Kariéra Mediaroom

DACHSER Chem-Logistics: Váš partner pro bezpečnou přepravu a skladování chemických látek

V rámci DACHSER Chem-Logistics nabízíme profesionální průmyslová řešení pro vaši chemickou logistiku. Přepravujeme a skladujeme balené chemikálie pro různá průmyslová odvětví, například plastikářství, automobilový a textilní průmysl, zemědělství nebo stavebnictví. Naši odborníci na průmyslové obory vyvíjejí řešení přepravy a skladování, která jsou přizpůsobena vašim jednotlivým požadavkům pro všechny typy chemikálií, včetně nebezpečného zboží.  DACHSER Chem-Logistics kombinuje standardizované logistické služby společnosti DACHSER se specifickými potřebami chemického průmyslu.  Patří sem rovněž služby DACHSER Contract Logistics. Tímto způsobem můžete zcela outsourcovat vaši chemickou logistiku a vytvořit globální dodavatelský řetězec na základě principu LLP.

Jednotné standardy kvality a bezpečnosti

Budete těžit z výhod naší globální sítě, stejně jako jednotných standardů platných ve všech pobočkách společnosti DACHSER. DACHSER Chem-Logistics je zárukou nejvyšších standardů kvality a bezpečnosti, které v mnohém překonávají zákonné požadavky, a také zárukou vysoce efektivní kontroly přepravy s podporou IT systémů.

Naše portfolio služeb pro vaši chemickou logistiku

  • Globální přepravní řešení: Silná evropská přepravní síť DACHSER European Logistics a rychlý a flexibilní přístup ke všem distribučním a nákupním trhům po celém světě prostřednictvím DACHSER Air & Sea Logistics a DACHSER Rail Services
  • Skladování: Komplexní, integrovaná řešení a také sklady specificky navržené pro skladování chemických látek v Evropě s DACHSER Contract Logistics
  • IT propojení: Kompletní transparentnost a integrace prostřednictvím konzistentních a pohotově dostupných informací
  • Odborníci na chemickou logistiku se speciálními zkušenostmi z průmyslu a odborným know-how
  • Vysoká úroveň znalostí o nebezpečném zboží v globální síti
  • Interní bezpečnostní poradce pro zacházení s nebezpečným zbožím na každé naší pobočce, koordinovaný centrálním bezpečnostním poradcem pro nebezpečné zboží
  • Standardizované směrnice společnosti DACHSER pro přepravu nebezpečného zboží a stálé monitorování implementace a dodržování předpisů

DACHSER Chem-Logistics v detailu

Naše standardy splňují náročné požadavky chemického průmyslu

Naše detailní, standardizované zásady pro ochranu zdraví a bezpečnosti práce, pro požární ochranu a pro ochranu životního prostředí tvoří základ pro splnění náročných požadavků chemického průmyslu.  Bezpečnostní předpisy v naší přepravní síti a v našich skladech sahají vysoko nad rámec zákonných požadavků.   

Pravidelně provádíme kontroly vozidel a nakládky a pořádáme školení v oblasti zacházení s nebezpečným zbožím. Používáme prostředky pro zabezpečení nákladu a poskytujeme záchranné vybavení a osobní ochranné pracovní pomůcky. Používáním přístupu hodnocení bezpečnosti a kvality pro zajištění udržitelnosti (SQAS) jsme definovali jednotné standardy pro přepravu a skladování. Tak dokážeme plnit požadavky chemického průmyslu.

Vysoká úroveň odborných znalostí - nejenom u zásilek nebezpečného zboží

Tým DACHSER Chem-Logistics je vám k dispozici se svými odbornými znalostmi průmyslového oboru. Centralizovaný management pro nebezpečné zboží a také více než 200 interních regionálních bezpečnostních poradců pro zacházení s nebezpečným zbožím zaručuje dodržování zvláštních předpisů pro přepravu nebezpečného zboží. Každý rok vyškolíme více než 15 500 zaměstnanců pro zvláštní požadavky chemické logistiky.

Jako výhradní spolupracující partner pro přepravní služby a také leteckou a námořní přepravu Asociace německého chemického průmyslu (VCI) v Německu jsme v úzkém kontaktu se členy asociace a společně identifikujeme budoucí požadavky chemického průmyslu již v rané fázi a integrujeme je do našeho řešení DACHSER Chem-Logistics.

Procesy podporované IT systémy pro rychlé a bezpečné zpracování objednávky

Naše globálně standardizované IT systémy zaručují úplnou transparentnost a značnou flexibilitu při řízení zásilek chemických látek. Aby bylo možné sdílet znalosti a data rychlým způsobem, máme nepřetržitý přístup k celosvětové databázi nebezpečného zboží prostřednictvím DACHSER IT. Patří sem rovněž evropská pozemní přeprava a celosvětová letecká a námořní přeprava. Monitorování limitů množství a zákazů přepravy a skladování je nepřetržitě podporováno ze strany IT. Díky našim integrovaným IT systémům se můžete spolehnout na sledování zásilky po celou dobu přepravy. Ochrana dat je certifikována v souladu s normou ISO 27001. Prostřednictvím funkce Track & Trace jste vždy informováni o průběhu přepravy vašeho zboží. Propojení s naším EDI centrem zaručuje plynulý tok dat mezi všemi zainteresovanými stranami - pro maximální bezpečnost a efektivitu.

Kontakt Petr Chalupný DACHSER Chem-Logistics