zpět
Novinky

Brexit: Po exitu je stále před exitem

Velká Británie už oficiálně opustila Evropskou unii a Brexit se stal skutečností. Přechodné období do konce roku momentálně ještě chrání ekonomiku a logistiku na obou stranách Lamanšského průlivu před většími dopady. Co se stane potom, však stále zůstává nezodpovězeno.

Thriller s názvem Brexit je i nadále napínavý, nikdo neví, jak dopadne

Symbolicky měl Big Ben, zvon ve věži Elizabeth Tower na budově britského parlamentu, večer 31. ledna hlasitým vyzváněním oznámit uskutečněný Brexit. Probíhající renovace ovšem záměru zabránily. Součástí renovace je také instalace nových panelů z bílého skla na ciferníku hodin na této známé věži. Tyto ručně vyráběné jednotlivé kusy zhotovené ve speciálním závodě v Bavorsku přepravil DACHSER do Velké Británie aktuálně ještě zcela bez celních kontrol

Celní hranice mezi evropskou pevninou a Velkou Británií by se však  již za několik měsíců mohly stát realitou. Pokud se tak stane, budou se na Velkou Británii vztahovat celní nařízení jako pro obchod se třetími zeměmi. . Jestliže do konce tohoto roku nebude uzavřena dohoda o volném obchodu mezi zeměmi EU a Velkou Británií, můžeme očekávat tvrdý Brexit z Evropského jednotného trhu a z Evropské celní unie. V tomto případě by už neplatila ani žádná zvýhodnění, jako nyní například pro pohyb zboží mezi zeměmi EU a Švýcarskem nebo zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Celní problematika zůstává nevyřešená

Možnost přece jen vyjednat a schválit do konce roku dohodu o volném obchodu považují mnozí pozorovatelé za diskutabilní a další prodloužení lhůty za nezbytné. O prodloužení přechodného období může Velká Británie do června rozhodnout, což ovšem britský premiér Boris Johnson doposud vylučoval. Odmítá i návrh, aby Velká Británie zůstala po roce 2020 součástí celní unie. Thriller s názvem Brexit je tedy i nadále napínavý a nikdo neví, jak dopadne.

„Téma cla u pohybu zboží mezi EU a Velkou Británií nás bude dále zaměstnávat,“ říká Wolfgang Reinel, Managing Director DACHSER European Logistics North Central Europe. „Již několik let u nás probíhají přípravy na Brexit. Nyní je třeba využít krátký oddechový čas na to, abychom se doptali na podrobnosti a dále vylepšili naše řešení.“ Jako dodavatel logistických služeb převezme společnost DACHSER pro své zákazníky v budoucnosti celní odbavení pro přepravu zboží mezi EU a Velkou Británií a postará se tak o co nejplynulejší procesy. Předpokladem k tomu jsou mimo jiné celně-právní obchodní dokumenty a nutná plná moc příslušných dovozců. „Zde jsme samozřejmě nadále odkázáni na poskytnutí relevantních povinných informací a na písemné potvrzení mandátu, že můžeme pro naše zákazníky proclení provádět,“ zdůrazňuje Wolfgang Reinel.

„Vytvořili jsme potřebnou infrastrukturu a vypracovali řešení,“ říká dále Wolfgang Reinel. „Kvůli přetrvávajícím mezerám v úpravě nařízení má nadále velký význam úzká výměna informací s našimi zákazníky, partnery a kolegy v celé síti DACHSER založená na důvěře. Jen tak zvládneme úspěšně překonat i další a snad poslední kapitolu v thrilleru s názvem Brexit.

Kontakt Lenka Demlova