Hudební nástroje pod taktovkou DACHSERU

Obrovské tympány, harfa nebo kontrabasy. I to může tvořit obsah exportní zásilky. A pokud jede na koncert velký orchestr, zaplní hudební nástroje celý kamion. DACHSER Czech Republic takovou přepravu zrealizoval pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Na 80 hudebníku se vydalo z Prahy na koncert do německého Wiesbadenu a svoje nástroje svěřili do rukou zkušeného logistika.

Hudební nástroje pod taktovkou DACHSERU
Hudební nástroje pod taktovkou DACHSERU

Symfonický orchestr Českého rozhlasu je jedno z nejvýznamnějších českých hudebních těles současnosti a má za sebou bohatou historii. Před dvěma lety oslavil 90. výročí založení a pravidelně hostuje na zahraničních podiích v celé Evropě a v Japonsku. Letos na podzim vystoupil i v rámci kulturního festivalu Rheingau Sommer v německém Wiesbadenu. Symfonický orchestr si ve svém plném obsazení pro německé příznivce připravil atraktivní hudební program. Ve slavnostní kapli wiesbadenského lázeňského domu zazněla v podání českých hudebníků pod taktovkou estonského dirigenta Arwa Wolmera symfonická báseň Antonína Dvořáka Zlatý Kolovrat, Koncert pro violoncello a orchestr a moll, op. 129 od Roberta Schumanna a světoznámá Dvořákova Symfonie č. 9 e moll, op. 95, zvaná „Z Nového světa.“

Aby se koncertním sálem mohly rozeznít tóny přes více než sto let starých děl klasické hudby, bylo zapotřebí dopravit do 550 km vzdáleného Wiesbadenu kromě těch nejlepších českých muzikantů také přes osmdesát hudebních nástrojů. Na cestu z Prahy se tak měly vydat flétny, trubky, lesní rohy, ale i velké kontrabasy, tympány či harfa.

Důkladná příprava

DACHSER přípravu takové speciální přepravy nepodcenil a vše pečlivě se svým dopravcem naplánoval. Není se co divit, vždyť hudební nástroje pocházely z celého světa a byly mezi nimi i skutečné rarity, některé dokonce až ze 16. století. Hodnota takových vzácných kousků dosahovala až milion korun za jeden hudební nástroj. Do Německa tak mířily japonské flétny nebo trubky a trombóny z USA, v zásilce byla například i řada houslí ze začátku 19. století z rukou věhlasných českých mistrů houslařů, například z dílen rodu Špidlenů, Pilařů, od Juliuse Hubičky nebo Alexandra Švýcarského. „Takové speciální přepravy se bez důkladného plánování nemohou obejít,“ říká Ing. Jan Polter, MBA, obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic, a dodává, „jakákoliv chyba při manipulaci či přepravě by v tomto případě mohla způsobit nevyčíslitelné kulturní škody.“
Každý nástroj měl svůj vlastní bezpečný obal, který byl evidován a označen, zvlášť byl zabalen například i každý smyčec. Hudební nástroje ve svých schránkách, nejčastěji ve skořepinovém přepravním obalu, byly pečlivě uloženy do přepravních obalů – tzv. flight casů, které mají vnitřní přepážky a polstrování a kde se nástroje zafixovaly pomocí fixačních prvků. Každý takový uzamykatelný obal měl svoje striktní pokyny pro manipulaci, kterými byl označen. Například kontrabasy musejí být vždy uloženy vertikálně, stejně tak i harfa, horny a další dechové nástroje se i přes fixaci nikdy nesmějí klopit.

Zásilka obsahovala 51 beden s hudebními nástroji a příslušenstvím jako jsou třeba vzácné smyčce ke strunným nástrojům, speciální židle k harfě či tympánům, notový materiál nebo koncertní oblečení a obuv pro umělce.

Protože se jedná o citlivé a vzácné nástroje, přepravu DACHSER realizoval ve spolupráci se svým spolehlivým dopravcem v klimatizovaném návěsu tak, aby byla zaručena stabilní teplota v rozmezí 21 – 25°C. Nakládka proběhla přímo na největší české pobočce společnosti DACHSER v Kladně. Ing. Jan Pihar, General Manager pobočky DACHSER Kladno, k tomu uvádí: „Byli jsme si vědomi toho, o jak drahocenné věci se jedná, a zacházeli jsme s nimi doslova jako v rukavičkách. Kromě striktních pokynů pro manipulaci jsme museli dodržet i předem daný plán nakládky do návěsu.“ Nejprve se nakládaly kontrabasy, pak tympány, nejlehčí violoncellové přepravní boxy se mohly naložit až jako poslední.

Harfa v bezpečném obalu
Harfa v bezpečném obalu

Tóny světových klasiků rozezněly koncertní prostor

Návěs dorazil na místo konání koncertu do Wiesbadenu nedaleko Frankfurtu nad Mohanem on-time, v dostatečném časovém předstihu před začátkem akce. Potom, zatímco tóny světových klasiků rozeznívaly koncertní prostor, čekal návěs na svoji zpáteční misi. Nástroje totiž musely být v noci ihned po koncertu opět bezpečně uloženy do svých schránek a přepraveny zpět do Kladna. I proto byl návěs plně osvětlený, aby se i na svoji zpáteční cestu všechny hudební nástroje v pořádku a bezpečně naložily a zabezpečily.

„I když takové projekty, jako byla logistika hudebních nástrojů celého velkého orchestru, nejsou naším každodenním byznysem, díky důkladné přípravě a pečlivé a odpovědné práci všech zúčastněných, všechno běželo jako po másle,“ shrnuje Jan Polter projekt realizovaný pro Český rozhlas. „Společnost DACHSER realizovala přepravu našich nástrojů zcela profesionálně a přesně podle našich očekávání. V příštím roce nás čekají další zájezdy do okolních zemí a já bych si moc přál, abychom se mohli spolehnout opět na DACHSER,“ uvádí MgA. Jakub Čížek, ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

DACHSER Czech Republic s Český rozhlasem spolupracuje už od roku 2015. Pro projekt Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu, který se věnuje lidem se zrakovým hendikepem, zajišťuje skladování propagačních předmětů a vybavení pro realizaci nadačních akcí. Kromě toho podporuje DACHSER Czech Republic tento veřejně prospěšný projekt i v rámci svých dobrovolnických aktivit. Zaměstnanci společnosti pomáhají při stavbě Kavárny Potmě, která nabízí vidícím lidem u dobré kávy poznat, s jakými překážkami se potýkají lidé se zrakovým hendikepem. Tým sportovců z DACHSERU se zase pravidelně účastní tradičního charitativního Nočního běhu pro Světlušku.

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás