Jak @ILO funguje: Identifikuje, lokalizuje, měří a vizualizuje

V terminálu @ILO jsou zásilky identifikovány, lokalizovány, měřeny a zaznamenávány v systému pro řízení přeprav (TMS) plně automaticky při vstupu a výstupu, stejně jako během pobytu ve skladu. To eliminuje ruční skenování čárových kódů a dodatečné označování zásilek.

@ILO: Identifikuje, lokalizuje, měří a vizualizuje

Technologický základ tohoto systému tvoří dvourozměrné datové maticové kódy na horní straně každého obalu, které slouží jako identifikátory, spolu s několika stovkami optických snímacích jednotek umístěných na stropě haly, jež zachycují celé podlaží.

To umožňuje lokalizovat s přesností na metry všechny zásilky v tranzitních terminálech, které mají často velikost fotbalového hřiště, a to bez jakéhokoli časového prodlení. Zaměstnanci mohou v reálném čase sledovat polohu zásilek a polohu pozemních dopravníků, přičemž tyto informace se vizuálně zobrazují na webových stránkách, v aplikacích nebo na mobilních displejích spolu s pokyny pro interní přepravu. To výrazně zlepšuje transparentnost ve skladu a zrychluje procesy vyhledávání a nakládku.

Zefektivnění procesů v manipulačním skladu

Jednou z nových funkcí je automatické propojení pozemních dopravníků a jednotlivých zásilek. Systém @ILO detekuje, kdy pozemní dopravník zvedne paletu, a v reálném čase přenáší informace o každé zásilce na displeje zaměstnanců. Kromě zkrácení doby procesu to pomáhá zefektivnit pracovní postupy v tranzitních terminálech.

Digitální dvojče @ILO je součástí výzkumného a vývojového programu DACHSER Future Terminal. V rámci tohoto projektu plánuje rodinná logistická společnost DACHSER v následujících letech implementovat průkopnické technologie a procesy do svých tranzitních terminálů a skladů v Evropě. Cílem společnosti DACHSER je posílit svou konkurenceschopnost zaváděním inovativních řešení, která pomohou čelit výzvám a využít příležitosti související s digitalizací a udržitelným rozvojem.

Shrnutí toho, jak @ILO funguje, najdete v přiloženém souboru PDF v anglickém jazyce.

@ILO in detail PDF (0,16 MB)
DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova