One-stop shop aneb multitasking je umění

Multitasking je forma umění. Provádění různých úkolů zároveň za měnících se podmínek bylo charakteristickým rysem života během pandemie COVID-19. Důležitou roli zde přitom hraje rostoucí digitalizace komunikace a nakupování. DACHSER DIY Logistics podporuje změny a s nimi spojené výzvy v tomto odvětví.

Díky zkušenostem, zaměstnancům a digitálním technologiím se speciální průmyslové řešení, jako je DACHSER DIY Logistics, stane jednotným kontaktním místem – one-stop shop – pro všechny přepravní a logistické požadavky.
Díky zkušenostem, zaměstnancům a digitálním technologiím se speciální průmyslové řešení, jako je DACHSER DIY Logistics, stane jednotným kontaktním místem – one-stop shop – pro všechny přepravní a logistické požadavky.

Krizi lze vždy vnímat jako příležitost. V každém případě to platí pro segment s potřebami pro kutily a zahrádkáře.  Více času doma a omezené možnosti trávení volného času daly trendu spočívajícím ve zvelebování domova silný impuls.  To se odráží v údajích, které zveřejnil německý Svaz maloobchodníků pro domácí kutily, stavebnictví a zahradnictví (BHB): v roce 2020 dosáhl v Německu celkový obrat 22,14 miliardy eur a v případě stavebních a zahradních center došlo k nárůstu o 13,8 %.

Jednou z hlavních věcí, které spotřebitelům pomohly překonat starosti spojené s uzávěrami, bylo využívání e-commerce. Podle německého svazu pro e-commerce Bevh (Bundesverband E-Commerce und Versandhandel)  vzrostly hrubé tržby v rámci e-commerce v prvních šesti měsících roku 2021 o 23,2 % na 45,2 miliardy eur. Výkonný ředitel svazu Bevh Christoph Wenk-Fisher zde vidí první známky „podstatné změny“, která pravděpodobně přetrvá i po skončení pandemie. Lidé se během pandemie naučili považovat elektronický obchod za spolehlivého partnera a využívali ho ještě více než dříve.

Z toho lze vyvodit, že význam čistě online maloobchodního prodeje a především inteligentního propojení online prodeje a kamenných prodejen – tedy omnichannel – v tomto odvětví poroste i nadále.

Strategická partnerství jsou žádaná

Logistika hraje ve všech těchto růstových scénářích týkajících se oblasti kutilství a zahrádkářství klíčovou roli. „Firmy potřebují především strategická partnerství, která připraví půdu pro nové obchodní modely,“ říká Jens Wollmann, Head of Corporate Solutionsa Department a Head DACHSER DIY Logistics. Aby to však bylo možné, nejdříve potřebují zajistit bezproblémovou a transparentní přepravu zboží a souvisejících dat – z továrny v Asii do centra pro kutily nebo v závislosti na preferencích příjemce – přímo k jejich domovním dveřím.

„Firmy potřebují především strategická partnerství, která připraví půdu pro nové obchodní modely,“ říká Jens Wollmann, Head of Corporate Solutionsa Department a Head DACHSER DIY Logistics.

Špatnou zprávou je, že nebezpečí spojená s pandemií, jsou zde stále, a jsou umocňována tržními dopady. Ostatně uzavření výrobních závodů, hranic nebo maloobchodních prodejen během lockdownů nejsou jedinými problémy. Nadále přetrvává přetížení dodavatelských řetězců, jehož dopady se v současné době projevují po celém světě, protože dochází k opětovnému zvýšení ekonomické aktivity.  Ať už se jedná o dopravní zácpy blokující globální obchodní trasy, stále větší nedostatek kontejnerů a palet, mezinárodní celní a obchodní spory bránící hospodářskému oživení nebo nedostatek řidičů v Evropě, kteří by dopravili zboží z bodu A do bodu B: všechny tyto skutečnosti mají dalekosáhlé dopady na běžné logistické procesy a v konečném důsledku také na strukturu nákladů a cen. Důvodem je to, že odolné dodavatelské řetězce založené na prvcích, jako jsou například dodavatelské skupiny s širší základnou, jsou ze své podstaty složitější.

Oborové řešení DACHSER DIY Logistics je založeno na síťových zdrojích a roste spolu s výrobci a maloobchodníky již více než 20 let.
Oborové řešení DACHSER DIY Logistics je založeno na síťových zdrojích a roste spolu s výrobci a maloobchodníky již více než 20 let.

Na síťových zdrojích záleží

„Jejich řízení se odvíjí od toho, zda jsou dopravní a logistické zdroje dobře zásobené, robustní a zároveň vyvážené,“ říká Jens Wollmann. Bezpečnost, kvalita a transparentnost, které v současné situaci převažují nad faktory úspěchu jako  efektivita a rychlost, jsou výsledkem homogenní sítě a homogenních informačních technologií. K tomu se přidává nasazení a obětavost dobře vyškolených specialistů na logistiku se schopností najít řešení i v obtížných situacích. Dalším důležitým faktorem pro toto odvětví je prediktivní plánování skladových kapacit zajišťující dostupnost zboží během podzimní a zimní sezóny. Oborové řešení DACHSER DIY Logistics je založeno na těchto síťových zdrojích a roste spolu s výrobci a maloobchodníky již více než 20 let. 

Zásadní součástí této služby je pomoc firmám při orientaci ve změnách. Ještě před pandemií se projevoval trend směrem k vícekanálové logistice. „Protože obchodníci začali nabízet různé individuální možnosti nákupu a nákupní zkušenosti v segmentech B2B a B2C,“ vysvětluje Jens Wollmann. Počínaje flexibilním výběrem všeho – od poradenství v prodejně a online podpory prostřednictvím aplikací – po možnosti prohlédnout si nebo vyzkoušet jednotlivé výrobky v nejbližší prodejně. Zákazníci si pak mohou nákupy odnést s sebou, domluvit se na jejich vyzvednutí v prodejně nebo si je nechat pohodlně doručit až domů.

Promýšlení všech procesů

V případě logistiky v segmentu pro kutily to znamená vzít do úvahy všechny procesy od samého začátku a naplánovat směřování takovéto digitální/analogové zákaznické cesty. Dobrým příkladem je oznámení o doručení, které se odesílá automaticky ve chvíli, kdy zásilka opouští odchozí pobočku. Prostřednictvím rozhraní, propojení pomocí elektronické výměny dat (EDI), odkazů a portálů jsou do přepravních a logistických procesů integrovány různé sklady a tranzitní terminály, prodejní místa, showroomy a nakonec i jednotliví příjemci.

DACHSER DIY Logistics se stává "one-stop store”
DACHSER DIY Logistics se stává "one-stop store”

DACHSER DIY Logistics se stává "one-stop store”

Řešení B2C jsou obecně spojena s větší složitostí a vyššími náklady, protože prostoje v tranzitních terminálech jsou obvykle mnohem delší a notifikační procesy složitější. Efektivní zvládání této složitosti závisí především na velkých logistických sítích, jaké provozuje společnost DACHSER. Díky zkušenostem, zaměstnancům a digitálním technologiím se speciální průmyslové řešení, jako je DACHSER DIY Logistics, stane jednotným kontaktním místem – one-stop shop – pro všechny přepravní a logistické požadavky. V dnešní době transformace je to zásadní. Vždyť multitasking je dovednost, kterou se stále učíme.

Kontakt Lenka Demlova