Kariéra Mediaroom

DACHSER Česká republika - management

Díky pokrokovým obchodním konceptům se společnost DACHSER v průběhu několika minulých desetiletí vyvinula v jednoho z předních světových poskytovatelů logistických služeb. Inovativní přístup společnosti stojí na spolupráci jednotlivých obchodních jednotek DACHSER Business Units, které vytvářejí stabilní ekonomické pilíře a nabízejí celé portfolio logistických služeb, stejně jako na spolupráci zkušených manažerů.

Ti sdílejí společné základní hodnoty a cíle a za svůj hlavní cíl považují posílení společnosti s ohledem na budoucí potřeby a na podporu další expanze společnosti DACHSER. Kombinace jejich odborných znalostí a závazků v podnikání udržitelným způsobem zaručuje dlouhodobou ziskovost a budoucí životaschopnost společnosti DACHSER.   

Struktura správní rady společnosti DACHSER je popsána na našich korporátních webových stránkách.

Dr. Tobias Burger - Managing Director Air & Sea Logistics EMEA

Dr. Tobias Burger, narozen v roce 1977, zastává pozici Managing Director Air & Sea Logistics EMEA ve společnosti DACHSER a je zodpovědný za rozvoj podnikání v Evropě, na Středním východě a v Africe. Zároveň je Deputy Director Air & Sea Logistics a odpovídá za strategickou orientaci celého obchodního segmentu ASL. Po dokončení studií a získání doktorátu v oboru podnikového managementu na Univerzitě Ludwiga Maximiliana v Mnichově pracoval Dr. Burger první tři roky jako strategický konzultant v interním poradenském oddělení společnosti Siemens AG. V roce 2009 nastoupil Dr. Burger do společnosti DACHSER a získal zkušenosti na různých manažerských pozicích, poté v roce 2019 nastoupil do Air & Sea Logistics jako Deputy Director a zástupce COO Edoarda Podestà. Kromě zodpovědnosti za strategický rozvoj tohoto obchodního segmentu zastával v letech 2019–2021 také pozici Head of Global Sales a měl na starosti veškeré záležitosti spojené s obchodními aktivita na globální úrovni. Posledně jmenovanou funkci předal na jaře 2021, kdy byl jmenován na pozici Managing Director of Business ASL EMEA. Kromě toho je stále Deputy Director of Air & Sea Logistics.

Wolfgang Reinel - Managing Director European Logistics North Central Europe

Wolfgang Reinel, narozen v roce 1963, je od roku 2014 Managing Director Business Unit European Logistics North Central Europe (EL NCE) a je tedy členem správní rady Road Logistics a správní rady společnosti DACHSER SE. Před nástupem do této pozice vedl kontraktní logistiku společnosti DACHSER a zavedl strategické plánování (Balanced Scorecard / BSC) v zemích NCE. V rámci své Business Unit EL NCE je zodpovědný za celkem18 zemí, včetně osmi joint venture společností.

Jako Managing Director EL NCE je Wolfgang Reinel zodpovědný za rozvoj pozemní logistiky a strategie Interlocking - s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých zemí.

Jan Pihar - Managing Director European Logistics Czech Republic

Jan Pihar spojil svou profesní kariéru s logistikou. Je generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti DACHSER Czech Republic. Jan Pihar vystudoval fakultu managementu a ekonomiky Vysokého učení technického v Brně. Po absolvování vysoké školy se zúčastnil studijního výměnného programu v USA. Do společnosti DACHSER nastoupil v roce 2004, kdy stál u zakládání společnosti DACHSER v Břeclavi. Zde poté čtyři roky působil jako jednatel a vedoucí pobočky. V roce 2008 byl jmenován General Managerem pobočky DACHSER Kladno, největší pobočky společnosti v České republice. Od ledna 2019 působí Jan Pihar na pozici generálního ředitele společnosti DACHSER v České republice.