Dokonale monitorované dálkové přepravy

Od začátku roku vybavil DACHSER 8 500 výměnných nástaveb, které používá pro přepravu zboží na dlouhé vzdálenosti mezi svými evropskými pobočkami, inteligentními sledovacími zařízeními. Jednotlivé výměnné nástavby lze tedy sledovat v reálném čase a pomocí internetu věcí přesně kalkulovat časy příjezdu. Nyní DACHSER spustil i centrální platformu pro vizualizaci a analýzu všech těchto údajů o poloze přepravních jednotek – včetně údajů z návěsů a tahačů – a „páruje“ je s údaji o zásilkách ve svém systému řízení přepravy (TMS). Z této inovace, která přispívá k větší transparentnosti dodavatelského řetězce, těží především zákazníci společnosti DACHSER.

DACHSER vybavil 8 500 výměnných nástaveb inteligentními sledovacími zařízeními

Na vývoji inovativních inteligentních sledovacích zařízení (Smart Tracking Devices – STD) pro použití ve výměnných nástavbách DACHSER spolupracoval s Deutsche Telekom a dalšími technologickými společnostmi. Tato zařízení se skládají z energeticky úsporných modulů podporovaných solárními články, moderní satelitní technologie pro určování polohy (GPS, Galileo) a bezdrátových modulů založených na nových sítích 5G/LPWAN (LTE-M). Zabezpečena jsou pomocí dalších bezdrátových standardů. Jsou zkonstruována tak, aby vydržela bez údržby 12 let, tedy po celou dobu životnosti výměnné nástavby.

Centrální platforma zpracovává a zobrazuje údaje o poloze dálkových přeprav sběrné služby v reálném čase v celkem pěti telematických tabulích. Ty umožňují sledovat přepravu a zobrazovat přesnou polohu sledovaných vozidel nebo přepravních jednotek v reálném čase. Pobočkám a zákazníkům to umožňuje detailní výpočet očekávaného času příjezdu (ETA) každé přepravy, což usnadňuje plánování manipulace zásilek v překládkových terminálech a plánování přeprav na poslední míli. Kromě toho tabule vizualizují možnosti dodatečného a zpětného vytížení vozidel, což přispívá k ještě lepší spolupráci mezi DACHSER pobočkami. Tabule také poskytují informace o nadcházejících servisních termínech přepravních jednotek. Během několika příštích měsíců začne systém zobrazovat také GPS data z charterových (celovozových) přeprav, které zpravidla nejsou realizovány vlastními přepravními prostředky společnosti, a to prostřednictvím speciálně vyvinuté aplikace pro řidiče.

„Kombinací dat v reálném čase a vizualizace jsme udělali rozhodující krok vpřed ve sledování a řízení zásilek v naší síti sběrné služby,“ říká Alexander Tonn, COO Road Logistics skupiny DACHSER. „Pomůže našim zaměstnancům při plánování kapacit, zvýší optimální využití přepravních kapacit a efektivitu manipulace na překládkových terminálech. Z této inovace těží především naši zákazníci, protože nám to umožní dodávat kvalitu, kterou od DACHSERu očekávají, a to i přes stále častější nedostatek volných přepravních kapacit.“

Z DACHSER Enterprise Lab uvedeno do praxe

Dospět k nákladově efektivnímu a spolehlivému sledování výměnných nástaveb, které nejsou připojeny ke zdroji napájení nebo nákladnímu automobilu, vyžadovalo hodně práce v oblasti výzkumu a vývoje. „Společně jsme v DACHSER Enterprise Lab a Fraunhoferově Institutu IML začali zkoumat technologie LPWAN, hned jak byly dostupné,“ říká Stefan Hohm, Chief Development Officer skupiny DACHSER, a doplňuje, „spolu s Deutsche Telekom se nám pak podařilo připravit inovaci pro praktické použití a vytvořit pro naši síť sběrné služby skutečnou přidanou hodnotu.“

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova