DACHSER provádí skladové testy automaticky řízených vozíků

DACHSER testuje ve svých skladech automaticky řízená vozidla. Na dvou německých pobočkách probíhají testy automaticky řízených vozíků AGV (Automated Guided Vehicles), které vykonávají rutinní úkoly a měly by v budoucnu usnadnit zaměstnancům fyzicky náročnou práci.

Na dvou DACHSER pobočkách v současné době probíhají testy automaticky řízených vozíků.

V rámci svých aktivit v oblasti výzkumu a vývoje DACHSER v současné době provádí rozšířené testování automaticky řízených vozíků s cílem zjistit, jakým způsobem mohou  ve skladech fungovat vedle manuálně řízené techniky. Za tímto účelem tak od začátku roku používají dvě německé pobočky – DACHSER Langenau a DACHSER Vaihingen – každá jeden automatický vozík. Brzy budou zahájeny také testy takzvané inteligence hejna (swarm intelligence), do kterých budou zapojena obě tato autonomní vozidla spolupracující na jedné pobočce.

Inspirací pro testy se stal předchozí projekt realizovaný společně s Fraunhoferovým IML institutem, se kterým společnost spolupracuje v rámci výzkumné laboratoře DACHSER Enterprice Lab od roku 2017. Použití automaticky řízených vozidel by mohlo zaměstnancům odebrat rutinní a fyzicky namáhavou práci a umožnit jim, aby se soustředili na náročnější úkoly. Další výhodou je pracovní doba těchto vozíků: mohou zůstat v provozu 24 hodin denně.

V současné době vozíky AGV v DACHSERU realizují takové úkoly, jako je přeprava zásilek od vstupu do skladu do dodacích zón ve skladu s vysokoložnými regály, autonomní vychystávání a příprava palet do procesu. Díky propojení s vlastním systémem DACHSERU pro řízení skladu MIKADO, mohou být AGV kdykoliv přiřazeny přepravní zakázky, vozíky si samy najdou svoji vlastní trasu napříč skladem. AGV jsou vybaveny lithium-iontovými bateriemi s podporou indukčního nabíjení. Nabíjecí proces využívá nabíjecí základu a trvá pouhých deset minu.

Bezpečnost na prvním místě

Protože tyto vozíky jezdí autonomně, je bezpečnost provozu tou nejvyšší prioritou. Každé z obou AGV je vybavený mnoha senzory v různé výšce, což jim umožňuje nepřetržitě skenovat své okolí a vyhledávat možné překážky. Pokud některou detekují, systém automaticky zabrzdí a vozíky se buď zcela zastaví nebo vypočítají novou trasu, která jim umožní překážku obejít. Velkou roli v bezpečnosti také hraje jejich maximální rychlost 5 km/hod.

„Cílem našich praktických testů je získat cenné zkušenosti s použitím AGV ve skladech a také v napojení na překládkový sklad. To nám umožní pochopit, jak mohou tato vozidla nejlépe podporovat zaměstnance v jejich každodenní práci a jak mohou být zapojena do každodenních operací. S výsledky, které jsme doposud získali, jsme velmi spokojení,“ říká Thomas Klare, Head of Corporate Contract Logistics skupiny DACHSER.

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova