Průmyslová řešení: Zákazníci oceňují naši spolehlivost a kvalitu

Petr Chalupný

Petr Chalupný pracuje ve společnosti DACHSER Czech Republic již jedenáctým rokem a zastává pozice Project Manager DACHSER Chem Logistics a Project Manager DACHSER DIY Logistics. Pro logistiku chemického zboží a výrobků pro segment pro kutily a zahrádkáře označovaný jako DIY (z anglického Do-It-Yourself) nabízí DACHSER jedinečná řešení přímo na míru. S Petrem Chalupným jsme si povídali o tom, jaká jsou specifika těchto řešení a jak se jim v současné době daří.

Jaká byla Vaše cesta k logistice, konkrétně logistice pro segment DIY a výrobky z chemického průmyslu?

Cesta to byla docela přímočará. Od roku 1995 jsem působil v petrochemickém průmyslu a logistika pro toto specifické odvětví mi vždy přišla zajímavá. Proto byl odtud už jenom krůček k přepravám chemického zboží ve společnosti DACHSER, kam jsem nastoupil na pozici projektového manažera pro chemickou logistiku v roce 2011. Tato moje cesta je pevně spjatá s profesním vzděláváním. Jsem držitelem certifikátu ministerstva dopravy pro bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí. Také jsem absolvoval interní školení DACHSER Academy – Coaching of the Dangerous Goods Safety Advisors a každý rok se účastním dalších interních či externích, zákonem daných kurzů k přepravě nebezpečných věcí. Kromě toho jsem od roku 2014 zodpovědný i za další specifický segment – DIY – pro které má DACHSER speciální řešení DACHSER DIY Logistics. I v tomto oboru jsem absolvoval řadu interních školení.

Jak se od sebe liší logistika chemického zboží a logistika pro segment DIY? Pozorujete v posledních letech nějaké výrazné trendy v logistice těchto segmentů?

Obě řešení mají svá specifika, tak jako jsou rozdílné výrobky a jejich prodejní kanály. Chemické výrobky často spadají do kategorie nebezpečných věcí dle dohody ADR a mají striktně daná pravidla pro manipulaci a přepravu. DIY segment je zase výjimečný rozmanitostí výrobků od rozměrných stavebních prvků až po sezónní zboží, třeba na grilování. Někdy dochází k prolnutí těchto segmentů, protože například barvy nebo přípravky na ochranu rostlin spadají do logistiky chemického zboží, ale protože je naši zákazníci dodávají i do DIY marketů, využívají i naše řešení DACHSER DIY Logistics.

A co se týče trendů, lze říci, že pozorujeme zvýšenou poptávku po odolnosti a robustnosti dodavatelských řetězců, zejména v chemickém průmyslu. V segmentu DIY jsme za poslední dva roky zaznamenali díky pandemii COVID-19 obrovský nárůst objemu zakázek, u nás v České republice stejně jako v celé síti DACHSER jsme pozorovali meziroční růst o 30 %. Vzhledem k aktuální situaci ve světě se však dá předpokládat, že v tomto segmentu může v budoucnu dojít ke stagnaci nebo poklesu.

Co zákazníci na průmyslových řešeních společnosti DACHSER podle Vás nejvíce oceňují?

Zákazníci především oceňují atributy, které se vztahují k celé naší společnosti – spolehlivost, kvalitu, jednotné informační systémy a procesy v celé síti. Pokud se dotknu jednotlivých řešení, pak pro DACHSER DIY Logistics je to celý DACHSER DIY Logistics Pipeline, kdy můžeme pro zákazníky zajistit tok jejich zboží od nákupu v zámoří, přes skladování, služby s přidanou hodnotou, in store logistics až po distribuci ke koncovým zákazníkům.

V DACHSER Chem Logistics jsou to pak bezpečnostní poradci pro zacházení s nebezpečným zbožím pro každou pobočku, kteří dokáží poradit, pokud si zákazník není při odesílání nebezpečných věcí něčím jistý, to se může týkat např. příslušné dokumentace, balení a dalších specifik. Díky našim odborným znalostem, standardům kvality a bezpečnosti a také vysoce efektivní kontrole přepravy s podporou IT systémů, jsme našim zákazníkům nepostradatelným partnerem při zajišťování jejich logistiky.

Děkujeme za rozhovor.

Interview with: Petr Chalupný

Project Manager DACHSER Chem Logistics a Project Manager DACHSER DIY Logistics

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova