zpět
Informace z trhu

Německo zavedlo uhlíkovou daň

Nový zákon o obchodování s emisemi pohonných hmot (BEHG) vstoupil v Německu v platnost 1. ledna 2021. Společně s novým národním systémem obchodování s emisemi (nEHS) jsou hlavními složkami balíčku opatření na ochranu klimatu německé spolkové vlády. Nový zákon sebou přináší zvýšení cen emisí oxidu uhličitého (CO2) vypuštěného do ovzduší nad rámec systému obchodování s emisemi v EU s cílem dosáhnout změn v chování spotřebitelů, které povedou ke snížení emisí skleníkových plynů.

Benzín, nafta, topný olej a plyn jsou od nového roku zdaněny poplatkem za CO2 a tyto náklady jsou přeneseny na spotřebitele. Od 1. ledna 2021 činí dopad na náklady za litr nafty 0,07 EUR (netto) a v příštích letech se bude nadále zvyšovat. To sebou přináší i zvýšené náklady pro společnost DACHSER. Přesto se budeme snažit pomocí inteligentní logistiky udržet náklady našich zákazníků na co nejnižší úrovni.

Kontakt Lenka Demlova