Námořní doprava: aktuální informace o globální situaci

Pokračující narušení trhu námořní kontejnerové přepravy má následné dopady (nedostatek kontejnerů a časté přetížení přístavů) na globální dodavatelské řetězce. Abychom minimalizovali možné negativní dopady na vaši společnost, níže uvádíme aktuální vývoj.

Západní pobřeží USA / záliv San Pedro / přístav Los Angeles

  • Situace v USA se za posledních 6 týdnů zlepšila, stále však v zálivu San Pedro čeká několik kontejnerových lodí na vplutí do přístavu a vyložení.
  • Dopad lze stále pozorovat v logistickém řetězci vnitrozemské námořní dopravy. Neustále vysoký objem naložených kontejnerů proudících do USA nadále ztěžuje snižování stávajících nevyřízených položek.

Suezský průplav

  • Ačkoli k incidentu v průplavu došlo před více než 10 týdny, námořní doprava je stále nevyvážená kvůli následným dopadům.
  • Po odblokování Suezského průplavu byly evropské přístavy nejprve přetíženy kvůli náhlým a vysokým příchozím objemům. Následovaly asijské přístavy, zejména čínské přístavy.

Přístavy Hamburk a Bremerhaven / Rotterdam

  • Blokáda Suezského průplavu a následné dopady měly vliv na rovnováhu provozních operací v přístavech Hamburk a Bremerhaven.
  • Kvůli tomuto přetížení byly námořní společnosti přinuceny přesměrovat lodě do Wil-helmshavenu nebo do Rotterdamu.
  • Nyní lze očekávat zpoždění také v rámci operací v Rotterdamu, což může vést k narušení provozu přístavů.

Přístavy Yantian / Shekou / Nansha

  • V jihočínském regionu (Yantian / Shekou / Nansha atd.) dochází ke zpožděním z důvodu omezeného provozu přístavů. Očekává se, že obnovení pravidelného provozu bude třeba provést postupně a že v dohledné době nebude dosaženo plné kapacity.

Denně jsme v úzkém kontaktu s dopravci a poskytovateli služeb a snažíme se, aby váš dodavatelský řetězec byl co nejplynulejší. Abychom vám mohli poskytnout nejlepší logistické řešení, obraťte se prosím na místního zástupce společnosti DACHSER.

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova