COVID-19: Stanovisko k aktuální situaci šíření nemoci

Tímto oznámením informuje společnost DACHSER o preventivních opatřeních k zabránění šíření nemoci COVID-19 v rámci organizace DACHSER a o aktuálním stavu operativních činností a rovněž o možných dopadech na zásilky našich zákazníků.

V rámci koncernu DACHSER jsme s ohledem na situaci zavedli specifická opatření a směrnice pro chování. K těm patří například zřízení centrálního managementu hlášení, pravidelné hodnocení situace a stanovení dalších kroků v souladu se situací. Navíc jsme na základě stávajícího managementu hygienických opatření v různých oblastech (osobní, provozní a procesní hygiena) tato opatření rozšířili a zintenzivnili.

Vedle těchto interních opatření respektuje společnost DACHSER aktuální úřední předpisy a zavádí nová příslušná preventivní opatření. V případě omezení pro jednotlivé lokality máme plány opatření pro zachování provozu naší sítě.

Pro bezproblémový chod jsme odkázáni na spolupráci se všemi zúčastněnými stranami v rámci dodavatelského řetězce. To se týká mj. i spolupráce s řidiči kamionů, aby také oni mohli dodržovat rozšířené hygienické předpisy. Zapojili jsme tedy řidiče v plném rozsahu do našeho managementu hygienických opatření a na všechna pracoviště jsme dali k dispozici prostředky na dezinfekci rukou.

Děláme vše, abychom zachovali dodavatelský řetězec našich zákazníků a předešli zpoždění zásilek. Pokud by nastal nějaký negativní dopad na dodavatelské řetězce díky kontrolám, výpadkům letů apod., pak budeme hledat alternativní cesty pro zasílání zboží. V této souvislosti bychom také chtěli upozornit na to, že doby zpracování zásilek se mohou prodloužit. Myslíme si však, že díky opatřením, která jsme dosud zavedli, jsme dobře připraveni na zvládnutí aktuální situace. K tomu je zásadní stále udržovat úzkou spolupráci s našimi zákazníky.

Pokud máte dotazy týkající se vaší zásilky, obraťte se na vašeho obchodního zástupce společnosti DACHSER.

Kontakt Tereza Valentova