Kariéra Mediaroom

DACHSER Chem Logistics: Váš partner pro bezpečnou přepravu a skladování chemických látek

V rámci DACHSER Chem Logistics nabízíme profesionální průmyslová řešení pro vaši chemickou logistiku. Přepravujeme a skladujeme balené chemikálie pro různá průmyslová odvětví, například plastikářství, automobilový a textilní průmysl, zemědělství nebo stavebnictví. Naši odborníci na průmyslové obory vyvíjejí řešení přepravy a skladování, která jsou přizpůsobena vašim jednotlivým požadavkům pro všechny typy chemikálií, včetně nebezpečného zboží. DACHSER Chem Logistics kombinuje standardizované logistické služby společnosti DACHSER se specifickými potřebami chemického průmyslu.  Patří sem rovněž služby DACHSER Contract Logistics. Tímto způsobem můžete zcela outsourcovat vaši chemickou logistiku a vytvořit globální dodavatelský řetězec na základě principu LLP.

Jednotné standardy kvality a bezpečnosti

Budete těžit z výhod naší globální sítě, stejně jako jednotných standardů platných ve všech pobočkách společnosti DACHSER. DACHSER Chem Logistics je zárukou nejvyšších standardů kvality a bezpečnosti, které v mnohém překonávají zákonné požadavky, a také zárukou vysoce efektivní kontroly přepravy s podporou IT systémů.

Naše portfolio služeb pro vaši chemickou logistiku

  • Globální přepravní řešení: Silná evropská přepravní síť DACHSER European Logistics a rychlý a flexibilní přístup ke všem distribučním a nákupním trhům po celém světě prostřednictvím DACHSER Air & Sea Logistics a DACHSER Rail Services
  • Skladování: Komplexní, integrovaná řešení a také sklady specificky navržené pro skladování chemických látek v Evropě s DACHSER Contract Logistics
  • IT propojení: Kompletní transparentnost a integrace prostřednictvím konzistentních a pohotově dostupných informací
  • Odborníci na chemickou logistiku se speciálními zkušenostmi z průmyslu a odborným know-how
  • Vysoká úroveň znalostí o nebezpečném zboží v globální síti
  • Interní bezpečnostní poradce pro zacházení s nebezpečným zbožím na každé naší pobočce, koordinovaný centrálním bezpečnostním poradcem pro nebezpečné zboží
  • Standardizované směrnice společnosti DACHSER pro přepravu nebezpečného zboží a stálé monitorování implementace a dodržování předpisů

DACHSER Chem Logistics v detailu

Naše standardy splňují náročné požadavky chemického průmyslu

Naše detailní, standardizované zásady pro ochranu zdraví a bezpečnosti práce, pro požární ochranu a pro ochranu životního prostředí tvoří základ pro splnění náročných požadavků chemického průmyslu.  Bezpečnostní předpisy v naší přepravní síti a v našich skladech sahají vysoko nad rámec zákonných požadavků.   

Pravidelně provádíme kontroly vozidel a nakládky a pořádáme školení v oblasti zacházení s nebezpečným zbožím. Používáme prostředky pro zabezpečení nákladu a poskytujeme záchranné vybavení a osobní ochranné pracovní pomůcky. Používáním přístupu hodnocení bezpečnosti a kvality pro zajištění udržitelnosti (SQAS) jsme definovali jednotné standardy pro přepravu a skladování. Tak dokážeme plnit požadavky chemického průmyslu.

Vysoká úroveň odborných znalostí - nejenom u zásilek nebezpečného zboží

Tým DACHSER Chem Logistics je vám k dispozici se svými odbornými znalostmi průmyslového oboru. Centralizovaný management pro nebezpečné zboží a také více než 200 interních regionálních bezpečnostních poradců pro zacházení s nebezpečným zbožím zaručuje dodržování zvláštních předpisů pro přepravu nebezpečného zboží. Každý rok vyškolíme více než 15 500 zaměstnanců pro zvláštní požadavky chemické logistiky.

Jako výhradní spolupracující partner pro přepravní služby a také leteckou a námořní přepravu Asociace německého chemického průmyslu (VCI) v Německu jsme v úzkém kontaktu se členy asociace a společně identifikujeme budoucí požadavky chemického průmyslu již v rané fázi a integrujeme je do našeho řešení DACHSER Chem Logistics.

Procesy podporované IT systémy pro rychlé a bezpečné zpracování objednávky

Naše globálně standardizované IT systémy zaručují úplnou transparentnost a značnou flexibilitu při řízení zásilek chemických látek. Aby bylo možné sdílet znalosti a data rychlým způsobem, máme nepřetržitý přístup k celosvětové databázi nebezpečného zboží prostřednictvím DACHSER IT. Patří sem rovněž evropská pozemní přeprava a celosvětová letecká a námořní přeprava. Monitorování limitů množství a zákazů přepravy a skladování je nepřetržitě podporováno ze strany IT. Díky našim integrovaným IT systémům se můžete spolehnout na sledování zásilky po celou dobu přepravy. Ochrana dat je certifikována v souladu s normou ISO 27001. Prostřednictvím funkce Track & Trace jste vždy informováni o průběhu přepravy vašeho zboží. Propojení s naším EDI centrem zaručuje plynulý tok dat mezi všemi zainteresovanými stranami - pro maximální bezpečnost a efektivitu.

Kontakt Petr Chalupný DACHSER Chem Logistics