Celoevropská studie o technologiích LPWAN

Rychlý a bezpečný přenos dat je v digitalizované logistice stále důležitější. Základním předpokladem je existující komunikační infrastruktura. Aby bylo možné prozkoumat, jak spolehlivé jsou různé komunikační sítě, spojili výzkumníci Fraunhoferova institutu pro materiálové toky a logistiku IML své síly se společností DACHSER a asociací EPAL (European Pallet Association e. V.) a provedli celoevropskou studii. Za tímto účelem vybavili 50 europalet EPAL sledovacími zařízeními a vyslali je na cestu po Evropě.

Celoevropská studie o technologiích LPWAN

Výsledek studie: Více než 148 000 kilometrů ujetých za jeden měsíc s cílem prozkoumat pokrytí sítě různými technologiemi na projížděných trasách. Celoplošná dostupnost je důležitá například pro IoT zařízení (IoT: Internet of Things/internet věcí)), která komunikují pravidelně aktualizovaná data ze senzorů. V rámci studie každý z účastníků připojil pět sledovacích zařízení s pěti různými komunikačními technologiemi k celkem 50 europaletám EPAL. Ty pak prostřednictvím logistického centra společnosti DACHSER v Dortmundu odeslali do 24 zemí EU.

Každé ze sledovacích zařízení používá jinou komunikační síť. Mezi ně patří rádiové technologie, jako je LPWAN (Low Power Wide Area Network), z nichž byly zvažovány technologie NB-IoT, LTE-M a Sigfox. NB-IoT a LTE-M vysílají na licencované mobilní frekvenci kompatibilní s 5G, zatímco Sigfox pracuje ve spektru bez licence. Kromě toho výzkumníci zkoumali klasické mobilní sítě druhé a třetí generace (2G/3G). Jednotlivé technologie se liší mimo jiné rychlostí přenosu dat, frekvenčním rozsahem, spotřebou energie a dosahem.

Po měsíci se palety vrátily do Fraunhoferova institutu IML a výzkumníci mohli vyhodnotit použité technologie na základě více než dvou milionů datových přenosů. „Studie ukázala, že klasické mobilní sítě 2G a 3G mají stále nejvyšší dostupnost v celé Evropě. Nevýhodou těchto sítí však je, že jsou částečně vypnuté, umožňují méně přístupů na jednu rádiovou buňku a mají vyšší spotřebu energie, takže sledovací zařízení vydrží kratší dobu,“ říká Patrick Becker, výzkumný pracovník Fraunhoferova institutu IML. Pro moderní logistické aplikace s velkým množstvím dat ze senzorů v malých přenosových paketech jsou proto podle něj vhodnější sítě LPWAN. Ty se stále ještě rozšiřují, ale v některých případech již dnes nabízejí plošnou dostupnost sítě.

Budoucnost s technologiemi LPWAN

Pro logistické aplikace IoT, které vyžadují nepřetržitý příjem po celé Evropě, proto výzkumníci Fraunhoferova institutu IML doporučují kombinaci technologií LPWAN (NB-IoT, LTE-M, Sigfox) a klasické mobilní komunikace (2G-4G). Pouze tímto způsobem lze podle nich v současné době (od září 2021) zajistit celoevropský přenos dat. Nicméně budoucnost konektivity pro zařízení internetu věcí je jednoznačně v technologiích LPWAN.

Kontakt Lenka Demlova