zpět
Novinky Tiskové zprávy

“supportDACHSER” – je spuštěn nový systém pro hlášení dodržování předpisů

Od 1. října 2021 společnost DACHSER rozšířila možnosti pro hlášení porušení dodržování předpisů a vytvořila systém „supportDACHSER“.

Společnost DACHSER vytvořila další cestu pro hlášení porušení dodržování předpisů a vytvořila systém „supportDACHSER“.

DACHSER má jako společnost povinnost předcházet všem formám kriminálního chování v rámci své sféry vlivu. Možná porušení by měla být rozpoznána včas a s potřebnou citlivostí prošetřena. Společnost DACHSER vybízí své zaměstnance, obchodní partnery a širokou veřejnost, aby sdíleli jakékoli pochybnosti, které mohou mít v souvislosti s kritickými aktivitami či podezřeními na závažné pochybení týkající se naší společnosti. Mohou pomoci zajistit informace, aby závažná porušení byla řešena v počáteční fázi. To slouží k ochraně nejen zúčastněných osob, ale také společnosti a jejích obchodních partnerů.

Komunikační platforma pro nepřetržitou výměnu

Systém “supportDACHSER” je kdykoli přístupný organizaci DACHSER a široké veřejnosti na webových stránkách společnosti DACHSER a na všech webových stránkách jednotlivých zemí. V případě potřeby zaručuje úplnou anonymitu, splňuje všechny požadavky na ochranu osobních údajů  a nejvyšší standardy technického zabezpečení. Prostřednictvím příchozích zpráv lze potencionální pochybení včas rozpoznat a zabývat se jím. S možností nastavení chráněné e-mailové schránky je vytvořena komunikační struktura, která umožňuje nepřetržitou výměnu mezi společností DACHSER a oznamovatelem. Platforma tak významně přispívá k ochraně společnosti, jejích zaměstnanců a obchodních partnerů před poškozujícími činnostmi a jednáním s vážnými negativními důsledky pro všechny zúčastněné.

Kontakt Lenka Demlova