Kariéra Mediaroom

Dodržování předpisů v zahraničním obchodu - celní odbavení a bezpečnost ve vašem dodavatelském řetězci

Abychom ve společnosti DACHSER mohli zvládnout právní a organizační podmínky vašeho globálního obchodování, nabízíme v rámci dodavatelského řetězce řadu služeb. V kontextu dodržování předpisů v zahraničním obchodu vám naši odborníci poskytnou podporu při plnění různých globálních celních a bezpečnostních předpisů a ochrání tak pohyb vašeho zboží. Již od samotného počátku s vámi spolupracujeme v proaktivním partnerství. V rámci tohoto partnerství vás informujeme o relevantních novinkách v oblasti bezpečnosti přepravy a celního odbavení.   

Pokud jde o leteckou přepravu, bezpečnost má nyní zásadní význam. Jelikož se otázka bezpečnosti stává neustále složitější, pomůžeme vám splnit všechny zákonné požadavky na bezpečnost dodavatelského řetězce. Logistické procesy ve společnosti DACHSER jsou po celém světě standardizovány a neustále prověřovány a auditovány nezávislými orgány.

Pro dovoz, obzvláště do USA, musí globální přepravní společnosti splňovat obzvláště přísné bezpečnostní předpisy, protože celní orgány neustále zpřísňují platnou legislativu v zájmu boje proti terorismu. Naši odborníci na bezpečnost celního odbavení jsou dobře vyškoleni v příslušných procesech a pomohou vám dostat zboží do USA rychle a bezpečně. Správným plněním všech obchodních požadavků umožňujeme splnění termínů doručení, vyhnutí se pokutám a poškození vaší pověsti nebo dokonce uvěznění.

Služby pro bezpečný pohyb zboží po celém světě

Služba DACHSER 10+2

Pro splnění Pravidla 10+2 předáváme celním úřadům důvěrné údaje o zásilkách. Abychom tak mohli činit, používáme webovou platformu schválenou celním úřadem USA. S radostí se proto postaráme o podání Pravidla 10+2, i když jste si pro přepravu nasmlouvali jiného dopravce.

Evropská pravidla bezpečnosti letecké přepravy

Jako zprostředkovatel spadající pod regulaci státních orgánů vám pomůžeme dodržovat požadavky bezpečného dodavatelského řetězce a poradíme vám v ohledu certifikace odesílatelů.

DACHSER USA: certifikace C-TPAT

Společnost DACHSER USA je držitelem certifikace C-TPAT od listopadu 2005. Pro vás to znamená výhodu jednoduššího celního odbavení a rychlejšího zpracování zásilky na hranicích USA.

Zpracování vaší zásilky letecké přepravy

Zajistíme hladký průchod vaší zásilky letecké přepravy veškerými bezpečnostními kontrolami.

Podání formulářů k vaší zásilce

Předáváme veškerá elektronická data týkající proclení zásilky podle stanovených požadavků v zemi příjemce vaší zásilky.

Kontrola nákladu prováděná TSA (USA)

Podle požadavků Úřadu pro bezpečnost v dopravě (Transportation Security Administration - TSA) se postaráme o kontrolu všech zásilek letecké přepravy, které jsou expedovány v letadlech osobní dopravy. To se týká všech zásilek přepravovaných na letech do USA, z USA nebo vnitrostátně v USA. Kontroly jsou prováděny na úrovni balíku v certifikovaných kontrolních zařízeních pro zásilky (Certified Cargo Screening Facilities, CCSF).

Pečetě s vysokým zabezpečením

Kdykoliv je to nutné a vhodné, používáme během přepravy vašeho zboží pečetě s vysokým zabezpečením, které splňují požadavky certifikace dle normy ISO/PAS-17712. Po naložení zásilky opatříme všechny kontejnery přepravované po moři do USA pečetí s vysokým zabezpečením. To zabraňuje neoprávněnému přístupu a umožňuje snadné zjištění případů neoprávněné manipulace.

Předpisy ISPS

Díky komplexnímu souboru opatření na ochranu před útoky na lodě a přístavy zabezpečují předpisy ISPS mezinárodní dodavatelský řetězec obzvláště efektivním způsobem. Kromě toho mají orgány přístavní správy rozsáhlá práva a oprávnění, například mohou omezit přístup, uplatnit vlastní bezpečnostní opatření nebo izolovat oblast přístavu.

Zabezpečení nebezpečného zboží

Předpisy na zabezpečení nebezpečného zboží (Dangerous Goods Regulations, DGR) Mezinárodní asociace leteckých společností (International Air Transport Association, IATA), které se týkají přepravy nebezpečného zboží leteckou dopravou, a současně Mezinárodní námořní předpisy pro přepravu nebezpečného zboží (International Maritime Code for Dangerous Goods, IMDG), kterými se řídí mezinárodní přeprava nebezpečného zboží v lodní dopravě, jsou pro nás bezpodmínečně závazné.

Oprávněný hospodářský subjekt (Authorized Economic Operator, AEO)

Jako oprávněný hospodářský subjekt (AEO) máme plnou důvěru mezinárodních celních úřadů. Proto jako váš logistický partner zaručujeme výhody bezpečnostních celních kontrol a také zjednodušeného a rychlejšího celního odbavení.

Více o tomto tématu

Bezpečnost letecké přepravy
Více
Bezpečnost celního odbavení
Více