Kariéra Mediaroom

Bezpečnost letecké přepravy - bezpečnost vašich leteckých zásilek

Pokud jde o celosvětovou leteckou nákladní přepravu, otázka bezpečnosti je nesmírně důležitá. To dokládají i neustále se zpřísňující předpisy a zákonné požadavky. Odborníci společnosti DACHSER vám poskytnou podporu při zajištění bezpečnosti vašeho dodavatelského řetězce a budou vás informovat o všech legislativních změnách. To vám umožní rychle integrovat všechny potřebné úpravy pro splnění nových bezpečnostních předpisů a jejich zavedení do interních procesů.    

Rovněž rozvíjíme kontraktní logistiku a takové logistické koncepty, které jsou přizpůsobeny vašim specifickým požadavkům na bezpečnou leteckou přepravu. Jako nezávislý poskytovatel logistických služeb nabízíme spolehlivou přidanou hodnotu pro vaši kontraktní logistiku. Výhodou pro vás budou především velké úspory, pokud jde o náklady, čas a vynaložené úsilí. Naše certifikace 3PL zaručuje, že nemusíte provádět drahé kontroly nákladu ani školit zaměstnance a provádět audity vyžadované ze strany úřadu pro civilní letectví. Jako společnost s certifikací 3PL se o skladování zboží a jeho leteckou přepravu postaráme za vás.

Komplexní kontrolní metody chrání vaše letecké zásilky

Společnost DACHSER používá celou řadu centralizovaných a decentralizovaných kontrolních metod pro splnění požadavků bezpečnosti letecké přepravy. Patří sem vizuální kontroly, detektory výbušnin, psi vycvičení k detekci výbušnin nebo ruční prohledávání. V Německu máme také pět vlastních rentgenových skenerů. Naši odborníci na bezpečnost letecké přepravy vám pomohou s plánováním a realizací bezpečné přepravy zásilek po celém světě. Naše logistické procesy jsou globálně standardizované a podléhají průběžné kontrole a auditům.

Naše odborné znalosti v oblasti bezpečnosti letecké přepravy:

  • Bezpečná přeprava na základě nejpřísnějšího dodržování všech předpisů   
  • Minimalizace rizik při vykládce a u přepravce   
  • Nasazení bezpečnostních opatření, která sahají nad rámec povinných opatření   
  • Spolehlivá kontrola a manipulace se zásilkami nebezpečného zboží   
  • Odborné znalosti nebezpečného zboží pro všechny cílové destinace a způsoby přepravy   
  • Poradenství při vytváření bezpečného dodavatelského řetězce   
  • Poradenství v oblasti certifikace „Známý odesílatel“   
  • Pomoc s oficiálními audity