Dodavatelské řetězce pod tlakem

Celosvětové toky zboží zasáhla koronavirová pandemie obrovskou silou a způsobem, který jsme v minulosti nikdy nezažili. Celkový dopad ještě nelze předvídat, ale u společnosti DACHSER je jedna věc jistá: v době, kdy není možné předem plánovat, má robustní logistická síť vysokou hodnotu.

Letadlo Antonov plné ochranných zdravotnických pomůcek
Letadlo Antonov plné ochranných zdravotnických pomůcek

Čas se nyní dělí do dvou období: před a po koronaviru. Po celém světě je zpochybňováno mnoho dosavadních jistot v ekonomice, politice i společnosti. Izolace je všudypřítomná. Omezení se zmírňují a veřejný a hospodářský život se obnovuje postupně. Obavy z nové, možná ještě ničivější vlny infekce jsou stále příliš velké. Spolehlivé předpovědi jsou nemožné, ať už od politiků nebo od lékařských a vědeckých odborníků. Jedinou jistotou je nejistota.

Takový stav věcí je v podstatě naprostým opakem logistiky. Toto slovo pochází ze starověké řečtiny, kde logistikē původně znamenalo „praktické umění výpočtu“. Dnes se týká všech ekonomických systémů založených na dělbě práce, ve kterých se hráči spoléhají na včasnou, ekonomickou a objemově optimalizovanou distribuci zboží a služeb. Takové systémy závisí na schopnosti předvídat události a plánovat. Nedávná koronavirová krize však do značné míry narušila globální dodavatelské řetězce a nadále se vyvíjí dynamickým způsobem, přičemž každodenní situace mění různá politická rozhodnutí na celém světě.

Jedna věc je jistá: když se určité oblasti výroby uzavírají nebo když celá hospodářská odvětví, jako jsou například automobilky se zastavenými výrobními linkami nebo uzavřené hotely a restaurace, najednou nepotřebují dodávat zboží, klade to důraz na logistické sítě, které ze své podstaty sestávají z množství různých ozubených kol, která do sebe zapadají, aby udržovala dodavatelské řetězce v pohybu. Pokud se jeden z těchto převodových stupňů zastaví, účinky se projeví u celého stroje.

Zůstat flexibilní a aktivní

„S ohledem na probíhající vývoj musíme naše obchodní rozhodnutí neustále revidovat a činit nová,“ vysvětluje CEO skupiny DACHSER Bernhard Simon. Dále říká, že DACHSER zřídil krizové řídicí týmy jak centrálně, tak v obchodních divizích, a tyto poskytují představenstvu vynikající, komplexní informace a podporu.

I když se při pohledu na prázdné regály v supermarketu vykoupené kvůli nákupní horečce někteří obávali potenciálně poškozených dodavatelských řetězců, logistika byla vždy schopna vzniklou situaci zklidnit.

„Vzhledem k současným omezením obchodních aktivit se nemůžeme vyhnout poklesu objemů průmyslového zboží, zejména ve Španělsku, Itálii a Francii,“ pokračuje Bernhard Simon. V pozemních logistických sítích v těchto zemích se objemy v některých případech snížily přibližně o 40 procent. „Naše pobočky projevily velkou iniciativu a jednaly v nejlepším zájmu celé společnosti. Díky nim a vynikajícím možnostem organizace naší sítě jsme byli schopni zůstat v krizi flexibilní, přizpůsobovat organizaci přeprav a platforem, jakož i snížit počet pravidelných linek,“ říká Bernhard Simon. „Skutečnost, že máme v evropské logistice tak širokou základnu a obsluhujeme zákazníky z různých průmyslových odvětví, nám dává jistou rezervu, protože reagujeme na změny podmínek jen tam, kde se aktuálně vyskytují.“

Zejména v oblasti logistiky potravin plní DACHSER klíčovou roli pro uspokojení základních potřeb lidí. Zatímco hlavní zákazníci z této oblasti, jako jsou hotely, restaurace a kavárny, měli v první polovině roku zavřeno, poptávka v supermarketech výrazně stoupla. I když se při pohledu na prázdné regály v supermarketu vykoupené kvůli nákupní horečce někteří obávali potenciálně poškozených dodavatelských řetězců, logistika byla vždy schopna vzniklou situaci zklidnit. Každá vyprodaná položka automaticky spouští novou objednávku, i když to trvá několik dní, než je maloobchodní sklad opět plný a regály doplněné.

V oblasti logistiky potravin plní DACHSER klíčovou roli
V oblasti logistiky potravin plní DACHSER klíčovou roli

Ochranné prostředky pro zdravotnický personál

DACHSER Air & Sea Logistics také hraje neocenitelnou roli v boji proti Covid-19 tím, že přepravuje zdravotnické potřeby, a to ve spolupráci s divizí Road Logistics. To platí zejména o doplňování lékařských ochranných prostředků pro ordinace lékařů a nemocnice. Tuto spolupráci dokládají tři příklady z evropské sítě DACHSER: Začátkem dubna DACHSER Švýcarsko a norský dodavatel strojů P. Meidell AS dodali do Norska naléhavě potřebné dezinfekční prostředky prostřednictvím vlastní evropské logistické sítě. Byly vyrobeny společností Strub, švýcarským dodavatelem, který vyrábí chladicí kapaliny pro P. Meidell, jež během krize začal vyrábět antibakteriální hygienické výrobky.

Best Case z Francie

Francie je dalším vynikajícím příkladem. Jménem společnosti Prolaser si společnost DACHSER France objednala Antonov An-124, druhé největší letadlo na světě, k přepravě 8,5 milionu chirurgických roušek ze Šanghaje do Nantes. Prostřednictvím Interlockingu - plynulého propojení Air & Sea Logistics s pozemní logistikou - DACHSER následně zajistil, aby paletizované zboží bylo distribuováno po celé zemi pozemní nákladní přepravou do měst, zdravotnických zařízení a na ministerstva. Společnost DACHSER Air & Sea Logistics France úzce spolupracovala s leteckými úřady i s prefekturami Loire-Atlantique a Vendée. Z bezpečnostních důvodů několik konvojů nákladních vozidel dostalo na své cesty do skladu Prolaser ve Vendée a na ministerstvo vnitra doprovod.

Zdravotnický materiál ze Šanghaje na cestě do Nantes
Zdravotnický materiál ze Šanghaje na cestě do Nantes

Na DACHSER se můžete spolehnout

DACHSER se také podílí na boji proti pandemii ve Španělsku. Od konce března poskytla logistická společnost DACHSER poblíž Bilbaa zdravotnickému úřadu v Baskicku 4 000 metrů čtverečních skladovacích prostor pro zdravotnický materiál. Tým čtyř až pěti zaměstnanců společnosti DACHSER pracuje sedm dní v týdnu výhradně na zpracování objednávek od baskických zdravotnických úřadů. Na konci dubna se jednalo asi o 1 450 palet s více než 29 miliony zdravotnických potřeb. Jsou určeny pro nemocnice, sociální a zdravotnické služby, policii a hasiče v regionu.

Společnost DACHSER je přesvědčena, že takové podpůrné akce a její každodenní práce vysílají důležitý signál: provozní připravenost všech poboček a na všech místech po celém světě je navzdory koronavirové krizi velmi dobrá, a to platí pro pozemní logistiku i leteckou a námořní logistiku. „To znamená, že v globálně obtížných dobách fungujeme jako stabilizační kotva“ říká Bernhard Simon. „Jsme tu pro naše zákazníky a partnery. Na DACHSER se můžete spolehnout.“

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova