Chemická logistika v náročných časech

Chemická logistika v náročných časech. Rozhovor s Michaelem Kriegelem.

Chemická logistika čelí výzvám v podobě měnících se dodavatelských řetězců, digitalizace a rostoucích požadavků na udržitelnost. Jedná se o výzvy, které pandemie urychlila a díky nimž se stává stabilní logistická síť klíčovým faktorem úspěchu. V tomto rozhovoru se Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem Logistics, podívá na příčiny a důsledky současných globálních problémů dodavatelských řetězců pro chemický průmysl.

Pane Kriegele, jak se v posledních letech vyvíjela chemická logistika?

Segment sběrné služby, který se zabývá balíkovými a paletovými zásilkami, se z našeho pohledu vyvíjel velmi dobře. To můžeme konkrétně změřit podle neustále rostoucího počtu zásilek. V roce 2021 přepravil DACHSERr přibližně čtyři milióny zásilek, které obsahovaly chemické produkty, z nichž 1,25 milionu obsahovalo nebezpečné zboží.

Tento vývoj odráží situaci v oblasti chemického průmyslu, který je znám jako jedno z nejúspěšnějších a nejkonkurenceschopnějších odvětví vůbec.

Navzdory tomuto pozitivnímu trendu byl chemický průmysl v posledních dvou letech vystaven značnému tlaku v důsledku narušení dodavatelských řetězců, nedostatku materiálů a omezených kapacit. Nyní jde o to, aby se pomocí prediktivního plánování podařilo tyto potíže zvládnout tak, aby globální dodavatelské řetězce v chemickém průmyslu fungovaly bez přerušení.

Pozorujete, že chemické společnosti restrukturalizují své dodavatelské řetězce? A pokud ano, jak to obecně ovlivňuje vztahy mezi odesílateli a jejich logistickými partnery?

Společnosti se v současné době nachází v krizovém režimu. Zaměřují se výhradně na pořizování kapacit za přijatelné ceny a spolupracují se svými logistickými partnery na hledání řešení pro zachování svých dodavatelských řetězců. Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu však začnou ve svých dodavatelských řetězcích provádět strukturální změny. Loni v létě jsme provedli interní průzkum, který ukázal, že 70 % dotázaných zákazníků uvažuje o regionalizaci svých dodavatelských řetězců.

Obecně zaznamenáváme, že první chemické společnosti přesouvají výrobu do regionu se svými největšími prodejními trhy. To však bude nějakou dobu trvat a v žádném případě to neznamená předzvěst konce globalizace. Přemístění nebo úplná regionalizace dodavatelského řetězce by nebyly optimální, mohly by být dokonce i riskantní.

Nicméně zde se jedná o víc než jen o regionalismus. Zajištění stability logistických sítí a nepřerušených dodavatelských řetězců vyžaduje logistické sítě s flexibilními strukturami. Naší prací coby poskytovatele logistických služeb je reagovat nabídkou alternativních řešení a zároveň rozšiřovat vlastní přepravní kapacity např. prostřednictvím charterové letecké přepravy.

V roce 2021 se na mnoha místech vyskytly překážky v dodávkách, často v důsledku přerušení dodavatelských řetězců. Chemické produkty tím byly a stále jsou zasaženy. Jak společnost DACHSER pomáhá svým zákazníkům udržet dodavatelské řetězce v dobré kondici?

Naší reakcí na tuto situaci je být spolehlivým partnerem a poskytovatelem řešení. Tím můžeme být jedině díky naší robustní a vyvážené přepravní síti – takové, která zůstává efektivní a kontrolovatelná i ve stresových podmínkách způsobených pandemií a dokáže aktivovat potřebné přepravní kapacity.

Interview with: Michael Kriegel

Department Head DACHSER Chem Logistics

Přeprava velkého množství chemikálií z místa A do místa B je základní součástí logistiky. Jaké jsou možnosti k tomu učinit přepravu společnosti DACHSER udržitelnější?

DACHSER v současné době významně investuje do výzkumu a vývoje a již v některých centrech měst používá elektrická užitková vozidla. Na trhu však stále existuje jen málo  bezemisních nákladních vozidel s vysokou nosností, která jsou potřebná pro přepravy sběrných zásilek chemického zboží zejména na dálkových trasách.

Hlavní pákou, kterou máme k tomu, aby chemická logistika byla šetrnější ke klimatu, tak stále je především optimalizace přepravních kapacit. Koneckonců pro klima není nic horšího než jízda naprázdno.

Kromě toho v současné době měníme náš vozový park na mega návěsy.  Ty jsou stejně dlouhé a široké jako běžné návěsy, ale nabízejí vyšší nosnost, a tak lepší spotřebu paliva na jednu zásilku, zejména na dlouhých trasách.

Jako poskytovatel logistických služeb nabízí společnost DACHSER skladování chemikálií. To znamená, že sklady musí splňovat zvláštní požadavky, které sebou nesou i vysokou energetickou náročnost. Jaký je zde přístup společnosti DACHSER v době, kdy se udržitelnost stává stále větší prioritou?

Se skladováním máme dlouholeté zkušenosti, a to i v energeticky náročných odvětvích a navíc – protože  máme i vlastní stavební oddělení – disponujeme odbornými znalostmi z oblasti  se projektování přístaveb a nových konstrukcí, které jsou energeticky efektivní.

Současně realizujeme různé projekty v oblasti udržitelnosti včetně jednoho, který zahrnuje přechod na manipulační vozíky využívající úspornou technologii lithium-iontových baterií a dalšího pro používání energeticky úspornějšího LED osvětlení.

Společnost DACHSER také nakupuje od začátku roku 2022 elektřinu vyrobenou pouze z obnovitelných zdrojů. Rozšiřujeme i vlastní výrobu energie z obnovitelných zdrojů, pro kterou investujeme do rozšíření a doplnění nových fotovoltaických systémů na střechách našich logistických zařízení a kancelářských budov v Evropě.

Jaká budou nejdůležitější témata v chemické logistice v příštích několika letech?

Kromě témat, kterých jsme se již dotkli – digitalizace, udržitelnosti a nedostatku řidičů – bude naším důležitým tématem odolnost dodavatelských řetězců a tomu odpovídající způsob uvažování v rámci sítě. Současné překážky dávají mnoha společnostem signál k probuzení. Pokud by rádi ochránili své dodavatelské řetězce před možnými nebezpečími, chtějí a musí své společnosti nastavit tak, aby byly odolnější. Bezpečnost a odolnost IT budou patřit mezi hlavní priority, protože bezpečná data a jejich výměna jsou tím, co fyzicky udržuje dodavatelský řetězec v chodu.

Velmi děkujeme za zajímavý rozhovor.

Kontakt Lenka Demlova