Kariéra Mediaroom

Neustále sledujeme celní předpisy

Plynulá přeprava vašeho zboží přes celní hranice do odpovídající cílové země za splnění příslušných předpisů je jenom jednou částí naší úlohy. Jako logistická společnost, která strávila desítky let jako hlavní hráč na mezinárodní scéně, je společnost DACHSER důkladně obeznámena se všemi platnými celními předpisy v různých zemích. Proto dokážeme pečlivě provést vaši zásilku skrze rozsáhlá ustanovení místních i světově platných celních předpisů a koordinovat celý celní proces s místními orgány.

Náš status držitele AEO poskytuje výhodu při celních kontrolách

Místní celní orgány certifikovaly společnost DACHSER jako „Oprávněný hospodářský subjekt“ (AEO). Byli jsme jedním z prvních velkých poskytovatelů logistických služeb, který tuto certifikaci obdržel. To přináší po celém světě výhody související s bezpečnostními celními kontrolami - jsou to výhody, ze kterých mohou profitovat naši zákazníci. Naše rozsáhlé bezpečnostní standardy, které byly schváleny celními úřady, zjednodušují celní odbavení, ale rovněž představují spolehlivé záruky pro vaše globální obchodní partnery.

Výhody celního odbavení se společností DACHSER

  • Úspora času a nákladů: Efektivní, vysoce kvalitní zpracování všech celních formalit, realizované našimi vlastními celními odborníky, vám spoří čas, který můžete věnovat svému podnikání   
  • Mnoho nabízených služeb: Kromě jiného vám poradíme s možnými problémy s celním odbavením a postaráme se o záznamy a centrální archivaci vašich dat
  • Efektivní proces: Elektronická vývozní procedura ATLAS (automatizovaný systém tarifů a místního celního odbavení) zaručuje rychlé a bezpečné vyřízení zásilky

Rychlá přeprava se správnou dokumentací

Umožňujeme hladký proces odeslání díky důkladnému zajištění všech potřebných dokumentů pro celní a další orgány. Máme kontakty se všemi relevantními poskytovateli služeb a institucemi, například leteckými nebo přepravními společnostmi. Naše systémy přepravy jsou úzce propojeny s místními celními systémy. Naši místní zaměstnanci se seznamují s nejnovějšími předpisy, a tím umožní jejich okamžitou aplikaci. Jsou rovněž odpovědní za zásilky ze třetích zemí s přímou přepravou do ostatních zemí EU.