Nový systém kontroly dovozu do Evropské unie

Evropská unie (EU) zavede 1. března 2023 nový systém kontroly dovozu – Import Control System 2 (ICS 2). ICS 2 plně nahradí současný systém ICS 1.

Hlavním cílem ICS 2 je zlepšit bezpečnostní opatření a efektivněji chránit evropský trh a občany před bezpečnostními hrozbami. ICS 2 se bude vztahovat na všechny letecké nákladní zásilky směřující do EU (včetně Švýcarska a Norska) a rovněž na tranzitní zásilky přes území EU.

ICS 2 a PLACI (Pre Loading Advance Cargo Information)

Podle současného postupu ICS 1 jsou letecké společnosti povinny předložit záznam ENS (Entry Summary Declaration) ke každému hlavnímu leteckému nákladnímu listu (MAWB – Master Air Waybill) čtyři hodiny před příletem letadla do EU. V budoucnu bude kromě ENS navíc používán dodatečný datový soubor pod názvem PLACI (Pre Loading Advance Cargo Information), který bude obsahovat další doplňující data na úrovni House Air Waybill (HAWB). Tento záznam je nutné předložit co nejdříve, nejpozději však před naložením zboží do letadla.

Požadované údaje PLACI:

  • Skutečný odesílatel a skutečný příjemce (celé jméno a úplná adresa)
  • Číslo EORI skutečného příjemce
  • Počet balíků a celková hrubá hmotnost
  • 6místné HS-kódy a podrobný popis zboží

Jak systém ICS 2 ovlivní odesílání zásilek

Aby byla lhůta dodržena, jsou spediční a letecké společnosti zodpovědní za co nejrychlejší předložení požadovaných údajů evropským orgánům. Jakmile budou údaje PLACI odeslány do platformy ICS 2, provedou orgány EU analýzu rizik. Pokud analýza ukáže, že zásilka představuje riziko nebo jsou v datech nesrovnalosti, může být zásilka zastavena na letišti odletu nebo musí být provedena bezpečnostní kontrola z důvodu vysoké rizikovosti.

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte prosím svou kontaktní osobu společnosti DACHSER, která vám poskytne informace o vaší zásilce.

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova