Nový DACHSER magazine je tady!

Den co den více než 30 000 zaměstnanců společnosti DACHSER vynakládá maximální úsilí k udržování spolehlivých a bezpečných toků zboží našich zákazníků, poskytuje vysokou úroveň kvality a občas se doslova pokouší o nemožné.

DACHSER magazine 04/23

Proto naše rodinná společnost jako zaměstnavatel považuje za velmi důležité získávat kvalitní zaměstnance, špičkové talenty, vytvářet pro ně příjemné pracovní prostředí, podporovat je a umožnit jim využívat svůj potenciál. Právě o tom je program strategického zaměření společnosti DACHSER "Logistics is People Business". Náš příběh z titulní strany přináší pohled na hlavní zásady této strategie a představuje kolegy, jejichž nasazení je motorem týmové práce v DACHSERU. Více se dozvíte na straně 6.

Také další články v tomto čísle upozorňují na strategie, které lemují cestu k naší budoucnosti. Na straně 16 najdete názor CEO skupiny DACHSER, Burkharda Elinga, ke strategii naší společnosti pro ochranu klimatu. Stejnému tématu se věnuje i případová studie o tom, jak v projektech na ochranu klimatu aktivně podporujeme našeho švýcarského zákazníka společnost Ricola, která je tradičním výrobcem bylinných bonbónů. Přinášíme také zajímavý rozhovor s Alexanderem Tonnem, COO Road Logistics, v němž dává nahlédnout do budoucnosti naší DACHSER sítě pozemních přeprav a popisuje, jaké hlavní zásady jsme si pro růst v této oblasti stanovili.

Váš DACHSER magazín

Tyto a mnoho dalších příběhů najdete v tomto čísle. Doufáme, že vás nové číslo DACHSER magazínu zaujme.

Můžete si také prohlédnout předchozí čísla časopisu DACHSER.

DACHSER magazine 04/23 – anglická verze PDF (5,29 MB)
DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova