zpět
Novinky Tiskové zprávy

DACHSER Chem Logistics slaví 10 let na českém trhu

Mezinárodní logistický provider DACHSER uvedl před deseti lety na český trh řešení DACHSER Chem Logistics. To kombinuje DACHSER know-how v oblasti evropské sběrné služby se specifickými potřebami chemického průmyslu. Dnes je chemická logistika nedílnou součástí služeb společnosti DACHSER Czech Republic. Ta jen za loňský rok přepravila téměř 89 tisíc zásilek s chemickými výrobky o celkové váze 32 800 tun.

DACHSER Chem Logistics slaví 10 let na českém trhu

Chemický průmysl je jedním z nejúspěšnějších a nejvíce konkurenceschopným průmyslovým odvětvím a doslova zásobuje všechny ostatní sektory klíčovými meziprodukty, finálními produkty i řešeními. Navzdory turbulentní globální ekonomice i v posledních letech vykazuje stálý růst. „Růst tohoto odvětví je nejvíce poháněn pokračujícími inovacemi a diverzifikací materiálů a komponentů ve výrobním a stavebním sektoru stejně jako v oblasti spotřebního zboží,” říká  Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem Logistics. Logistika pro tyto sektory pak může představovat rozhodující přidanou hodnotu.

Historie specifického řešení DACHSER Chem Logistics pro globální zákazníky z chemického, ale i kosmetického průmyslu spadá do roku 2007, na český trh bylo uvedeno v roce 2011. DACHSER Chem Logistics kombinuje přepravní a skladovací služby s velmi specifickými odbornými znalostmi chemické logistiky. Díky své globální sítí pozemních, leteckých a námořních přeprav, standardizovaným procesům a podpoře inteligentních informačních technologií dokáže DACHSER poskytovat spolehlivé přepravní časy i potřebné kapacity. Interní standardy kvality a bezpečnosti pak splňují a dalece přesahují zákonné požadavky.  

„Nebezpečné zboží je u DACHSERU v dobrých rukou, bezpečnost je naší hlavní prioritou,“ vysvětluje Ing. Petr Chalupný, Project Manager DACHSER Chem Logistics, a dodává, „základem efektivity evropské i globální sítě společnosti DACHSER jsou pak jednotné standardy a IT.“ Klíčovou roli hrají integrované systémy po řízení přeprav a správu skladů: EDI centrum jako centrální komunikační platforma, internetový portál eLogistics a nástroj pro řízení událostí v rámci dodavatelského řetězce ActiveReport. Zabezpečení dat pro tyto systémy je  certifikované podle ISO 27001.

Bezpečnost především

Správné zacházení s nebezpečným zbožím vyžaduje vysoce kvalifikované specialisty napříč celým logistickým řetězcem. DACHSER zavedl pro obchodní oblasti Road Logistics a Air & Sea Logistics jednotná interní nařízení s definovanými procesy pro přepravy a hodnocení rizik a investuje v této oblasti do vzdělávání svých zaměstnanců. Společnost má více než 255 regionálních bezpečnostních poradců pro nebezpečné zboží po celém světě, kteří každý rok provádějí pravidelné interní a externí školení pro více než 12 700 zaměstnanců.

Skutečnost, že DACHSER věnuje bezpečnosti zvýšenou pozornost, prověřily i nezávislé zdroje. Celkem 24 poboček společnosti DACHSER po celém světě získalo kladné hodnocení SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability). „DACHSER v České republice jako partner chemického průmyslu je navíc držitelem certifikátu  Responsible Care – odpovědné chování v chemii, které uděluje Svaz chemického průmyslu České republiky,“ uvádí Ing. Jan Polter, MBA, obchodní ředitel DACHSER Czech Republic.

Také rostoucí ukazatele svědčí o tom, že je řešení u zákazníků úspěšné a získává pozitivní zpětnou vazbu z celosvětových trhů: v roce 2020 DACHSER odbavil přibližně 4 miliony zásilek s chemickým zbožím o celkové hmotnosti 3,4 milionů tun, a to včetně 1,25 milionů zásilek s nebezpečným zbožím o váze 457 000 tun. DACHSER v České republice za loňský rok odbavil téměř 89 000 zásilek s chemickým zbožím vážících celkem 32 800 tun.

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova