zpět
Informace z trhu Novinky

Informační bezpečnost ve společnosti DACHSER

Nedostatečně chráněná data představují značný rizikový faktor, který ohrožuje i samotnou existenci společnosti, neboť se může stát cílem stále častějších kybernetických útoků. V logistice, která je v mnoha ohledech závislá na fungujícím IT, jsou v současnosti spolehlivé a bezpečné dodavatelské řetězce důležitější než kdy jindy. Ochrana a důvěrné nakládání s vašimi daty je proto pro DACHSER nejvyšší prioritou.

V současné době probíhá stále více cílených a stále profesionálnějších hackerských útoků pomocí tzv. ransomwarových útoků. Hackeři pronikají do firemních IT systémů přes bezpečnostní mezery, šifrují důležitá data, jako jsou informace o zaměstnancích nebo finanční data, hrozí zveřejněním citlivého obsahu a požadují výkupné za poskytnutý klíč. Kromě výkupného je po takovém útoku nutné vynaložit vysoké náklady do obnovy IT systémů. Čím větší význam má digitální část společnosti, tím větší je hrozba.

Logistika je odvětví, které je obzvláště závislé na fungujícím IT: Vysoce komplexní a vysoce optimalizované hodnotové řetězce mohou v digitalizovaném světě fungovat pouze tehdy, pokud jsou odpovídající informace zpracovávány nepřetržitě, správně, důvěrně a v souladu s právními požadavky pro tok zboží. To je důvod, proč význam informační bezpečnosti v logistice v posledních letech enormně vzrostl.

DACHSER si je toho vědom, a proto nabízí vysokou úroveň zabezpečení informací, což je také hlavní úkol nového oddělení IT & Development. Kromě toho byl DACHSER jedním z prvních poskytovatelů logistických služeb, který byl certifikován podle ISO / IEC 27001, předního mezinárodního standardu pro systémy řízení bezpečnosti informací (ISMS), a tedy nejdůležitější certifikaci kybernetické bezpečnosti.

Kromě toho DACHSER přijímá organizační, technická a strukturální opatření k ochraně zákaznických dat, pravidelně investuje do zabezpečení svých vlastních systémů a provádí každoroční audity s cílem udržení vysoké úrovně zabezpečení a obnovy certifikátů. Organizační aspekty zahrnují předpisy o důvěrnosti vůči třetím stranám, pokyny pro uživatele IT, bezpečné připojení mobilních pracovních stanic, implementaci zákona o bezpečnosti IT a GDPR nebo komplexní organizaci mimořádných událostí mezi IT a provozem. Technická opatření zahrnují mimo jiné: antivirovou ochranu, ochranu proti spamu, zabezpečení proti selhání, nouzové plánování a pravidelné zálohování všech důležitých obchodních dat. Nejmodernější provoz nezávislých paralelních datových center, vysoká úroveň zabezpečení poboček nebo nouzové napájecí systémy pro napájení decentralizovaného IT patří mezi strukturální opatření, která DACHSER zavádí k zajištění vysoké úrovně informační bezpečnosti.

Zákaznická data jsou u společnosti DACHSER chráněna zejména šifrovaným přenosem na všech přístupových cestách a podléhají autorizačnímu konceptu na ochranu proti neoprávněnému prohlížení nebo manipulaci.

Těmito komplexními opatřeními předcházíme ekonomickým škodám, chráníme sebe i naše zákazníky před narušením systému i před útoky hackerů a nabízíme bezpečné a důvěryhodné nakládání s vašimi daty v celém přepravním řetězci.

Kontakt Lenka Demlova