Cesta k větší udržitelnosti

Společně udržitelní: Společnosti Ricola a DACHSER postupně snižují emise CO₂ v celém globálním dodavatelském řetězci tohoto švýcarského výrobce bylinných bonbónů. Tady je reportáž o změně myšlení směrem k orientaci na hodnoty.

Švýcarské bylinky do celého světa. Foto: Ricola
Švýcarské bylinky do celého světa. Foto: Ricola

Voňavé louky, bzučící včely, průzračná horská bystřina a zasněžené vrcholky hor – lidé v harmonii s přírodou. V tomto idylickém alpském světě začíná mimořádně zajímavý příběh. Jeho hlavní postavou je švýcarský výrobce bylinných cukrovinek Ricola se sídlem ve městě Laufen u Basileje. Tato rodinná firma byla založena v roce 1930 a je považována za průkopníka v pěstování bylin. Velký význam přikládá vybraným lokalitám a kontrolovanému ekologickému pěstování. V tomto nedotčeném horském regionu uzavřela společnost Ricola kupní smlouvy s více než 100 pěstiteli. Dodávají společnosti ingredience pro přibližně 50 různých produktů, včetně speciálních čajů, které vyváží do 45 zemí. Ricola v současné době zaměstnává přibližně 500 lidí a má dceřiné společnosti v Evropě, Asii a USA. Tradiční švýcarská společnost se tak se svými bylinnými bonbóny etablovala jako globální značka.                                                                    

„Pokud vaše výrobky obsahují přírodní složky, musí být udržitelnost vaší společnosti přesvědčivě implementovaná napříč celým výrobním a dodavatelským řetězcem,“ říká Jochen Layer, Vice President Corporate Fulfillment společnosti Ricola. „Udržitelné myšlení a jednání jsou součástí našeho pohledu na naši společnost. Proto je pro naši rodinnou firmu snížení spotřeby energií a emisí CO₂ tak velkou prioritou. K dosažení takových cílů  zavádíme celou řadu opatření,“ zdůrazňuje Jochen Layer a dodává, že toto je přístup, který společnosti DACHSER a Ricola sdílejí od samého začátku.

Vzhledem k tomu, že podíl logistiky na celkových emisích společnosti Ricola je významný, je zvláštní pozornost společnosti věnovaná implementaci komplexní strategie pro ochranu klimatu. Aby bylo možné v této oblasti co nejrychleji dosáhnout konkrétních a měřitelných výsledků, vytvořila společnost v roce 2021 tým pro udržitelný rozvoj. „Uplatňujeme široký přístup, který nebere v úvahu pouze uhlíkovou stopu společnosti, ale také etické aspekty v dodavatelském řetězci,“ vysvětluje Jochen Layer.

„Zpočátku jsme se domnívali, že bude obtížné získat poskytovatele logistických služeb pro toto poměrně složité téma. Ale ve společnosti DACHSER jsme pro naše nápady na opatření k ochraně klimatu okamžitě našli společnou řeč. DACHSER již dávno předvídal mnoho klíčových aspektů z této oblasti a řadu jich dále rozvinul. Měl k dispozici studie z výzkumu a jiných projektů nashromáždil bohaté zkušenosti, takže jsme tyto obrovské znalosti mohli okamžitě použít při hodnocení a přepracovávání našich logistických řetězců.“

Vztah založený na důvěře

„Jakákoli spolupráce na dosažení klimatických cílů závisí na důkladné integraci poskytovatele logistických služeb do procesů společnosti Ricola a na pracovním vztahu, který je postaven na důvěře. To je to, co Ricola a DACHSER budují od 2008, kdy začala naše spolupráce,“ říká Samuel Haller, Country Manager Air & Sea Logistics  společnosti DACHSER Švýcarsko. Společně s odborníky na udržitelnost z centrály společnosti DACHSER v Kemptenu jsme před několika lety začali pracovat na identifikaci řady různých opatření ke snížení emisí v celém dodavatelském řetězci. Jan Bender, vedoucí oddělení Foreign Trade Compliance Air & Sea Logistics společnosti DACHSER, popisuje pilotní projekt v oblasti ochrany klimatu, který se společností Ricola spustili v roce 2022: „Zkoumali jsme všechny rozumné nástroje pro snižování emisí a způsoby, jak je modifikovat. Partneři projektu se snažili vytvořit sebekritický a nezaujatý rozhodovací proces se zaměřením na preferované dopravce, na příležitosti k používání udržitelných paliv – jako je vodík a biopaliva, udržitelná letecká paliva (SAF) a udržitelná námořní paliva (SMF) – a na potenciální úspory CO₂, které nabízejí. Takový komplexní přístup je nezbytný pro implementaci vhodných ekonomických a ekologických opatření v celém nákupním a dodavatelském řetězci.“

A to je přesně to, o co Ricola usilovala, když koncipovala svůj plán zavádění opatření s ambiciózním cílem snížit do roku 2030 vlastní emise CO₂ z dopravy na polovinu ve srovnání s rokem 2020. Cílem pro rok 2050 je dosažení netto nulových emisí skleníkových plynů. „Na našem společném zahajovacím workshopu jsme zpochybnili a prozkoumali každý aspekt. Upřesnili jsme očekávání a cíle společnosti Ricola a analyzovali dodavatelský řetězec, abychom našli způsoby, jak jej učinit udržitelnějším. Byl to nesmírně intenzivní proces a také vzrušující výměna názorů mezi rovnocennými partnery,“ říká Jan Bender.  

Jakákoli spolupráce na dosažení klimatických cílů závisí na důkladné integraci poskytovatele logistických služeb do procesů společnosti Ricola a na pracovním vztahu, který je postaven na důvěře. 

S tím souhlasí Vinh Tran, koordinátor řízení objednávek ve společnosti Ricola, který je zodpovědný za realizaci těchto projektů udržitelnosti logistiky v provozu, a říká: „Provedli jsme kritickou analýzu a inventarizaci našich emisí CO₂ a dalších skleníkových plynů, které vznikají při přepravě produktů Ricola z výrobního závodu na světové trhy. To přineslo první konkrétní opatření k dosažení znatelného snížení těchto emisí – napříč všemi dopravci a všemi druhy přeprav.“

Uhlíková stopa závisí na celém procesu. Foto: Ricola
Uhlíková stopa závisí na celém procesu. Foto: Ricola

Vědecká podpora

Ricola zpravidla zakládá svá rozhodnutí ke zlepšení ochrany klimatu výhradně na prokázaných vědeckých faktech – stejně jako DACHSER. Společnost Ricola vypočítává své emise uhlíku ve spolupráci s myclimate, nezávislou mezinárodní organizací na ochranu klimatu se švýcarskými kořeny. Takto shromážděná a zpracovaná data ukazují, že do roku 2025 bude Ricola splňovat přísné standardy stanovené pro společnost její velikosti směrnicí EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Cílem minulého roku bylo dokončení certifikace B Corp. Jedná se o součást holistického přístupu, jehož prostřednictvím certifikované společnosti zakotvují svůj závazek k udržitelnosti a spravedlivým pracovním podmínkám ve svých stanovách, což dále posiluje jejich záměry pomáhat vytvářet lepší a udržitelnější zítřek. Cílem je zajistit větší transparentnost a orientaci na hodnoty, a to jak v této oblasti, tak v celém dodavatelském řetězci.

Testování všech přeprav

Nejnovější analýza dodavatelských a hodnotových řetězců v globální logistice bylinných cukrovinek této švýcarské rodinné firmy již přinesla řadu konkrétních opatření.        

Za prvé se díky lepšímu využití kapacity a plnému využití maximální užitečné hmotnosti kontejnerů výrazně zvýšila efektivita. To vedlo ke snížení celkového objemu přeprav o 12 procent. „Tato optimalizace pro nás byla rozhodně hlavním nástrojem,“ říká Vinh Tran.

Dále se zvažují různé bezemisní technologie pohonů nákladních vozidel určených pro přepravu kontejnerů na krátkou vzdálenost ze švýcarského výrobního závodu na vlakový terminál. „Bohužel pro nás není ekonomicky proveditelné přejít zcela na čistě elektrické alternativy,“ říká Vinh Tran, a dodává „společnost bude muset počkat, jak se švýcarští politici posunou v oblasti infrastruktury a dotací. Vodíková elektrická nákladní vozidla, která mnozí považují za budoucnost nákladní dopravy s nulovými emisemi, také ještě nejsou široce dostupná.“ Dokud nové technologie nedozrají a nebudou k dispozici pro každodenní přepravu, bude Ricola spoléhat na bionaftu. Také tímto způsobem se každý rok ušetří několik tun emisí skleníkových plynů.         

Dnes je železnice preferovaným způsobem přepravy cukrovinek z výrobního závodu do Hamburku a Rotterdamu, odkud jsou odesílány do Asie a USA. Stoprocentním přechodem na železnici namísto kombinované kamionové a říční přepravy ušetří společnost přibližně 51 metrických tun CO₂e ročně.           

Kromě toho se emise z přepravy produktů Ricola snižují i používáním udržitelných námořních paliv. Ve srovnání s konvenční těžkou ropou je z hlediska životního cyklu emitováno nejméně o 75 procent méně ekvivalentů CO₂.  

Pro přepravu do Asie (Hongkong) Ricola a DACHSER nedávno úspěšně otestovaly přepravní trasu z Laufenu do italského Janova. „Zahrnutí jižních přístavů přináší další optimalizaci přepravní trasy a úsporu času,“ poznamenává Vinh Tran. Proto logistici  nyní hledají i jiné destinace, které mají potenciál pro dodavatelský řetězec společnosti Ricola.

 

DACHSER umožňuje společnosti Ricola používat udržitelná letecká paliva (SAF), která jen v první polovině roku 2023 ušetřila více než 150 tun CO₂e.
DACHSER umožňuje společnosti Ricola používat udržitelná letecká paliva (SAF), která jen v první polovině roku 2023 ušetřila více než 150 tun CO₂e.

Udržitelnější let

Ricola chce z důvodu ochrany klimatu dále snížit již tak nízký objem letecké přepravy. Ale v nouzových situacích se tomu nelze úplně vyhnout. V rámci projektu zkoumala, která letecká společnost nabízí nejrozumnější přímé spojení a využívá moderní letadlový park, protože to může znamenat velký rozdíl. Výpočty ukázaly, že na hlavní dopravní trase z Curychu do New Yorku kolísá nejhorší a nejlepší kombinace v bilanci životního cyklu mezi 500 g a až 1 200 g CO₂e na tunokilometr. DACHSER nyní také umožňuje společnosti Ricola používat udržitelná letecká paliva (SAF), která jen v první polovině roku 2023 ušetřila více než 150 tun CO₂e.        

„Nesnažíme se zachránit svět. Ale můžeme a chceme přispět svým dílem k tomu, aby se svět stal lepším místem,“ říká Jochen Layer, a dodává, „ve společnosti Ricola se tento způsob uvažování setkal s velkým ohlasem a přesahuje rámec inovačních projektů se společností DACHSER, naposledy například na soutěži pro stážisty. Naši stážisté se do soutěže pustili s opravdovou vervou a nadšením.“ Z 35 nápadů zaměřených na udržitelnost se zatím zrodily čtyři projekty zaměřené na větrnou energii, udržitelné obaly, prevenci plýtvání potravinami a efektivnější nákup.“

Pro Jochena Layera je soutěž nápadů i spolupráce se společností DACHSER poselstvím o budoucím potenciálu: „Vidíme, že i několik málo změn nám umožňuje dosáhnout velkých věcí. To nás motivuje k tomu, abychom dělali ještě více, a také to uděláme.“ Kéž by obraz nedotčeného alpského světa byl i nadále tak pozitivní inspirací.                        

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova