Námořní doprava: aktuální informace o globální situaci

Pokračující narušení trhu námořní kontejnerové přepravy má následné dopady (nedostatek kontejnerů a časté přetížení přístavů) na globální dodavatelské řetězce. Abychom minimalizovali možné negativní dopady na vaši společnost, níže uvádíme aktuální vývoj.

Západní pobřeží USA / záliv San Pedro / přístav Los Angeles

  • Situace v USA se za posledních 6 týdnů zlepšila, stále však v zálivu San Pedro čeká několik kontejnerových lodí na vplutí do přístavu a vyložení.
  • Dopad lze stále pozorovat v logistickém řetězci vnitrozemské námořní dopravy. Neustále vysoký objem naložených kontejnerů proudících do USA nadále ztěžuje snižování stávajících nevyřízených položek.

Suezský průplav

  • Ačkoli k incidentu v průplavu došlo před více než 10 týdny, námořní doprava je stále nevyvážená kvůli následným dopadům.
  • Po odblokování Suezského průplavu byly evropské přístavy nejprve přetíženy kvůli náhlým a vysokým příchozím objemům. Následovaly asijské přístavy, zejména čínské přístavy.

Přístavy Hamburk a Bremerhaven / Rotterdam

  • Blokáda Suezského průplavu a následné dopady měly vliv na rovnováhu provozních operací v přístavech Hamburk a Bremerhaven.
  • Kvůli tomuto přetížení byly námořní společnosti přinuceny přesměrovat lodě do Wil-helmshavenu nebo do Rotterdamu.
  • Nyní lze očekávat zpoždění také v rámci operací v Rotterdamu, což může vést k narušení provozu přístavů.

Přístavy Yantian / Shekou / Nansha

  • V jihočínském regionu (Yantian / Shekou / Nansha atd.) dochází ke zpožděním z důvodu omezeného provozu přístavů. Očekává se, že obnovení pravidelného provozu bude třeba provést postupně a že v dohledné době nebude dosaženo plné kapacity.

Denně jsme v úzkém kontaktu s dopravci a poskytovateli služeb a snažíme se, aby váš dodavatelský řetězec byl co nejplynulejší. Abychom vám mohli poskytnout nejlepší logistické řešení, obraťte se prosím na místního zástupce společnosti DACHSER.

Kontakt Lenka Demlova