Magický chatbot – pohled na technologie budoucnosti

Díky technologii ChatGPT dosáhlo zpracování přirozeného jazyka nebývalé úrovně kvality a otevřelo tak zcela nové možnosti v komunikaci mezi lidmi a stroji. Podívejme se tedy na tuto technologii zblízka.

Rubrika "Z laboratoře budoucnosti" představuje poznatky divize Corporate Research & Development společnosti DACHSER, která úzce spolupracuje s různými odděleními a pobočkami, stejně jako s výzkumnou laboratoří DACHSER Enterprise Lab při Fraunhoferově institutu IML a s dalšími partnery z oblasti výzkumu a technologií.
Rubrika "Z laboratoře budoucnosti" představuje poznatky divize Corporate Research & Development společnosti DACHSER, která úzce spolupracuje s různými odděleními a pobočkami, stejně jako s výzkumnou laboratoří DACHSER Enterprise Lab při Fraunhoferově institutu IML a s dalšími partnery z oblasti výzkumu a technologií.

GPT-3, ChatGPT a OpenAI jsou v současné době trendy v on-line prostředí. Nejnovější verze ChatGPT, chatbota vytvořeného americkou společností OpenAI ze San Francisca, vyvolává mediální rozruch, protože svou novou testovací verzí zaujala uživatele z nejrůznějších oblastí. Tento technologický milník v oblasti rozpoznávání textu na bázi umělé inteligence by také mohl otevřít nové příležitosti i pro logistiku.

Jak název napovídá, chatbot je kombinací slov "chat" a "robot": textový nebo zvukový dialogový systém, který umožňuje komunikaci mezi lidmi a stroji v reálném čase na základě přirozeného jazyka. Jednoduché chatboty vyhledávají buď na webu nebo v definované množině dat na základě klíčových slov zadaných uživatelem. Poté pomocí naprogramovaného rozhodovacího stromu vyberou z databáze možných odpovědí předem definované texty nebo textové moduly, aby je mohly poskytnout jako odpovědi. Webové stránky často obsahují tento druh základního chatbota jako způsob, jak poskytnout rychlou a snadnou pomoc uživateli.

Chytřejší chatboti používají zpracování přirozeného jazyka (NLP) k určení kontextu pro zcela novou psanou nebo mluvenou větu. Cílem je najít vhodné odpovědi například na základě znalostní databáze. NLP je založeno na umělé inteligenci (AI) a algoritmech strojového učení. Kvalita výsledků takových inteligentních chatbotů má zatím omezené praktické využití. Jak ukázaly testy ve společnosti DACHSER, dostupné algoritmy od známých poskytovatelů cloudových služeb správně rozpoznaly kontext přinejlepším u 60 až 80 procent vstupů.

Algoritmus umělé inteligence GPT-3

Společnost OpenAI nyní díky svému softwaru ChatGPT dosáhla nové dimenze rozpoznávání kontextu. Zkratka GPT znamená "generative pre-trained transformer" a označuje speciální nový typ modelu NLP, který společnost vyvinula v roce 2018. Nyní vydala GPT-3, třetí verzi modelu NLP, který je základem úspěchu ChatGPT. Společnost se mezitím odklonila od svého původního přístupu založeného na otevřeném zdrojovém kódu a zaujala komerčnější přístup.

Na rozdíl od předchozích chatbotů je ChatGPT schopen vést přirozeně znějící konverzace obohacené o množství faktických informací v průběhu mnoha kol zadávání textu. To potvrdily četné studie i počáteční testy společnosti DACHSER. ChatGPT je založen na modelu hlubokého učení a rozsáhlém souboru trénovacích dat a je schopen zpracovávat nejrůznější dotazy v širokém spektru oborů. Jeho odpovědi jsou svým vzorem a strukturou podobné lidské řeči. Nemůže však (zatím) nahradit nezávislé lidské myšlení a kritické zkoumání obsahu a kontextu. Také v případě matematických dovedností a některých logických úloh má ChatGPT před sebou ještě dlouhou cestu.

V sémantice tomu tak ale není: každá odpověď chatbota je vždy sestavena slovo po slově na základě výpočtu pravděpodobnosti pro další slovo. ChatGPT navíc dokáže generovat nebo opravovat softwarový kód. Ani psaní zpráv, básní, souhrnů nebo analýz trhu v různých jazycích není pro algoritmus ChatGPT v podstatě žádnou výzvou.

Chatboti s podobnou úrovní rozpoznávání kontextu jako ChatGPT budou mít dopad i na logistiku a IT. Automatizace komunikace se stroji, systémy a vozidly, stejně jako se zákazníky, partnery a zaměstnanci, by mohla této technologii poskytnout nebývalý dosah v každodenním provozu.

Kromě velmi rozsáhlého souboru trénovacích dat je zvláštním rysem GPT-3 způsob, jakým byl trénován základní model umělé inteligence. V případě ChatGPT byly kombinovány formy učení „učení s učitelem“ a „zpětnovazební učení“ a do procesu učení byli zapojeni sami lidé (aktivní učení). Zjednodušeně řečeno, lidé sloužili jako trenéři a během procesu učení s učitelem převzali roli tazatele i respondenta. Ve fázích zpětnovazebního učení školitelé vymysleli metodu hodnocení kvality odpovědí chatbota podle již proběhlé konverzace. Na základě těchto hodnocení vytvořili modely odměn, které pak byly začleněny do dalších iterací tréninku.

ChatGPT obsahuje také mechanismus založený na pravidlech, jehož cílem je v co největší míře zabránit nevhodným reakcím. Absence této možnosti byla dříve hlavní kritikou předchůdce GPT-3 a srovnatelných modelů. Nicméně i ChatGPT má stále problémy spolehlivě vyloučit plagiátorství, fake news a diskriminační či sexistické postoje.

Chatbot je jako textový pomocník na velkém vzestupu – je však také kontroverzní.
Chatbot je jako textový pomocník na velkém vzestupu – je však také kontroverzní.

Automatizace komunikace

Generativní umělá inteligence má kromě textu a softwarového kódu uplatnění i v jiných oblastech, například může generovat obrázky, videa nebo hudbu. Chatboti s podobnou úrovní rozpoznávání kontextu jako ChatGPT budou mít dopad i na logistiku a IT. Automatizace komunikace se stroji, systémy a vozidly, stejně jako se zákazníky, partnery a zaměstnanci, by mohla této technologii poskytnout nebývalý dosah v každodenním provozu.

Jedno je však jisté již nyní: ChatGPT je spolu se svou základní technologií GPT-3 jedním z nejsledovanějších technologických témat letošního roku. Nevyřeší všechny úkoly a problémy, ale ChatGPT má potenciál generovat nové inovativní procesy, produkty a obchodní modely. Sami si ji můžete vyzkoušet na adrese https://chat.openai.com.

Autor: Andre Kranke, Head of Corporate Research & Development

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova