Kariéra Mediaroom

Řízení kvality ve prospěch zákazníka

Odpovědnost za kvalitu je významnou součástí našich firemních hodnot a je aktivně realizována všemi zaměstnanci společnosti DACHSER. Naším závazkem je dodržovat nejvyšší standardy kvality a mít potřebné certifikace. Obdrželi jsme různá ocenění za zvláštní úspěchy v oblasti řízení kvality, IT řešení a logistiky.   

Naše řízení kvality stanovuje standardy pro řízení logistických procesů: od přepravy a skladování zboží až po péči o zákazníka, jakož i bezpečnost a ostatní služby. Všechny obchodní jednotky společnosti DACHSER splňují komplexní požadavky na řízení kvality a dodržují naše standardy lídra v kvalitě. To všechno v prostředí, které na logistiku klade nemalé nároky.   

Pravidla provozu logistické sítě poskytují našim zaměstnancům pevná a závazná vodítka pro řízení a koordinaci všech pohybů zboží. Když pobočky společnosti DACHSER zpracovávají vaše objednávky, dodržují jasně definované jednotné standardy, které zaručují nepřetržitou bezpečnost zásilky a také transparentní sledovatelnost.

Certifikace společnosti DACHSER

 • DIN ISO/IEC 27001 (DACHSER IT)
 • DIN EN ISO 9001:2015 (DACHSER Food Logistics & DACHSER Cargoplus Food)
 • Certifikace v souladu s pravidly IFS Logistics (DACHSER Food Logistics & DACHSER Cargoplus Food)
 • Certifikace BIO (DE-ÖKO-003) v souladu s REG (EU) č. 834/2007 (DACHSER Food Logistics)
 • SK pro maso a masné produkty, ovoce, zeleninu a brambory (DACHSER Food Logistics & DACHSER Cargoplus Food)  
 • SQAS, Systém hodnocení bezpečnosti a kvality (DACHSER Chem Logistics)

Ocenění společnosti DACHSER

Letecká přeprava

 • Lufthansa Quality Award Evropa a Afrika 2014
 • Cargo Quality Award, Německo (vícenásobné ocenění)
 • Global Partner od roku 2012
 • Cargo Quality Award Evropa & Afrika 2014
 • Cargo Quality Award 2015
 • Planet Award of Excellence 2016

Spokojení zákazníci jsou důkazem našich vysokých standardů kvality

Téměř 90 % našich zákazníků je velmi spokojeno s výkonností našich logistických služeb a doporučilo by nás ostatním. Tyto informace jsou založeny na reprezentativním průzkumu mezi 4 100 zákazníky, který se provádí každé dva roky po dobu více než 20 let. Zákazníci byli rovněž dotazováni na kvalitu služeb při objednávce a přepravě, na kvalitu bezpečnosti a zákaznického servisu. Proaktivní nástroj ke správě událostí dodavatelského řetězce ActiveReport rovněž přispívá k vysoké úrovni spokojenosti zákazníků.

Naše řízení kvality je založeno na třech pilířích

 • Síť společnosti DACHSER: Efektivní logistická infrastruktura globální sítě a inteligentních IT systémů umožňuje včasné a účinné zdolání široké škály logistických výzev
 • Inteligentní řízení přepravy: Jako organizace, která se stále učí, zavádíme zcela nové technologie proto, abychom dokázali optimalizovat dodavatelský řetězec v reálném čase a rychle přenést inovace do skutečného provozu - to vše pro vás
 • Vynikající zaměstnanci: Neustále investujeme do školení a rozvoje našich zaměstnanců, abychom z dlouhodobého hlediska udrželi nejvyšší úroveň logistické výkonnosti a kvality

Řízení kvality DACHSER v detailu

Způsob řízení a měření kvality

Naše společnost vděčí úloze lídra v kvalitě na trhu s logistikou především aktivnímu a pokrokovému řízení kvality. Patří sem integrované IT systémy a konzistentně transparentní pohyb zboží díky standardizovaným procesům. Vysoce výkonné procesy nastavené v našich překládkových skladech umožňují řízení kvality v dlouhodobém horizontu, např. období dovolených a státních svátků je vždy součástí plánování logistického řetězce již od samého počátku. Provádíme vyhodnocení několikrát měsíčně, každodenní kontroly výkonnosti a pravidelné audity, takže jsme schopni kvalitu našich služeb kvantifikovat a zajistit její transparentnost. Naše standardní logistické procesy v každém bodě celého dodavatelského řetězce vedou k nízkým počtům ztracených zásilek a ke zvýšení spolehlivosti doručení.

Opatření pro zajištění kvality

Abychom dokázali zajistit konzistentně vysokou úroveň logistických služeb, spoléháme se na následující metody zajištění a řízení kvality:   

 • Pravidelné průzkumy spokojenosti zákazníků   
 • Důsledná kontrola kvality prostřednictvím analýzy klíčových ukazatelů výkonu (KPI) všech logistických procesů   
 • Aktivní prevence škod s opatřeními přímo na místě   
 • Bezpečnost během přepravy  díky kontrole celoevropské sítě, procesům vedeným IT systémy a včasnému hlášení odchylek od stanovených procesů prostřednictvím nástroje ActiveReport.   
 • Globálně propojené systémy společnosti DACHSER IT a síť poboček
Bezpečnost vašeho zboží je pro společnost DACHSER prioritou číslo jedna

Bezpečnosti vašeho zboží dáváme nejvyšší prioritu. Naše bezpečnostní opatření zahrnují kamerový dohled našich budov i vysoce kvalitní vybavení. Náš stálý tým zaměstnanců je dobře vyškolen ve všech klíčových oblastech logistiky, což zaručuje bezproblémový pohyb zboží fyzicky i digitálně. Pravidelné školení řidičů a logistických pracovníků, zavedené standardy nakládky a vykládky, svědomité zabezpečování nákladů, sledování teploty a hygienické postupy rovněž přispívají k ochraně vašeho zboží.    

Osvědčené a vyzkoušené prostředky pro zabezpečení nákladů, jako jsou vyplňovací vaky, plomby s vlastním ID a také automatizované procesy s důslednou elektronickou dokumentací, zajišťují komplexní ochranu v rámci celého dodavatelského řetězce. Součástí pravidelných kontrol je rovněž kontrola kvality nakládky. Abychom se vyhnuli poškození zboží během přepravy, používáme skříňové návěsy s dvoupatrovým uložením.

Přečtěte si více

Bezpečnost přepravy
Více