Novinky

DACHSER se zaměřuje na vzdělávání svých zaměstnanců

Mezinárodní logistický provider DACHSER Czech Republic investuje do vzdělávání svých zaměstnanců. Společnost v České republice zaměstnává téměř 600 lidí, každý z nich má vlastní vzdělávací plán a projde každý rok řadou školení a kurzů. Jen za poslední rok činily vzdělávací a školicí aktivity 18 000 hodin. Letošní investice do know-how zaměstnanců představuje ve srovnání s rokem 2018 dvojnásobek a je daleko nad rámec povinných kurzů předepsaných českou legislativou.

DACHSER se zaměřuje na vzdělávání svých zaměstnanců
DACHSER se zaměřuje na vzdělávání svých zaměstnanců

Vzdělávání ve společnosti DACHSER Czech Republic je založené na konsensu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a propracovaném systému vzdělávacích aktivit. „V prvním čtvrtletí každého roku absolvujeme s každým naším kolegou hodnotící pohovor, jehož součástí je i dohoda o dalším vzdělávání v následujícím roce,“ vysvětluje Ing. Jan Pihar, generální ředitel DACHSER Czech Republic a.s., a dodává, „to je přizpůsobené na míru pracovní pozici, pracovním zkušenostem a také motivaci samotného zaměstnance.“

Šedesát procent zaměstnanců DACHSER Czech Republic tvoří pracovníci skladu, na které se vztahují povinné kurzy v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví lidí, životního prostředí a majetku, podle pracovního zařazení i oprávnění pro řízení manipulační techniky, vazačské a jeřábnické zkoušky a podobně. Čtyřicet procent zaměstnanců na administrativních, obchodních a manažerských pozicích musí podle zákona projít školením například nové legislativy v oblasti účetnictví, celní problematiky či zacházení s chemickými látkami, dispečeři se účastní například školení v oblasti AETR či CMR. Společnost přitom využívá externích školicích zařízení i interních zdrojů.

Distribuce interního know-how

DACHSER vytvořil globální systém interních procesních auditorů, kteří působí po celém světě a mají za úkol distribuovat logistické znalosti a expertní dovednosti napříč logistickou sítí společnosti. Odborníci na procesy v přepravách a ve skladech se nazývají DENO (DACHSER Experts Network Operations) a DEWO (DACHSER Experts Warehouse Operations) a kromě praxe napříč všemi odděleními ve společnosti procházejí náročným školením a zkouškami. Po jejich úspěšném absolvování mají za úkol hlídat správnost procesů na pobočkách, implementovat nové know-how a školit zaměstnance zejména v procesních oblastech. Po celém světě jich pracuje více než stovka, jen v České republice působí pět DENO a DEWO expertů. Další interní lektoři se věnují předávání know-how v oblasti celní problematiky, nakládání s nebezpečným zbožím, obchodních dovednostech či MS Excelu.

Společnost DACHSER provozuje vlastní školicí středisko DACHSER Academy, které již deset let nabízí školení a kurzy odborného vzdělávání šité na míru potřebám svých zaměstnanců. Dlouhodobé vzdělávání zaměstnanců je také zakotvené ve firemní strategii společnosti.

„Hlavním úkolem DACHSER Academy je rozvíjet a zlepšovat dovednosti vztahující se k pracovnímu zařazení zaměstnanců s cílem podpořit rozvoj silných stránek, kreativity, inovativního ducha a individuality u každého z nich," objasňuje Jan Pihar.

Výukové programy nabízejí širokou škálu specifických oblastí zaměřených přímo na společnost DACHSER a vycházejí přímo z korporátní strategie. Pokračující kurzy jsou věnované například také rozvoji sociálních kompetencí, personálnímu a projektovému managementu. Ročně využije kurzů v DACHSER Academy přes 4 000 lidí a účastní se jich i zaměstnanci z České republiky. Ti se v DACHSER Academy jen za loňský rok zúčastnili více než 1 500 vyučovacích hodin.

Externí kurzy.
Externí kurzy.

Plány do budoucna: onboarding i gamifikace

DACHSER samozřejmě využívá pro zvyšování kvalifikace a odbornosti svých lidí i externích odborníků. Školení probíhají formou otevřených kurzů nebo in-house přímo na DACHSER pobočkách, kde jsou vybavené učebny. Krátkodobé i celoroční kurzy jsou zaměřené například na zlepšení tzv. soft skills. Měkké dovednosti důležité nejen pro obchodníky, ale například i pro referenty zákaznického servisu, dispečery a střední management jsou zaměřené na efektivní komunikaci s důrazem na nalezení řešení, ať už v zákaznickém servisu či při jednání s kolegy či partnery. Management společnosti každý rok v rámci svého rozvoje absolvuje speciální manažerský program, využívá i služeb externího kouče a mnoho dalšího.

Důležité kurzy první pomoci, které jsou pro všechny zaměstnance, proběhly vloni pod hlavičkou Českého červeného kříže. Pravidelně se provádí i simulace ekologické havárie v důsledku manipulace s nebezpečným zbožím, a to v součinnosti se záchrannými složkami ČR.

„Jsme si vědomi toho, jakým způsobem může mít situace na trhu práce a nízká nezaměstnanost vliv na náš tým,“ vysvětluje Jan Pihar a upřesňuje, „v letošním roce bychom se proto chtěli zaměřit na ještě lepší zapracování nových zaměstnanců, tzv. onboarding. Naše zkušenosti totiž ukazují na to, že noví kolegové potřebují jistou míru vedení a kolegiálního mentoringu delší dobu než je krátké zapracování. Dobrý onboarding podle nás vede ke spokojenějšímu pocitu z nové práce a samozřejmě má vliv i na kvalitu.“

Investice i nadále poplynou také do prohlubování IT a jazykových znalostí a soft skills. „V oblasti měkkých dovedností bychom se rádi zaměřili na dlouhodobější a systematičtější programy s modernějšími prvky, například gamifikaci, která ze školení udělá spíše zážitek,“ plánuje Jan Pihar.

Kontakt Lenka Demlova