Tiskové zprávy

DACHSER vsází na lithium-iontové technologie

Mezinárodní logistický provider DACHSER oznámil, že plánuje nahradit veškerou svoji pozemní manipulační techniku v Evropě, která čítá přibližně 6 000 kusů, technikou na energeticky úsporné lithium-iontové baterie. Stát se tak má do konce roku 2022.

DACHSER vsází na lithium-iontové technologie
DACHSER vsází na lithium-iontové technologie

Ve srovnání s běžnými kyselinovými olověnými bateriemi se lithium-iontové baterie vyznačují třikrát delší životností a významně kratšími nabíjecími časy. To zvyšuje flexibilitu jejich použití a odpadá nutnost speciálních nabíjecích prostor. Takto vytvořené místo v překládkové hale pak může být využito pro manipulaci s nákladem. „Když zvážíte skutečnost, že odpadnou náklady na údržbu a náklady na opravy při poškození, protože baterie už nebudou muset být každý den vyjmuty z vozidla pro dobití, pak se nasazení lithium-iontové flotily hned vyplatí samo o sobě,“ vysvětluje André Bilz, Team Leader Fleet Management Terminal Equipment společnosti DACHSER.

DACHSER průběžně investuje do moderních logistických prostor a vybavení a tím v konečném důsledku také zvyšuje kvalitu svých služeb.

Michael Schilling, COO divize Road Logistics společnosti DACHSER

Kromě toho přispívá tato změna i k udržitelnosti životního prostředí. Zaprvé obsahují běžné baterie, které už po přibližně 1200 nabíjecích cyklech musejí být vyměněny, jedovatý těžký kov – olovo. Zadruhé spoří lithium-iontové baterie energii a tím ušetří také cca 1600 kilogramu CO2 na manipulační vozidlo a rok. To při 6 000 manipulačních prostředcích představuje 9,6 milionu kilogramů CO2 za rok.

„DACHSER průběžně investuje do moderních logistických prostor a vybavení a tím v konečném důsledku také zvyšuje kvalitu svých služeb,“ říká Michael Schilling, COO divize Road Logistics společnosti DACHSER, a dodává „tento modernizační projekt je vynikajícím příkladem toho, jak mohou jít profitabilita a udržitelnost ruku v ruce a být přitom být k užitku i našim zákazníkům.“

DACHSER chce všechny pobočky pozemní logistiky

DACHSER chce všechny pobočky pozemní logistiky v Evropě převést na nové technologie do roku 2022. Realizace bude probíhat krok za krokem, pobočky nebudou pracovat s oběma technologiemi zároveň. Lithium-iontové technologie už byly úspěšně zavedeny na pobočkách v Radeburgu a Erlensee (pobočka pro Food Logistics) v Německu, následovat budou nové stavby a přístavby, jako například na pobočkách ve Freiburgu či Mnichově, ve kterých už je předem počítáno s potřebnou elektrickou infrastrukturou.

DACHSER bude i nadále spolupracovat s různými dodavateli manipulační techniky. U bateriových technologií, dobíjecí infrastruktury a softwaru pro management energií sází DACHSER na společnost Triathlon jako svého preferovaného dodavatele.

Přechodem na lithium-iontové technologie však projekt není u konce: „Společně s našimi partnery budeme vývoj manipulační techniky posouvat dál. Cílem je zvýšit užitkovost této manipulační techniky tak, že budou vyvinuta menší, lépe manévrovatelná vozidla s nižší hmotností,“ uzavírá André Bilz.