zpět
Informace z trhu Novinky

Aktuální situace v Suezském průplavu

Podle zpráv z médií byla kontejnerová loď „Ever Given“ během posledních hodin uvolněna a Suezský průplav je opět volný.

Obří kontejnerová loď "Ever Given" opět pluje. Tím končí šestidenní blokáda Suezského průplavu. Provozovatel kanálu SCA dnes oznámil, že provoz na vodní cestě, která je tak důležitá pro celosvětovou přepravu, může být obnoven. Bude však trvat dny nebo dokonce týdny, než se vrátí do běžného provozu, protože přibližně 400 lodí čeká na proplutí.

Suezským průplavem nyní mohou proplouvat první plavidla. V současné době se však v Suezu nachází velký počet kotvících lodí, plavidel a tankerů a očekává se, že kanál bude zcela volně průjezdný po 6 - 8 dnech.

Již před několika dny začaly přepravní společnosti přesměrovávat některá svá plavidla k Mysu Dobré naděje na jižním cípu Afriky, což znamená prodloužení cesty o přibližně 3 500 až 3 800 námořních mil a může vést ke zpožděním až 10 - 12 dnů.

O aktuální situaci vás budeme průběžně informovat. V případě dotazů se prosím obraťte na svou kontaktní osobu společnosti DACHSER.

Kontakt Lenka Demlova