“Chceme nadále zlepšovat plánovatelnost našich logistických služeb”

Alexander Tonn, Chief Operations Officer (COO) společnosti DACHSER

Alexander Tonn se stal novým COO Road Logistics společnosti DACHSER v lednu 2021. V tomto rozhovoru hovoří o své kariéře, prioritách na nové pozici a o tom, co je pro něj zvláště důležité při navrhování procesů.

Pane Tonne, jak začala vaše kariéra ve společnosti DACHSER?

Moje kariéra ve společnosti DACHSER začala tak, jak byste mohli očekávat. Poté, co jsem se ucházel o zaměstnání v různých společnostech, jsem nakonec přijal místo v controllingu na pobočce DACHSER Memmingen. Během několika málo let jsem se vypracoval na vedoucího oddělení Controlling/Projects.

Naučil jsem se vše o světě kontraktní logistiky, o našem systému pro řízení skladu MIKADO a dokonce i jak řídit vysokozdvižný vozík. Od té doby jsem převzal různé odpovědnosti v kontraktní logistice, až jsem se nakonec v roce 2003 stal manažerem kontraktní logistiky. Později jsem přešel na pozici Operations Manager a poté v roce 2006 jsem zastával pozici zástupce Branch Managera pobočky v Memmingenu. V roce 2014 jsem převzal vedení kontraktní logistiky na centrále v Kemptenu, kde jsem vystřídal Wolfganga Reinela.

Po absolvování povinné vojenské služby jste se přihlásil do německých ozbrojených sil. Mohla to být pro vás alternativní kariérní cesta?

Vojenskou službu jsem absolvoval v německém Füssenu u horských jednotek. Po pouhých několika měsících jsem se rozhodl, že chci zůstat ještě dva roky, abych se stal záložním důstojníkem, což jsem udělal. Poté jsem pokračoval ve studiu oboru Obchodní administrativa v Bambergu se zaměřením na logistiku a logistické informační systémy. V přestávkách mezi semestry jsem se vždy vrátil k práci v armádě a vedl kurzy základního výcviku, což byly mé první klíčové kroky v oblasti vedení lidí. Velmi se mi líbilo pracovat s mladými lidmi. Setrvání na této cestě však pro mě nebylo vhodnou volbou, protože jsem chtěl mít vliv na svou vlastní profesní dráhu.

Co je potřeba k motivaci lidí?

Nejdůležitější je vždy porozumět lidem, které se snažíte motivovat. Pokud se do nich dokážete vcítit a navázat s nimi vztah, dokážete věci lépe vysvětlit a navázat spojení. Především - a to platí pro všechny životní situace - musíte respektovat ostatní lidi a brát je vážně. Ve společnosti DACHSER věříme, že je nesmírně důležité, abychom spolu stále komunikovali. Je důležité mít přehled o tom, co se děje v životě lidí na pobočce. Součástí práce nás členů představenstva je věnovat čas vytváření a udržování tohoto smyslu pro komunitu. Je nešťastné, že v tuto chvíli máme omezené osobní kontakty, ale jakmile to situace znovu dovolí, vrátím se k častému cestování. Chtěl bych alespoň jednou navštívit většinu poboček v Evropě. Nevím, jestli to někdy zvládnu, ale je to určitě můj záměr.

Interview with: Alexander Tonn

Alexander Tonn, Chief Operations Officer (COO) společnosti DACHSER

Na začátku své kariéry jste získal manažerské zkušenosti a důkladně porozuměl fungování společnosti DACHSER. Přesto, měl jste nějakou speciální přípravu na pozici COO?

Je to role, která vzbuzuje obrovský respekt, to není pochyb. Jsme velká společnost. Ale téměř tři roky před předáním jsme s mým předchůdcem Michaelem Schillingem byli v těsném kontaktu a diskutovali o věcech do hloubky. To mi dalo příležitost pochopit každý detail a získat hlubší vhled do určitých mechanismů.

Jaká je agenda na vaší nové pozici? Jaké máte priority?

Jedním z klíčových témat je pro mě další rozvoj kontraktní logistiky. Chtěl bych ještě zrychlit tempo. Chceme využít velký potenciál, který naše evropská síť nabízí.

A je jasné, že Interlocking, tj. propojení pozemní přepravy s leteckou a námořní přepravou, je pro DACHSER také velmi důležité. Nyní musíme udělat další kroky, zejména s ohledem na propojení našich provozních procesů.

Třetí důraz je kladen na možnosti podpory omnichannelové strategie našich zákazníků. V tuto chvíli jsou jejich požadavky neuvěřitelně dynamické a neustále se mění. Z naší strany to znamená, že musíme být připraveni rychle reagovat, a to jak v oblasti B2C, tak i v B2B.

Jak tyto změny vypadají a co znamenají pro zaměstnance?

Naše síť v současné době zpracovává extrémně vysoké objemy, což v kontextu pandemie COVID-19 a souvisejících omezení znamená, že všichni naši zaměstnanci mají mimořádné pracovní vytížení. Lockdowny a uzavření prodejen způsobily nárůst e-commerce a tím i zásilek B2C v naší síti. Ty v současné době tvoří více než deset procent objemů společnosti DACHSER v Evropě a tento podíl prudce roste. Ale B2C je komplexní služba s velmi specifickými požadavky, zejména pokud jde o doručení.

Abychom si i nadále udrželi vysoký standard kvality, musíme zlepšit transparentnost plánování našich logistických služeb. Začíná to tím, že nám naši zákazníci dávají předem dostatek informací o zásilkách; další prioritou je zlepšení kvality našich dat. Například musíme z údajů v objednávce vědět, zda je zásilka určena pro trh B2B nebo B2C, aby mohla být dodávána efektivně a způsobem, který splňuje očekávání zákazníka i příjemce.

V roce 2020 jsme uvedli na trh naše standardizované produktové řady „targo on-site“ pro zásilky B2C v celé Evropě. Je to jednoznačná konkurenční výhoda, kterou můžeme nabídnout našim zákazníkům. Položili jsme základy pro větší transparentnost plánování a nyní je na nás, abychom vytrvale informovali o těchto produktech a zvyšovali jejich využití.

Děkujeme za rozhovor.

Kontakt Lenka Demlova