zpět
Novinky Tiskové zprávy

Klíčová technologie „Zelená elektřina“ – pohled na technologie budoucnosti

O čem vlastně je zelená elektřina? A jaké benefity nabízí konkrétně logistice? Podívejte se na  dostupné technologie a to, kam směřují.

„Z laboratoře budoucnosti“ jsou prezentovány poznatky divize Corporate Research & Development, která úzce spolupracuje s nejrůznějšími odděleními a pobočkami a také s výzkumnou laboratoří DACHSER Enterprise Lab při Fraunhoferově IML institutu a dalšími výzkumnými a technologickými partnery.

Elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů je klíčem ke globální ochraně klimatu. Zelená elektřina je jediný způsob, jak zajistit, aby motory a továrny mohly běžet a zároveň produkovat prakticky nulové skleníkové plyny a vyrábět udržitelný vodík a syntetická paliva. Výzva v podobě téměř kompletní dekarbonizace celého průmyslu spočívá v zajištění adekvátních globálních dodávek cenově dostupné zelené elektřiny. Logistika a elektrická mobilita jsou jen dvě z mnoha oblastí, které budou v budoucnu potřebovat velké množství zelené elektřiny.

V Evropské unii se to, co je považováno za obnovitelnou energii, řídí směrnicí (EU) 2018/2001, známou také jako RED II. Ta říká, že nejudržitelnějšími metodami pro výrobu zelené elektrické energie jsou větrné turbíny, fotovoltaické systémy a vodní energie. RED II nepovažuje jadernou energii ze štěpení mezi obnovitelné zdroje.

Elektřina, ke které se připojíme ze zásuvky, nezná barvu. Je stejná bez ohledu na to, jak je vyrobená. Spotřebitelé však mohou výběrem svého poskytovatele a tarifu ovlivnit, jaký druh elektřiny si najde cestu do sítě. Čím více budou společnosti a domácnosti požadovat zelenou elektřinu, tím více se bude investovat do rozšíření využívání obnovitelné energie. Tento tržní mechanismus se nejčastěji uplatňuje na dvou nadnárodních trzích s elektřinou – v Evropě a v Severní Americe. Certifikáty garantující původ obnovitelné energie (Gos/RECs) dávají zákazníkům jistotu, že si kupují zelenou elektřinu, a tak i zvyšují poptávku po ní.

Výroba zelené elektřiny

Kdo by chtěl udělat pro energetický přechod víc, než jen zvýšit poptávku, může přímo nebo nepřímo investovat do založení nových zařízení pro výrobu obnovitelné energie. Existují dva způsoby, jak to udělat: za prvé prostřednictvím speciálních certifikátů vydaných poskytovateli elektřiny, kteří slibují investovat do nových elektráren, a za druhé si prostě zelenou elektřinu vyrábět sami. V tomto směru nejenže DACHSER už řadu let nakupuje GO (doklady o původu energie) pro vodní energii z Norska, ale také urychluje rozšíření fotovoltaických systémů instalovaných na svých vlastních budovách. Přičemž nejefektivnější je spotřebovávat takto vyrobenou elektřinu. Přebytečná elektřina se pak může exportovat do veřejné sítě. Tak jako tak se jedná o cenný přínos v oblasti prevence emisí skleníkových plynů a podporu zemí a regionů v přechodu na výrobu elektřiny z  obnovitelných zdrojů.

Kromě toho mají společnosti možnost se prostřednictvím takzvaných smluv o nákupu energie (Power Purchase Agreements – PPA) dlouhodobě podílet na výstavbě například větrných elektráren a takto vyráběnou zelenou elektřinu nakupovat přímo nebo prostřednictvím veřejné sítě. PPA tím umožňují podporovat rozvoj obnovitelných energií i mimo vlastní pozemky a budovy.

Otázkou zůstává, zda mohou být průmyslové regiony s vysokými energetickými nároky v budoucnu kompletně zásobovány zelenou elektřinou. Odpověď zní ano a ne. Ano, regiony jako Evropa mohou a musejí vylepšit vlastní elektrickou síť vhodnou pro přerušovanou výrobu energie, tedy především ze slunce a větru, které dodávají velké množství energie bez ohledu na poptávku po elektřině. Je to náročná a nákladná investice do infrastruktury, která je technicky proveditelná a především se dá klasifikovat jako udržitelná. A ne, Evropa bude i v budoucnu muset dokupovat energii na světových trzích. Předpokládaná poptávka je příliš vysoká na to, aby mohla být všechna zelená energie vyrobena na starém kontinentu.

Země, které jsou v současné době hlavními výrobci fosilních paliv, jako je ropa a zemní plyn, jsou nahrazovány novými dodavateli, například pouštními regiony, které přeměňují solární energii na vodíky a další syntetická paliva. Energetická politika a energetické trhy budou muset brzy rozhodovat o tom, kolik takového paliva bude zapotřebí a jaké země jsou těmi nejvhodnějšími výrobci. Čím dříve budou definovány středně-a dlouhodobé podmínky, tím dříve budou moci investoři investovat do rozvoje obnovitelných zdrojů energie a tím dříve budeme moci jednou pro vždy zastavit klimatické změny. Cenově dostupná zelená elektřina se tak stává klíčovou technologií 21. století.

Kontakt Tereza Valentova