DACHSER staví na svém motoru růstu

Solidní nárůst obratu ve výši 1,6 procenta v roce 2019; Evropské pozemní přepravy vyrostly o 2,9 procenta; Investice do logistických areálů a IT systémů ve výši 151 milionů euro

Mezinárodní logistický provider DACHSER rostl navzdory slábnoucí globální ekonomice i v roce 2019. Společnost zaznamenala nárůst konsolidovaného čistého obratu o 1,6 procenta na 5,66 miliard euro. Motorem růstu byla opět obchodní oblast Road Logistics, jejíž obrat se zvýšil o 2,9 procent na 4,6 miliardy euro. Oproti tomu snížení obratu o 4,1 procenta zaznamenala obchodní oblast  Air & Sea Logistics, a to zejména na základě slabší poptávky po leteckých přepravách ze segmentu automotive.

DACHSER staví na svém motoru růstu
DACHSER staví na svém motoru růstu

V kontrastu s nárůstem obratu je snížení počtu zásilek a tonáže. Počet zásilek se snížil o cca 3,7 procent z 83,7 na 80,6 milionů, ale tonáž zásilek v meziročním srovnání jen mírně klesla o přibližně 1 procento ze 41,4 na 41 milionů tun. „Jakmile se v ekonomice ‚obrátí vítr‘, nabývají kvalita a spolehlivost na ještě větším významu než dříve,“ říká Bernhard Simon, CEO společnosti DACHSER, a dodává, „proto se ještě více zajímáme o kvalifikované a motivované zaměstnance a neustále investujeme do naší sítě, našich procesů a našeho IT.“

Jakmile se v ekonomice ‚obrátí vítr‘, nabývají kvalita a spolehlivost na ještě větším významu než dříve. A proto se ještě více zajímáme o kvalifikované a motivované zaměstnance a neustále investujeme do naší sítě, našich procesů a našeho IT.

Bernhard Simon, CEO společnosti DACHSER

Obchodní oblast DACHSER Road Logistics, která zahrnuje přepravy a skladování průmyslového zboží (European Logistics) a potravin (Food Logistics), je stále stabilizátorem a zároveň dynamickým motorem růstu společnosti. V roce 2019 zvýšila oblast Road Logistics svůj konsolidovaný čistý obrat o 2,9 procenta ze 4,47 na 4,60 miliard euro. Obchodní divize European Logistics k tomu přispěla 3,63 miliardami euro (nárůst o 2,4 procenta). „K přetrvávajícím silným mezinárodním přepravám se přidal také pozitivní vývoj v oblasti kontraktní logistiky v celé Evropě. Přestože se situace na trhu s přepravami v průběhu roku 2019 uvolnila, zůstává nedostatek řidičů a odborných pracovních sil v Německu a mnoha dalších evropských zemích tou nejpalčivější výzvou,“ uvádí Bernhard Simon.

Nejsilnějšího růstu dosáhla v roce 2019 obchodní divize Food Logistics. V oblasti logistiky potravin vzrostl obrat společnosti DACHSER o 5,1 procento z 917 na 964 milionů euro. Počet odbavených zásilek poklesl o 1,7 procenta, zatímco tonáž zásilek zaznamenala mírný nárůst o 0,6 procenta. „Logistika potravin je už řadu let spolehlivým pilířem našeho obchodního modelu,“ vysvětluje Bernhard Simon, a dodává,  „Spojení s našimi partnery v síti European Food Network se ukázalo jako vysloveně stabilní a plodné.“

Obchodní oblast  Air & Sea Logistics zaznamenala v roce 2019 pokles obratu o 4,1 procento z 1,19 na 1,14 miliard euro, počet zásilek se snížil o 5,6 procent. „V leteckých a námořních přepravách pociťujeme dopady obchodního klimatu, které je velmi volatilní a silně ovlivněné změnami světového obchodu,“ říká Bernhard Simon, „v naší oblasti leteckých přeprav se projevila zejména slabá poptávka po přepravách ze segmentu automotive v Německu.“ V roce 2019 DACHSER učinil kroky k zajištění budoucnosti této obchodní oblasti. To zahrnuje rozšíření zákaznického portfolia o segmenty Life Sciences/Pharma a také Fashion & Sports, stejně jako rozšíření služeb železničních přeprav po Nové hedvábné stezce. Letecké a námořní přepravy, zejména v oblasti LCL (námořní sběrná služba), byly ještě více propojeny s evropskou sítí pozemních přeprav. A na celém světě byla dokončena implementace vlastního informačního systému pro management přeprav s názvem Othello. „ Do poloviny roku 2020 budeme 99 procent všech zásilek realizovat s naším informačním systémem pro management přeprav. Odpovídajícím zvýšením efektivity a produktivity pak můžeme pro naše zákazníky vytvářet další přidanou hodnotu,“ uvádí Bernhard Simon.

DACHSER v České republice uzavřel rok 2019 se šestiprocentním nárůstem obratu. Podílely se na něm především pozemní přepravy a služby kontraktní logistiky. Počet zásilek se vyšplhal na 1,12 milionů kusů, celková tonáž za loňský rok činila téměř 648 tisíc tun. Společnost posilovala v přepravách sběrnou službou na jih Evropy, zejména do Španělska, Francie a Itálie. Tradičně nejsilnější zůstaly přímé linky sběrné služby do Německa. „Podařilo se nám získat nové akvizice především v oblasti strojírenství i automotive, rostli jsme ale i společně s našimi  zákazníky, a to jak ve sběrné službě, tak v celovozových přepravách,“ říká Ing. Jan Pihar, generální ředitel DACHSER Czech Republic. Společnost se v minulém roce věnovala také testování a aplikaci nejnovějších technologií do svých logistických provozů a investovala i do vzdělávání svých zaměstnanců.

Krize v důsledku nového koronaviru: Ukotvení stability v těžkých dobách

S cílem dalšího zlepšení kvality služeb investoval DACHSER jako rodinná společnost v minulém roce 151 milionů euro do výstavby či rozšíření překládkových hal a skladů, do IT systémů a technického vybavení. Pro letošní rok jsou investice naplánovány ve stejném rozsahu. Ovšem aktuální krize způsobená šířením nového koronaviru je důvodem k tomu, že i DACHSER, stejně jako mnoho dalších společností, bude muset své cíle upravit. Bernhard Simon k tomu uvádí: „Konečné dopady na naše podnikání je těžké předpovídat, můžeme jen situaci každý den znovu vyhodnocovat a zaujmout k nim aktivní a flexibilní stanovisko. Snížení objemů v oblasti logistiky průmyslového zboží je v důsledku aktuálního omezení obchodních aktivit, zejména ve Španělsku a ve Francii nevyhnutelné. Ovšem co se našeho portfolia služeb a zákaznické struktury týče, vědomě je budujeme na co nejširší platformě tak, abychom se uměli dobře přizpůsobovat novým scénářům. Jako poskytovatel logistiky jsme klíčovým článkem v dodavatelském řetězci pro potravinářský sektor a zde také počítáme s relativně stabilním byznysem.

Podíl vlastního kapitálu se společnosti DACHSER v roce 2019  podařilo dále navýšit, a to na více než 57 procent. DACHSER v současné době zaměstnává přibližně 31 000 lidí, to je nejvíc v celé historii společnosti. „Na to jsme velmi hrdí, protože naši zaměstnanci jsou srdcem a páteří našich služeb. Zajištění pracovních míst v roce 2020 je proto naší nejvyšší prioritou,“ říká Bernhard Simon a uzavírá, „také vůči našim zákazníkům a přepravním společnostem chceme i nadále zůstat stabilním spolehlivým partnerem. Všichni jsme konfrontování s těmi stejnými výzvami. S férovými cenami a férovým odměňováním koronavirovou krizi společně zvládneme a položíme tak základ k budoucímu růstu.“

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova