Kariéra Mediaroom

DACHSER Česká republika - management

Díky pokrokovým obchodním konceptům se společnost DACHSER v průběhu několika minulých desetiletí vyvinula v jednoho z předních světových poskytovatelů logistických služeb. Inovativní přístup společnosti stojí na spolupráci jednotlivých obchodních jednotek DACHSER Business Units, které vytvářejí stabilní ekonomické pilíře a nabízejí celé portfolio logistických služeb, stejně jako na spolupráci zkušených manažerů.

Ti sdílejí společné základní hodnoty a cíle a za svůj hlavní cíl považují posílení společnosti s ohledem na budoucí potřeby a na podporu další expanze společnosti DACHSER. Kombinace jejich odborných znalostí a závazků v podnikání udržitelným způsobem zaručuje dlouhodobou ziskovost a budoucí životaschopnost společnosti DACHSER.   

Struktura správní rady společnosti DACHSER je popsána na našich korporátních webových stránkách.

Thomas Krüger - Managing Director Air & Sea Logistics EMEA

Thomas Krüger, narozen v roce 1964, působí ve společnosti DACHSER od roku 2004 a od června 2016 je Managing Director Air & Sea Logistics pro oblast EMEA. Tato oblast zahrnuje Evropu, Blízký východ a Afriku. Kromě toho má na starosti i Německo a západní Evropu, kde působí na pozici regionální ředitel. Thomas Krüger je přímo podřízen Edoardo Podestá, Chief Operations Officer Air & Sea Logistics (COO Air & Sea Logistics). Mezi jeho úkoly patří být leaderem a partnerem pro manažery jednotlivých zemí, stabilizovat výsledky daných zemí, rozvíjet jejich potenciál a koordinovat potřeby regionů a zemí s potřebami společnosti jako celku. Thomas Krüger dále řídí komunikaci s ostatními oblastmi Air & Sea Logistics APAC a AMERICAS.

Wolfgang Reinel - Managing Director European Logistics North Central Europe

Wolfgang Reinel, narozen v roce 1963, je od roku 2014 Managing Director European Logistics North Central Europe (EL NCE) a dále je členem Management Board Road Logistics a Management Board společnosti DACHSER SE. Před nástupem do této pozice vedl kontraktní logistiku společnosti DACHSER a zavedl strategické plánování (Balanced Scorecard / BSC) v zemích NCE. Je zodpovědný za 18 zemí ve své oblasti EL NCE. Wolfgang Reinel je přímo podřízen Michaelu Schillingovi, COO Road Logistics. Jako Managing Director EL NCE je Wolfgang Reinel zodpovědný za rozvoj pozemní logistiky a strategie Interlocking - s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých zemí.

Jan Pihar - Managing Director European Logistics Czech Republic

Jan Pihar spojil svou profesní kariéru s logistikou. Je generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti DACHSER Czech Republic. Jan Pihar vystudoval fakultu managementu a ekonomiky Vysokého učení technického v Brně. Po absolvování vysoké školy se zúčastnil studijního výměnného programu v USA. Do společnosti DACHSER nastoupil v roce 2004, kdy stál u zakládání společnosti DACHSER v Břeclavi. Zde poté čtyři roky působil jako jednatel a vedoucí pobočky. V roce 2008 byl jmenován General Managerem pobočky DACHSER Kladno, největší pobočky společnosti v České republice. Od ledna 2019 působí Jan Pihar na pozici generálního ředitele společnosti DACHSER v České republice.