DACHSER se stal členem svazu DWV na podporu vodíkových technologií v dopravě

Mezinárodní logistický provider DACHSER se stal členem Německého svazu pro vodíkové a palivové články (DWV), lobbistické skupiny, která od roku 1996 usiluje o rychlé uvedení vodíku jako zdroje energie na trh a propaguje technologii palivových článků. DACHSER bude participovat i na činnosti pracovní skupiny HyLogistics.

DACHSER se stal členem svazu DWV na podporu vodíkových technologií v dopravě

Výrobci vozidel, producenti energie z obnovitelných zdrojů a logistické společnosti nedávno spojili své síly a založili tuto novou pracovní skupinu v rámci Německého svazu pro vodíkové a palivové články. Jejich cílem je poskytovat politickou podporu pro přípravu a uvedení kamionů s pohonem na palivové články na trh pro snížení emisí skleníkových plynů v nákladní přepravě a reprezentovat tyto zájmy před německými a evropskými politiky a ministerstvy.

„Pozemní nákladní přeprava je zodpovědná za přibližně pět procent všech vyprodukovaných skleníkových plynů v Evropské unii. Technologie vodíkových a palivových článků nabízí ty nejlepší šance na dosažení dlouhodobého cíle vozidla s nulovými emisemi zejména v oblasti dálkových kamionových přeprav,“ říká Stefan Hohm, Chief Development Officer skupiny DACHSER, a dodává, „naše členství ve svazu DWV je důležitým krokem pro to, abychom společně s partnerskými přepravními firmami a řidiči připravili DACHSER síť na změny v přepravním sektoru.“

Atraktivní řešení pro nákladní dopravu

Atraktivita nákladních vozidel s pohonem na vodíkové a palivové články spočívá ve vysokém stupni systémové účinnosti palivového článku, která je výrazně vyšší než u spalovacích motorů. Pro tento typ pohonu ale hovoří i lokální nulové emise oxidů dusíku, CO2  a prachových částic. „Jsme rádi, že se DACHSER, jako přední logistický provider, stal naším členem,“ uvádí  Werner Diwald, předseda představenstva svazu DWV.

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova