V celní deklaraci je třeba dívat se do budoucnosti

Vladimír Šulc

Vladimír Šulc v oboru celní deklarace působí již více než 30 let. Od roku 1998 vede celní oddělení ve společnosti DACHSER v Kladně. Celní oddělení v Kladně zajišťuje veškeré celní procedury pro všechny české pobočky European Logistics a také pro pobočku Air & Sea Logistics sídlící v Praze. Hovořili jsme s ním o jeho praxi v oblasti celní deklarace a  novinkách v této oblasti.

Jaká byla Vaše cesta do celní problematiky v logistice? A jaké byly její největší výzvy?

V roce 1993 začal v nově vzniklé samostatné České republice velký rozmach mezinárodního obchodu a s tím související tvorba a přijímání nové celní legislativy. V této hektické době jsem se začal zabývat celní deklarací a dodnes toho nelituji. Je to obor, který se neustále rozvíjí, stejně jako mezinárodní obchod.

Co se týče výzev, tak mezi ty z nedávné doby patří brexit. Brexit na začátku loňského roku přinesl zmatek v celní správě Velké Británie i celé Unie, navíc celá řada našich zákazníků potřebovala pomoc s adaptací na nové podmínky pro obchodní výměnu s Británií. Díky našim lokálním zkušenostem a zkušenostem celé společnosti DACHSER se nám však podařilo udržet dopad na naše zákazníky na co nejnižší úrovni. Teď už je to pro nás zvládnutá kapitola. V celní deklaraci, tak jako i v jiných odděleních DACHSERU, se nelze jen ohlížet a žít z úspěchů minulosti. Je potřeba dívat se do budoucnosti a držet krok s novými výzvami.

K tomu patří i postupné zavádění různých automatizovaných a autonomních celních procedur, jako například Centralizované celní řízení. Je to tak?

Ano, to je pravda. Když před pár lety začaly pronikat do deklarantské veřejnosti zprávy o Centralizovaném celním řízení (CCŘ), znělo to jako nějaké celní sci-fi. Hodně zjednodušeně řečeno se jedná o to, že zboží např. v Ostravě je celně odbaveno na našem pracovišti celní deklarace na Kladně. Dnes patříme mezi pouhých 70 firem v České republice, které toto povolení obdržely a CCŘ bereme jako každodenní samozřejmost při zajišťování celního odbavení řady zásilek pod celním dohledem. CCŘ pak neznamená jen zlepšení našich celních služeb pro naše zákazníky, ale má také přímý dopad na cenovou optimalizaci dopravních nákladů, je naší konkurenční výhodou a v neposlední řadě je tu ekologický aspekt. Tímto celním řízením na dálku šetříme najeté kilometry, pohonné hmoty a čas, které by bylo nutné vynaložit na dopravení zásilek k proclení do místa celního řízení.

Naše společnost získala také povolení AEO (Authorized Economic Operator) – Oprávněný hospodářský subjekt, které uděluje na základě legislativy EU česká celní správa a jehož platnost je smluvně uznávaná v celé Evropské unii i třetích zemích. Toto mezinárodní osvědčení potvrzuje, že se jedná o solventní, spolehlivou společnost splňující náročná bezpečnostní kritéria, a umožňuje získání většího rozsahu zjednodušených celních formalit a rychlejší celní řízení. DACHSER Czech Republic a.s. získal nejvyšší stupeň tohoto povolení AEOF – certifikace celních postupů a certifikace bezpečnosti logistických procesů.

A co celní oddělení čeká v nejbližší budoucnosti?

Především postupné zavádění komplexní automatizace při zpracování vstupních dat pro celní řízení s návazností na již zavedené elektronické celní řízení. Celý naplánovaný proces nejen zrychlí práci, ale především odstraní opakující se administrativní úkony, jako je přepisování dat z písemných dokladů. Naše oddělení se stará o veškeré celní úkony pro všechny DACHSER pobočky v České republice včetně leteckých a námořních zásilek pražské pobočky Air & Sea Logistics. Manuálně zpracováváme velice obsáhlé doklady o zboží, a tak se již na tento velký zlom v naší práci těšíme. Již nyní pracujeme ve zkušební verzi a vidíme, že import připravených dat do našeho celního programu trvá řádově pár vteřin oproti několika hodinám, kdy je nutné data zadávat manuálně. Dalším krokem je digitalizace dodaných daňových dokladů s daty důležitými k celnímu řízení.  Našemu týmu to tak uvolní kapacitu i pro nové zákazníky a umožní i nadále zajišťovat služby celní deklarace té nejvyšší kvality.

Děkujeme za rozhovor.

Interview with: Vladimír Šulc

Customs Manager, DACHSER Kladno

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova