Do Namibie a zase zpět

DACHSER Air & Sea Logistics zorganizoval přepravu prototypů vozidel do a z Namibie. Vozy se vydaly do Afriky za účelem testování. Přeprava probíhala ve speciálně pro tyto účely pronajatém letadle Boeing 747-400F a společnost DACHSER se postarala také o celní odbavení a bezpečnostní kontroly. Při přepravě byl mezi vyzvednutím z Berlína a dodáním ve Walvis Bay velmi krátký časový interval – pouhých 72 hodin.

20 prototypů vozidel cestovalo z Berlína do Namibie ve speciálně pronajatém Boeingu 747-400F.

Úkol zněl jasně: 20 prototypů vozidel se musí dostat z Berlína do Namibie, aby se mohly účastnit testů ve Walvis Bay. Automobily musí dorazit na místo přesně v dohodnutém čase, aby byl dodržen časový rozvrh testů.

Tým manažerů pro klíčové zákazníky v Mnichově a pobočka společnosti DACHSER ASL v Berlíně spolupracovaly na organizaci projektové dopravy a musely zajistit, aby náklad dorazil na místo určení do namibijského města Walvis Bay už 72 hodin po převzetí zásilky v Berlíně. Automobily pak strávily dva týdny v žáru pouště Kalahari, kde probíhaly náročné testy.

Společnost DACHSER

„Pro takové speciální přepravy je nejdůležitější vzájemná důvěra,“ říká Marc Eigel, Key Account Manager společnosti ze segmentu automotive z DACHSER Air & Sea Logistics z pobočky na mnichovském letišti, který byl součástí organizačního týmu přepravy, a dodává: „nejenže firma DACHSER disponuje bohatými zkušenostmi v oblasti přepravy špičkových vozidel, ale v takových případech má každý zákazník po celou dobu přepravy svou vlastní kontaktní osobu.“

Společnost DACHSER zajistila vyzvednutí prototypů vozidel u zákazníka v Berlíně a speciálním transportním vozidlem je převezla do města Lutych v Belgii, kde prošly celními a bezpečnostními kontrolami. Potom byla vozidla naložena na speciálně pro tyto účely pronajatý Boeing 747-400F, který je dopravil na letiště do Windhoeku v Namibii. Po vyřízení celních formalit ve Windhoeku přepravil partner společnosti DACHSER vozidla přes poušť Kalahari do 450 kilometrů vzdáleného města Walvis Bay. O dva týdny později se vozy na palubě charterového letadla vydaly na zpáteční cestu z Windhoku do Lutychu a poté do Berlína.