DENO – DACHSER specialista na provoz sítě

Pavel Heneš

DACHSER Expert Network Operations nebo jen DENO je specialista na provoz sítě. Tato pozice je specifická pro DACHSER a přináší benefity celé síti. Především proto, že DENO je garantem a školitelem znalostí procesů a hybatelem a implementátorem lokálních i korporátních změn. V DACHSER pobočkách po celém světě působí na 70 DENO specialistů. Pavel Heneš z pobočky DACHSER v Brně je jedním z nich.

Jaká byla Vaše cesta na pozici DENO?

Do DACHSERU jsem přišel před 16 lety a začínal jsem jako dispečer na oddělení Short Distance přeprav. Po pár letech jsem přestoupil ke kolegům na dálkové přepravy a pak, v roce 2016, přišla nabídka na pozici DENO. Přiznám se, že jsem o DENO zpočátku neměl úplně přesnou představu, ale rozmanitost pozice mě zaujala a nabídku jsem přijal. Protože se jedná o pozici specifickou jen pro DACHSER a DENO musí znát všechny procesy v naší síti sběrné služby, musejí všichni uchazeči projít náročných interním systémem vzdělávání a hodnocení. Nejprve mě tedy čekalo DENO Development Centrum (DDC) v centrále společnosti v německém Kemptenu. Zde se konal úplně první test, jehož výsledek ukáže, zda má uchazeč předpoklady stát se takzvaným DENO Aspirantem. Pak následovaly další kurzy a testy na následující pozice DENO Trainee a DENO Junior. Jsou to náročné zkoušky, velmi komplexní, testují se znalosti DACHSER sítě a přidružených souvisejících oblastí, a to do velkých detailů. Musíte vědět například, kolik hřebíků obsahuje standardní europaleta, z kolika se skládá dřevěných kostek, co spadá do sledovaných obalových prostředků a jak se zpracovává paletové konto se zákazníkem. Testují se také vaše měkké dovednosti i jazyková vybavenost. Ale tento systém je férový, pokud člověk napoprvé neuspěje, rozhodně to neznamená, že selhal, jsou tu i druhé šance. Pro mě byl zkouškový proces jednou z nejnáročnějších věcí, jaké jsem kdy absolvoval, a určitě mě posunul dál.

Co má člověk na Vaší pozici v praxi na starosti?

Na jedné straně mám na starosti sledovat, zda jsou procesy správně nastavené a realizované, vlastně zastávám roli strážce kvality procesů. Na straně druhé je mým úkolem napomáhat k systémovým změnám a sám je také iniciovat, a to díky komplexní znalosti provázanosti a souvislostí našich procesů. Podílím se na zavádění nových postupů a systémů, na optimalizaci procesů i projektovém řízení. Zodpovídám se vedení společnosti i vedení pobočky a zároveň mám svoje nadřízené přímo na centrále v Německu. Provádím tak implementaci globálně zaváděných změn i změn na úrovni       České republiky či jen naší brněnské pobočky.

Jaké konkrétní projekty jste měl na starosti a co Vás čeká v letošním roce?

V DACHSERU na celém světě probíhá v mnoha podobách digitalizace. My jsme v České republice například v posledních dvou letech zaváděli použití nových mobilních terminálů pro logistické operátory a pro řidiče. Došlo k další integraci IT systémů pro pozemní přepravy a letecké námořní přepravy a také jsme začali používat takzvané „Smaps“, které umožňují každému zaměstnanci vyvíjet malé osobní aplikace pro digitalizaci každodenních úkolů, jako jsou kontrolní seznamy. Neustále se také snažíme o systémové změny v oblasti ochrany klimatu. Implementujeme opatření pro eliminaci papírové administrativy, přecházíme na manipulační techniku s lithium-iontovými bateriemi a podobně. Já v těchto projektech zastávám vždy trošku jinou roli, ať už je to role školitele nových procesů či příprava dokumentace a tréninkových materiálů nebo role „arbitra“ u projektů, na jejichž implementaci se podílí více oddělení a jejichž  požadavky je potřeba skloubit a napasovat co nejlépe na naše postupy a procesy.

Komunita DENO, která v současnosti ve společnosti DACHSER čítá na 70 expertů z 18 zemí, přináší inovace, analyzuje podněty z provozních oblastí a zavádí nové postupy pro úspěšný rozvoj společnosti. V České republice působí tři DENO specialisté, na pobočce v Kladně, v Brně a v Hradci Králové.

Interview with: Pavel Heneš

DACHSER Expert Network Operations, pobočka DACHSER v Brně

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova