FERCAM: Z Jižního Tyrolska do celého světa

Společnosti DACHSER a FERCAM spojuje dlouholeté partnerství. FERCAM jako rodinná společnost z Bolzana již od roku 2003 zajišťuje distribuci zásilek s průmyslovým a spotřebním zbožím z evropské sítě DACHSER v Itálii a do této sítě přivádí odpovídající zásilky z Itálie. Obě společnosti mají mnoho společného a to platí i pro jejich firemní historii.

Společnost FERCAM v Bolzanu, Jižní Tyrolsko, Itálie

Název FERCAM symbolizuje spojení mezi železnicí a kamionem. Vznikl složením prvních slabik italských slov „ferrovia“ pro železnici a „camion“ pro nákladní automobily a vyjadřuje, na čem byl založen obchodní model této italské logistické společnosti v době jejího založení v roce 1949 v jihotyrolském Bolzanu: přeprava zboží po železnici a v kamionech.

V roce 1963 převzala rodina Baumgartnerových jednu lokální přepravní společnost. Od té doby byla integrace dvou druhů dopravy (železniční a pozemní), neustálá internacionalizace a expanze podnikání středem zájmu rozvoje této stále mladé severoitalské společnosti. Po přelomu tisíciletí FERCAM vyrostl i mimo Itálii a založil pobočky například na Slovensku a v Rumunsku. V roce 2005 začala rodinná společnost působit i v oblasti letecké a námořní přepravy, čímž položila základy svého mezinárodního podnikání. V roce 2007 spustil FERCAM přepravy do Maghrebu, kde již měl vlastní pobočku, a v roce 2012 společnost otevřela novou pobočku v Tunisku. Ale FERCAM také silně rostl na svém domácím italském  trhu – rozšířil své prostory v centrále v Bolzanu a investoval do svých logistických center v Miláně, Padově, Bologni nebo poblíž Pavie.

Silné partnerství se společností DACHSER vede k založení joint venture

Společnosti FERCAM a DACHSER spolupracují v přepravních službách od roku 2003. Obě tyto rodinné společnosti spojuje kultura jasně definovaných hodnot, ve kterých je kladen velký důraz na zodpovědnost a respekt k zákazníkům, zaměstnancům a životnímu prostředí. K tomu pak patří i  potřeba  inovací a vývoj logistických řešení nejvyšší kvality.

Dlouholeté úspěšné partnerství nyní vrcholí založením joint venture. V souladu s dohodou uzavřenou mezi těmito dvěma společnostmi vyčlení FERCAM své dvě divize FERCAM Distribution (sběrná služba) a FERCAM Logistics (kontraktní logistika) s 920 zaměstnanci a tržbami v roce 2022 ve výši přibližně 400 milionů eur ze společnosti FERCAM AG a koncem tohoto roku je začlení do nové společnosti, ve které bude DACHSER vlastnit 80 procent akcií.

Od začátku roku 2024 bude toto joint venture fungovat jako nezávislá společnost pod názvem „DACHSER & FERCAM Italia S.r.l.“ a podléhat přímo Alexandru Tonnovi, COO Road Logistics společnosti DACHSER. FERCAM AG bude mít v nové společnosti 20procentní podíl.

FERCAM Transport (národní a mezinárodní pozemní a železniční přepravy), FERCAM Air & Ocean a  FERCAM Special Services (logistika specializovaná na umění a veletrhy, home delivery, stěhování a relokační služby, archivní služby a správa dokumentů) včetně všech mezinárodních dceřiných společností zůstávají ve výhradním vlastnictví FERCAM AG a nebudou součástí nového joint venture. Společnost FERCAM plánuje v budoucnu podporovat další růst a internacionalizaci těchto svých divizí, a to i v zámoří.

Také v otázce udržitelnosti existují mezi oběma společnostmi určité paralely. FERCAM – stejně jako DACHSER – zahájil v roce 2021 „Emission Free Project“ pro bezemisní doručování v centrech měst. Pokud jde o alternativní paliva, FERCAM je rovněž od roku 2020 aktivní v Jihotyrolské bioplynové společnosti.

Začleněním podnikání v oblasti sběrné služby a kontraktní logistiky do joint venture s DACHSERem nyní rodina vlastnící FERCAM podniká další krok k nastartování svého dalšího růstového potenciálu a vytvoření bezpečnosti a stability do budoucna. V historii bývalého železničního a kamionového speditéra z Jižního Tyrolska se tak otevírá nová kapitola.

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova