže jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a vůči správci máte následující práva: 

4.1. Právo na přístup
Můžete od správce požadovat potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány.

Pokud jsou osobní údaje, které se Vás týkají, zpracovávány, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

účely zpracování,

kategorie dotčených osobních údajů,

příjemci, popř. kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, práva na omezení zpracování správcem nebo práva na námitku proti tomuto zpracování,

existence práva podat stížnost u dozorového úřadu,

všechny dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Máte právo požadovat informaci o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požadovat, abyste byli informováni o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR, které se vztahují na předávání.

4.2. Právo na opravu
Máte vůči správci právo na opravu a/nebo doplnění, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, nepřesné nebo neúplné. Správce musí opravu provést bez zbytečného odkladu.

4.3. Právo na omezení zpracování
Za následujících předpokladů můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají:

popíráte-li přesnost osobních údajů, které se Vás týkají, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,

jestliže je zpracování protiprávní a odmítnete-li výmaz osobních údajů a místo toho žádáte o  omezení jejich použití,

správce osobní údaje pro účely zpracování již nepotřebuje, Vy je ovšem potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo

pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a ještě není ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Jestliže bylo zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, omezeno, mohou být tyto osobní údaje – s výjimkou jejich uložení – zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Jestliže jste dosáhl omezení zpracování podle výše uvedeného, budete správcem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

4.4. Právo na výmaz

4.4.1 Povinnost k výmazu
Můžete po správci požadovat, aby osobní údaje, které se Vás týkají, bez zbytečného odkladu vymazal, a správce je povinen tyto údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

Osobní údaje, které se Vás týkají, již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

Odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zapracování.

Vznesete podle čl. 21 odst. 1 GDPR námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete podle čl. 21 odst. 2 GDPR námitku proti zpracování.

Osobní údaje, které se Vás týkají, byly zpracovány protiprávně.

Výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, je nutný ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

Osobní údaje, které se Vás týkají, byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

4.4.2 Informace třetím osobám
Jestliže správce zveřejnil osobní údaje, které se Vás týkají, a je podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že Vy jako subjekt údajů žádáte, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

4.4.3 Výjimky
Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné

pro výkon práva na svobodu projevu a informace,

pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,

z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a dále čl. 9 odst. 3 GDPR,

pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování, nebo

pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

4.5. Právo být informován
Pokud jste uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování vůči správci, je správce povinen sdělit všem příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, tuto opravu nebo výmaz údajů nebo omezení zpracování, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí..

Správce Vás informuje o těchto příjemcích, pokud to budete požadovat.

4.6. Právo na přenositelnost údajů
Máto právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že

zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2

písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu tohoto práva máte dále právo na to, aby osobní údaje, které se Vás týkají, byly předány přímo jedním správcem správci druhému, pokud je to technicky proveditelné. Tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na přenositelnost údajů se neuplatní na zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

4.7. Právo vznést námitku
Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR; platí to také pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Správce již nebude zpracovávat osobní údaje, které se Vás týkají, ledaže prokáže závazné oprávněné důvody pro zpracování převažující nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Jestliže jsou osobní údaje, které se Vás týkají, zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing; to platí také pro profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Jestliže vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje, které se Vás týkají, pro tyto účely již zpracovávány.

Můžete v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti – aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES – uplatňovat své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací. 

4.8. Právo na odvolání souhlasu podle práva pro ochranu osobních údajů 
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlasu podle práva pro ochranu osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

4.9. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Neplatí to v případě, pokud je rozhodnutí

nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a správcem,

povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů nebo

založeno na Vašem výslovném souhlasu.

Tato rozhodnutí se ovšem neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) GDPR a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů..

V případech uvedených v bodě (1) a (3) výše provede správce vhodná opatření pro ochranu Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

4.10. Právo na stížnost u dozorového úřadu
Aniž je dotčen jiný správní nebo soudní opravný prostředek, přísluší vám právo na stížnost u dozorového úřadu, zejména ve členském státě místa vašeho pobytu, vašeho pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se budete domnívat, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje GDPR.

Dozorový úřad, u něhož byla stížnost podána, bude informovat stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 GDPR.