DACHSER Czech Republic: Palivový příplatek 05/2023

DACHSER Czech Republic a.s. stanovuje pro měsíc květen 2023 palivový příplatek ve výši 14 %. Výše palivového příplatku se přímo odvíjí od průměrných cen pohonných hmot uváděných Českým statistickém úřadem. Výpočet palivového příplatku naleznete v souboru níže.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého obchodního zástupce společnosti DACHSER.

DACHSER Czech Republic a.s. sets the fuel surcharge for the month of May 2023 at 14 %. The amount of the fuel surcharge is directly dependent on the average fuel prices reported by the Czech Statistical Office. The calculation of the fuel surcharge can be found in the file below.

If you have any questions, please contact your DACHSER sales representative.

Výpočet palivového příplatku PDF (0,27 MB)
DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova