Aktualizace týkající se brexitu

V loňském roce britská vláda představila, jak by měl dovoz zboží probíhat po skončení přechodné fáze brexitu. V příručce "Border Operating Model" byl konkretizován třístupňový plán zavedení celních kontrol.

Vstupem do 3. fáze se celní postupy Spojeného království v rámci brexitu stanou dalším důležitým milníkem. DACHSER se těmto změnám v celních a přepravních postupech neustále přizpůsobuje, aby docházelo k hladkému průběhu přeprav zboží přes hranice.

Od 1. ledna 2022 budou posíleny hraniční kontroly. V budoucnu pak bude na hranicích vyžadováno elektronické vývozní prohlášení. Kromě toho bude zaveden nový informační systém pro pohyb zboží do a ze Spojeného království, Goods Vehicle Movement Service (GVMS).

Manuální postup EIDR (Entry Declarants Record), který umožňuje přepravu zboží přes hranice pomocí čísla EORI obchodníka, již nebude od 1. ledna 2022 povolen. Místo toho je třeba dodržet elektronický zjednodušený proces celní deklarace (SCDP). GVMS se již používá pro tranzitní pohyby. Počínaje 1. lednem 2022 však bude celní prohlášení přiřazeno k referenci pohybu zboží (GMR) vytvořené v GVMS, což automatizuje proces hraniční kontroly. Automatické rozpoznávání SPZ (ANPR) zase propojuje celní prohlášení a GMR, takže vozidla již nemusí zastavovat na hranici.

Pokud nám nedáte jiné požadavky, DACHSER se postará o propojení celní deklarace a GMR. Pokud se chcete o celní prohlášení postarat sami – buď interně, nebo prostřednictvím externího poskytovatele celních služeb – sdělte prosím společnosti DACHSER číslo celního prohlášení pro odbavení dovozu. DACHSER zadává do GVMS tzv. Import Release Reference (IRR), aby zboží mohlo překročit hranice.

Od 1. ledna 2022 musí být navíc dovoz produktů živočišného původu (POAO) a některých vedlejších produktů živočišného původu (ABP) z EU do Spojeného království předem oznamován prostřednictvím „Systému dovozu produktů, zvířat, potravin a krmiv“ (IPAFFS). Tyto kategorie produktů, stejně jako rostliny a rostlinné produkty, nemusí být fyzicky kontrolovány do 1. července 2022. Jejich kontrola bude postupně zaváděna pro každou kategorii produktů od 1. července do 1. listopadu 2022. Podrobnosti naleznete v přiloženém dokumentu. Pokud chcete pro své produkty využívat výše uvedené doplňkové služby, informujte prosím společnost DACHSER. Pokud si přejete učinit celní prohlášení pro POAO, ABP nebo rostliny a rostlinné produkty sami, jste také zodpovědní za prohlášení v IPAFFS.

V průběhu roku 2022 postupně vstoupí v platnost další změny. Za zmínku stojí zejména prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení dovozu, známá také jako ENS, která vejde v platnost od 1. července 2022. S blížící se implementací bude vyžadováno více informací o ENS a kontrolách POAO, některých vedlejších produktech živočišného původu (ABP) a rostlinných produktech.

Tyto informace se týkají zásilek přepravovaných naší sběrnou službou, celovozových přeprav i dokládek. Aby byla síť DACHSER připravena na nové kontrolní postupy, došlo k revizi procesů a případným úpravám.

HMRC, britská HM Revenue & Customs, zřídila horkou linku pro dotazy týkající se cel a mezinárodního obchodu: Volejte na číslo 0300 322 9434, kde získáte pomoc s dovozem, vývozem a celními úlevami. Horká linka je v provozu od 8:00 do 22:00. Pondělí až pátek a od 8:00 do 16:00. britský čas o víkendech.

Užitečné odkazy

Otázky týkající se importu a exportu můžete zaslat HMRC na následující odkaz. Najdete zde také funkci webchatu.

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/customs-international-trade-and-excise-enquiries

HMRC zřídila specializovanou podpůrnou službu pro exportující obchodníky, která jim pomáhá s praktickými otázkami týkajícími se vývozu z Velké Británie do Evropy:

https://www.gov.uk/ask-export-support-team

YouTube kanál HMRC také obsahuje další užitečná videa a webináře o celních postupech.

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/customs-international-trade-and-excise-enquiries

Border Operating Model PDF (0,14 MB)
Kontakt Lenka Demlova