Kariéra Mediaroom

Bezpečnost přepravy - kvalitativně vyčíslitelná

Ve společnosti DACHSER má zajištění kvality vaší zásilky vysokou prioritu. Aby bylo možné podrobně měřit a kvantifikovat logistické služby, je nutné zavést komplexní systém pro zajištění a řízení kvality. To je založeno na mnoha hodnoceních klíčových ukazatelů výkonu (KPI), studiích a IT aplikacích, které používáme k zajištění transparentnosti kvality našich služeb. Vyhodnocená data zahrnují kvalitu doručení, přepravní časy zásilek a možné poškození zboží nebo překážky v doručení příjemci a nepřetržité monitorování řetězce chlazených zásilek.

Systematické porovnání cíle/výkonu, které nabízí úplnou transparentnost

Pro tato kritéria platí pevné požadované hodnoty, které nepřetržitě monitorujeme prostřednictvím analýzy odchylek. Díky tomu je zajištění kvality pevně zavedeným procesem v každodenním dodavatelském řetězci. Aby bylo možné nastavit tyto klíčové ukazatele kvality, musí být pevně definovaná výkonnostní kritéria. S rodinami produktů entargo, classicline nebo vivengo jsme vytvořili jednotné výkonnostní profily s konzistentně vysokými standardy kvality, na které se mohou naši zákazníci vždy spolehnout.

Takto řídíme kvalitu naší logistiky

  • Porovnání cíle/výkonu u řady kvalitativních parametrů je založeno na našich standardizovaných produktech a službách   
  • Nástroj pro řízení dodavatelského řetězce ActiveReport nás neprodleně informuje o možných odchylkách při doručení, aby zaměstnanci společnosti DACHSER mohli včas zareagovat vhodnými opatřeními   
  • Pečlivé zabezpečení nákladu   
  • Zvýšená bezpečnost v silničním provozu díky obrysovému značení zadní a bočních stran návěsů   
  • Profesionální mytí interiéru i exteriéru vozidel   
  • Kompletní monitorování teploty      
  • Sledování zásilek až na úroveň balíku

Kontrola kvality pomocí softwarových standardů a databází

Definované závazky jsou měřeny prostřednictvím jednotných softwarových standardů a IT databází. Centrálním prvkem této kontroly kvality je náš nástroj pro řízení dodavatelského řetězce ActiveReport. Nástroj ActiveReport umožňuje vám i zákaznickému servisu na pobočkách společnosti DACHSER získat včas informace o možných překážkách při přepravě, a to okamžitým porovnáním cílových/výkonnostních parametrů přepravy.   

V DACHSER Chem Logistics a DACHSER Food Logistics jsme zavedli standardizované specifické požadavky dle druhu zboží, které nepřetržitě monitorujeme pomocí našich IT systémů.

Zabezpečení nákladu na nákladních vozidlech společnosti DACHSER

Svědomité zabezpečení nákladu na našich nákladních vozidlech před zahájením přepravy je dalším z našich opatření na zajištění kvality. Pravidelně školíme naše zaměstnance skladů a řidiče ve způsobech nakládky tak, aby zboží bylo vždy naloženo rovnoměrně a mohlo být bezpečně přepraveno na místo určení.