zpět
Novinky

Směrem k udržitelné společnosti: stále více nestátních neziskových organizací se angažuje po celém světě

V éře globalizace hrají stále důležitější roli mezinárodní nevládní organizace a nestátní neziskové organizace (NGO). Partnerství společnosti DACHSER s organizací terre des hommes podporující děti ukazuje, jak může společnost dlouhodobě podporovat nevládní neziskové projekty.

Foto: Kathrin Harms, terre des hommes
Foto: Kathrin Harms, terre des hommes

Ochrana životního prostředí, lidská práva, společné rozvojové projekty, migrace, boj proti diskriminaci: význam mezinárodních nevládních nebo nestátních neziskových organizací pro společnost je obrovský. Nezávisle na státech a vládách se zasazují o sociální, společensko-politická nebo environmentální témata.  V době koronavirové krize je jejich práce mimořádně naléhavá, protože humanitární pomoc v rozvojových zemích je nyní důležitější než kdy dříve. To je pro mnoho takových organizací velká výzva, protože jejich práci často znesnadňují zákaz cestování, obtížné pracovní podmínky a hygienická opatření. Navíc mnoho z těch, kteří obvykle finančně přispívají, je dnes méně ochotných tak učinit. Na této pomoci jsou však nestátní neziskové organizace závislé, protože kromě členských příspěvků je jejich hlavním zdrojem financování dárcovství. Proto je pro posílení důvěry dárců nesmírně důležitá transparentnost organizace, co se týče toku finančních prostředků a toho, na co jsou finance použity. Mnoho nevládních organizací informuje své dárce pravidelně prostřednictvím tiskových zpráv, zpravodajů nebo svých webových stránek o jednotlivých projektech a využívání finančních prostředků. Nestátní neziskové organizace jsou rovněž monitorovány auditorskými společnostmi a příslušnými daňovými úřady, aby bylo zajištěno správné využití darů. „Pečeť dárce“ z německého Centrálního institutu pro sociální otázky (DZI) se sídlem v Berlíně pomáhá budovat ještě větší důvěru dárců. Pečeť zaručuje, že příslušná nestátní nezisková organizace je důvěryhodná a že práce, kterou odvádí, je respektovaná.

DACHSER podporuje terre des hommes

Podle odhadů jsou v současné době po celém světě desítky tisíc nestátních neziskových organizací poskytujících lékařskou péči v krizových oblastech, starajících se o uprchlíky, podporujících malé podniky v počátečních fázích a další. Mezi přední charitativní organizace patří terre des hommes. Byla založena v Německu v roce 1967, chrání děti před otroctvím a vykořisťováním, stará se o oběti války, násilí a zneužívání a poskytuje dětem vzdělání. Německá pobočka terre des hommes v současné době podporuje 386 projektů po celém světě.  Mezinárodní logistický provider  DACHSER podporuje práci terre des hommes v jižní Asii, jižní Africe a Latinské Americe už od roku 2005. V souladu se zásadou „pomáhat lidem, aby si pomohli sami” realizuje terre des hommes projekty lokální pomoci s cílem neustálého zlepšování života dětí a jejich blízkých v jejich vesnicích. „Jako globální logistická společnost máme po celém světě aktivity, které sbližují lidi, trhy a výrobu. Přesto ne každý může těžit z výhod globalizace. Je naší odpovědností se těchto lidí zastávat a zlepšovat jejich životní podmínky,” vysvětluje Bernhard Simon, CEO společnosti DACHSER.

"Jako globální logistická společnost máme po celém světě aktivity, které sbližují lidi, trhy a výrobu. Přesto ne každý může těžit z výhod globalizace. Je naší odpovědností se těchto lidí zastávat a zlepšovat jejich životní podmínky."

Prodloužením smlouvy s terre des hommes do roku 2025 bude společnost DACHSER podporovat severoindický stát Bihár i projekty v Novém Dillí a Uttarpradéši. Ingrid Mendonca koordinuje projekt pomoci pro terre des hommes Německo a je nadšená z odhodlání místních obyvatel, zejména nyní během koronavirové pandemie. „Skupiny mladých nejenže podporují své vlastní komunity, šijí roušky a obstarávají jídlo, ale také se dostávají do kontaktu s mladými lidmi v jiných vesnicích, okresech i státech a spolupracují s nimi,” říká Ingrid Mendonca. „Jejich odhodlání ke zlepšení situace je velmi inspirativní.”

Zaměstnanci společnosti DACHSER se mohou stát součástí závazku svého zaměstnavatele ke společenské odpovědnosti a mohou podporovat projekty  terre des hommes přímo na místě. Např. Melanie Diem, Team Leader Project Management ve společnosti DACHSER, koordinovala projekt udržitelnosti terre des hommes a společnosti DACHSER v Livingstone v Zambii. Projektu se zúčastnili mladí profesionálové ze společnosti DACHSER a studenti ze sítě terre des hommes. „Odhodlání účastníků v rámci tohoto projektu bylo velmi působivé.  Zaměstnanci společnosti DACHSER mají příležitost nahlédnout do práce nestátní neziskové organizace, což je oblast, s níž by se asi jinak nesetkali,” vysvětluje Melanie Diem. 

Foto: Kathrin Harms, terre des hommes
Foto: Kathrin Harms, terre des hommes

Speciální druh závazku

Partnerství mezi společností DACHSER a terre des hommes ukazuje, že obchodní společnost a nestátní nezisková organizace mohou společně dosáhnout úžasných věcí.  „Naše spolupráce se společností DACHSER je obzvláště cenná a důležitá, protože zahrnuje obrovské osobní nasazení a otevřený a upřímný dialog,” říká Stephen Stolze, vedoucí oddělení fundraisingu v terre des hommes. „Zaměstnanci společnosti DACHSER a zejména CEO Bernhard Simon jsou hluboce zainteresováni do projektů terre des hommes financovaných společností DACHSER. Chtějí vědět, jak si lidé v terénu vedou a do jaké míry je podpora společnosti DACHSER ve zlepšování životních podmínek místních lidí úspěšná.“ V roce 2018 byl závazek společnosti DACHSER uznán německým oceněním společenské odpovědnosti firem v kategorii “Společenská angažovanost”. Partnerstvím s nestátní neziskovou organizací se společnost DACHSER stává průkopníkem, protože jenom několik německých společností podporuje mezinárodně působící nevládní organizace. „Zvláště větší mezinárodní společnosti by měly zvážit 17 cílů udržitelného rozvoje OSN a podporovat projekty v těchto oblastech tak dlouho, jak jen mohou,“ uvádí Stephan Stolze. 

Kontakt Lenka Demlova