Kariéra Mediaroom

DACHSER Česká republika - management

Díky pokrokovým obchodním konceptům se společnost DACHSER v průběhu několika minulých desetiletí vyvinula v jednoho z předních světových poskytovatelů logistických služeb. Inovativní přístup společnosti stojí na spolupráci jednotlivých obchodních jednotek DACHSER Business Units, které vytvářejí stabilní ekonomické pilíře a nabízejí celé portfolio logistických služeb, stejně jako na spolupráci zkušených manažerů.

Ti sdílejí společné základní hodnoty a cíle a za svůj hlavní cíl považují posílení společnosti s ohledem na budoucí potřeby a na podporu další expanze společnosti DACHSER. Kombinace jejich odborných znalostí a závazků v podnikání udržitelným způsobem zaručuje dlouhodobou ziskovost a budoucí životaschopnost společnosti DACHSER.   

Struktura správní rady společnosti DACHSER je popsána na našich korporátních webových stránkách.

Wolfgang Reinel - Managing Director European Logistics North Central Europe

Wolfgang Reinel, narozen v roce 1963, je od roku 2014 Managing Director Business Unit European Logistics North Central Europe (EL NCE) a je tedy členem správní rady Road Logistics a správní rady společnosti DACHSER SE. Před nástupem do této pozice vedl kontraktní logistiku společnosti DACHSER a zavedl strategické plánování (Balanced Scorecard / BSC) v zemích NCE. V rámci své Business Unit EL NCE je zodpovědný za celkem18 zemí, včetně osmi joint venture společností.

Jako Managing Director EL NCE je Wolfgang Reinel zodpovědný za rozvoj pozemní logistiky a strategie Interlocking - s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých zemí.

Jan Pihar - Managing Director European Logistics Czech Republic

Jan Pihar spojil svou profesní kariéru s logistikou. Je generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti DACHSER Czech Republic. Jan Pihar vystudoval fakultu managementu a ekonomiky Vysokého učení technického v Brně. Po absolvování vysoké školy se zúčastnil studijního výměnného programu v USA. Do společnosti DACHSER nastoupil v roce 2004, kdy stál u zakládání společnosti DACHSER v Břeclavi. Zde poté čtyři roky působil jako jednatel a vedoucí pobočky. V roce 2008 byl jmenován General Managerem pobočky DACHSER Kladno, největší pobočky společnosti v České republice. Od ledna 2019 působí Jan Pihar na pozici generálního ředitele společnosti DACHSER v České republice.